UHERSKÉ HRADIŠTĚ - příběhy, životy a osudy významných osobností

Uherské Hradiště je město ve Zlínském kraji, 23 km jihozápadně od Zlína na levém břehu řeky Moravy. Žije zde přibližně 25 tisíc obyvatel, spolu se Starým Městem a Kunovicemi tvoří městskou aglomeraci s 38 tisíci obyvateli.

Osobnosti, které se v Uherském Hradišti narodily, nebo zde žily a tvořily:

Jan Antonín Baťa

Jan Antonín Baťa

Narozen 7. 3. 1898 v Uherském Hradišti, zemřel 23. srpna 1965 v Batatuba v Brazíli. Československý a později i brazilský podnikatel. Po smrti nevlastního bratra Tomáše byl jediným dědicem společnosti Baťa. V letech 1932–1939 byl šéfem firmy, podílel se na jejím řízení spolu s Dominikem Čiperou a Hugo Vavrečkou, a podnik pokračoval ve velkém rozkvětu. Za německé okupace emigroval do USA a později do Brazílie, kde založil řadu nových obuvnických společností. Zakládal a rozvíjel nová města podle vzoru Zlína, kam se ale nikdy nevrátil. Život Jana Antonína Bati si můžete připomenout ZDE.

Otakar Borůvka

Prof. Otakar Borůvka, 1981 (fotografie, která byla pořízena při příležitosti oslavy jeho 70. narozenin)

Narozen 10. 05. 1899 v Uherském Ostrohu, zemřel 22. 07. 1995 v Brně. Český matematik. Otakar Borůvka se narodil v Předměstí Uherského Ostrohu do rodiny ředitele místních obecných a měšťanských škol.  Studoval na Gymnáziu v Uherském Hradišti. V prosinci roku 1923 vykonal státní zkoušky z matematiky a fyziky na Masarykově Univerzitě a získal nejdříve doktorát a později na téže univerzitě i docenturu. Během druhé světové války se věnoval vědecké práci, zejména v oblasti algebry.  Roku 1946 byl jmenován řádným profesorem na Masarykově univerzitě v Brně, na které působil až do svého důchodu. Připomeňte si tohoto vědce světového formátu ZDE.

Jaroslav Čech

Narozen 22. 05. 1932 v Uherském Hradišti, zemřel tamtéž 06. 03. 1970. Český hudebník a pedagog. Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, kde založil školní cimbálovou muziku. Poté absolvoval obor hudební věda a etnografie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Původně hrál na housle, roku 1952 mu byla ze zdravotních důvodů hra na housle zakázána. Během prázdnin se proto naučil hrát na cimbál. Později vedl jako umělecký vedoucí legendární Hradišťan. Zabýval se také sběrem lidových písní jihovýchodní Moravy.

Jan Černý

Narozen 04. 03. 1874 v Uherském Ostrohu, zemřel 10. 04. 1959 tamtéž. Československý politik a úředník. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nejdříve byl zaměstnancem hodonínského okresního hejtmanství, poté působil jako úřední na ministerstvu veřejných věcí ve Vídni. Stal dvakrát ministerským předsedou a zároveň byl dvakrát ministrem vnitra. Dne 4. dubna 1934 byl jmenován čestným občanem města Kroměříž. Po německé okupaci a vytvoření protektorátu, byl na vlastní žádost penzionován a svůj život dožil v ústraní v Uherském Ostrohu.

František Lydie Gahura

F. L. Gahura s bustou Tomáše Bati, 1932

Narozen 10. 10. 1891 ve Zlíně, zemřel 15. 09. 1958 v Brně. Český architekt a sochař, jeden z nejvýznamnějších představitelů funkcionalismu. V Uherském Hradišti se vyučil štukatérem, studia zakončil na Akademii výtvarných umění. Po ukončení studií byl zaměstnán ve stavebním oddělení firmy Baťa. Spolu s Karfíkem byli zakladateli zlínské urbanistické a architektonické tradice. Pořad o Gahurově životě a díle si můžete poslechnout ZDE.

Rudolf Gerbec

Narozen 11. 01. 1871 ve Strážnici, zemřel 02. 07. v Borově (Chorvatsko). Lékař. Maturoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, absolvoval medicínu v Praze. Stal se rodinným lékařem a blízkým spolupracovníkem T. Bati. 1903 byl jmenován obvodním lékařem pro Zlín, později se stal městským a závodním lékařem. Působil v čele Baťova zdravotního a sociálního oddělení. Později byl členem zlínského zastupitelstva i členem správní rady a spolutvůrcem baťovského sociálního systému. Podílel na zřízení zlínské nemocnice, patřil k iniciátorům založení zlínského Lesního hřbitova. Jeho dcera Marie se provdala za Jana Antonína Baťu.

Ludvík Hlavačka

Věznice v Uherském Hradišti

Narozen 16. 08. 1911 ve Starém Městě, zemřel 29. 08. 2005 v Praze. Příslušník STB. Po osvobození Československa v roce 1945 vstoupil do bezpečnostního aparátu. V uherskohradišťské věznici zavedl mučení elektrickým proudem. Od roku 1951 stál včele Velitelství Pohraniční stráže, kde započal se stavbou elektrického plotu na hranicích mezi Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Po roce 1989 byl vyšetřován Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, avšak díky různým intervencím a zdravotnímu stavu před soudem nestanul.

Karel Hofman

Narozen 14. 09. 1906 v Jablůnce, zemřel 27. 11. 1998 ve Valašském Meziříčí. Český malíř. Roku 1922 se vyučil malířem porcelánu. Pracoval jako malíř porcelánu v dílnách bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. Poté studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a také na Škole krásných umění v Římě. Působil jako pedagog v Baťově škole umění ve Zlíně a po válce na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Od roku 1960 žil trvale na Soláni v domě, který koupil od rodiny zemřelého malíře Aloise Schneiderky. Je otcem herečky Drahomíry Hofmanové.

Zdeněk Junák

Zdeněk Junák

Narozen 06. 12. 1951 v Kroměříži. Herec, dabér a rozhlasový moderátor. Jako chlapec hrál také v několika dětských rolích. Maturoval v roce 1970 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Těsně před maturitou se rozhodl pokusit se o přijetí na JAMU. Jeho první místem po studiu se stalo Divadlo pracujících v tehdejším Gottwaldově. Od roku 1992 působí jako člen Městského divadla v Brně. Televizním divákům je nejvíce znám coby četník Ambrož ze seriálu Četnické humoresky, nebo jako hlas tváře teleshoppingu Horsta Fuchse. Jeho hlas znají posluchači i z pořadů Českého rozhlasu.

Jaroslav Kovanda

Jaroslav Kovanda

Narozen 26. 02. 1941 ve Zlíně. Básník a publicista. Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Pracoval jako učitel, korektor, kulisák, topič, jevištní mistr a scénograf. V letech 1997–2006 vydával a byl šéfredaktorem časopisu pro současnou poezii Psí víno. Kromě literatury se věnuje malířství, sochařství a typografické práci.

František Kožík

František Kožík - snímek ze 40. let

Narozen 16. 05. 1909 v Uherském Brodě, zemřel 05. 04. 1997 v Praze. Spisovatel a esperantista. Školní docházku započal v roce 1915 na cvičné škole při Kroměříži. Poté v roce 1919 nastoupil na gymnázium v Uherském Hradišti a maturoval v Brně. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1931 získal titul doktora práv. Později byl rozhlasovým režisérem. Za protektorátu byl dramaturgem propagandistických rozhlasových skečů. Jeho nejznámější dílem byl román Největší z Pierotů. Spekuluje se, že František Kožík mohl být biologickým otcem zpěváka Mikiho Volka.

Ruda Kubíček

Narozen 18. 03. 1891 v Uherském Hradišti, zemřel 06. 04. 1983 tamtéž. Český malíř a pedagog. V mládí studoval na uherskohradišťském gymnáziu. V září 1933 se stal spoluzakladatelem „Slovenského esperantského klubu“, který vedl před i po druhé světové válce. Pro svoji uměleckou činnost je Ruda Kubíček znám především jako grafik, malíř, autor vitráží, fresek a sgrafit, dále také jako výtvarný pedagog. Byl ředitelem místní střední uměleckoprůmyslové školy. Jedna z ulic uherskohradišťského sídliště Východ v místní části Mařatice nese jeho jméno.

Otakar Machálek

Firmě Otma dal Otakar Machálek název podle počátečních písmen svého jména

Narozen 28. 11. 1893 v Uherském Hradišti, zemřel 28. 5. 1967 tamtéž. Podnikatel, spoluzakladatel firmy OTMA v Mařaticích, ruský legionář. Otakar Machálek založil firmu OTMA na zpracování zeleniny a kvašeného zelí v roce 1938 a název jí dal podle začátečních písmen svého jména. Před tím ale jako legionář na východní frontě nuceně procestoval Sibiř a domů na Moravu se vracel přes Čínu, Japonsko, Kanadu a USA. Po druhé světové válce a znárodnění firmy v roce 1950 byl zatčen a po vykonstruovaném obvinění z hospodářských deliktů odsouzen do vězení na 3,5 roku. Otakar Machálek vykonával nucené práce na stavbě nového Letu Kunovice a v uranových dolech v Jáchymově. Ty přežil, když byl ale v roce 1954 jako jedenašedesátiletý propuštěn, měl  podlomené zdraví. Jeho příběh najdete ZDE.

Jana Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

Narozená 24. 06. 1981 v Uherském Hradišti. Česká státní úřednice a politička. Vystudovala magisterský studijní obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho Frankfurt v Německu. Následně v letech 2014 až 2016 magisterský studijní obor politická ekonomie Evropy na London School of Economics. Od roku 2008 je členkou ČSSD. Dosavadním vrcholem její politické kariéry byla pozice ministryně práce a sociálních věcí ČR, kterou zastávala od července 2018 do prosince 2021.

Jiří Pavlica

Jiří Pavlica a Hradišťan

Narozen 01. 12. 1953 v Uherském Hradišti. Český houslista, hudební skladatel a aranžér. Hudební vědu a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, housle a skladbu studoval v Brně. Od roku 1970 působí v muzice Hradišťan jako houslista a od roku 1978 až do současnosti je jejím uměleckým vedoucím. Z počátku svou pozornost zaměřoval na moravský folklorní materiál. Je držitelem mnoha zlatých desek. Poslechněte si rozhovor s Jiřím Pavlicou.

Karel Pavlištík

etnograf Karel Pavlištík

Narozen 12. 03. 1931 v Uherském Brodě, zemřel 07. 12. 2018 ve Zlíně. Český etnograf, choreograf a folklorista. V roce 1951 maturoval na obchodní akademii v Uherském Hradišti a byl nákupčím LETu Kunovice. V roce 1962 do normalizace působil v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy. Velmi záslužná byla také Pavlištíkova choreografická a režijní spolupráce s řadou folklorních souborů. V listopadu 1989 byl jednou z vůdčích osobností revoluce na Zlínsku. V roce 2006 získal ocenění Zlínského kraje za významný, dlouhodobý a mimořádný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Připomeňte si Karla Pavlištíka v záznamu rozhovoru ZDE.

František Podešva

Narozen 02. 07. 1893 v Sokolnicích u Brna, zemřel 28. 10. 1979 ve Valašském Meziříčí. Akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudební pedagog a redaktor. Dětství a mládí prožil v Brně, v chudé rodině valašského formana a pradleny. Po 1. světové válce dokončil studia absolvováním grafické speciálky na AVU v Praze. Roku 1920 vytvořil svá první monumentální dílo – sgrafito na škole v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1938 se přestěhoval s rodinou na Valašsko, a žil v ateliéru na Soláni. Působil též jako hudební pedagog ve Zlíně a Uherském Hradišti. Jeho manželkou byla spisovatelka Marie Podešvová.

Jindřich Prucha

Narozen 29. 09. 1886 v Uherském Hradišti, zemřel 01. 09. 1914 v bitvě u Haliče. Český malíř. Narodil se jako nejmladší z pěti dětí. Vyrůstal v Klatovech, Čáslavi. Dospíval a studoval v Praze. Byl představitelem fauvismu, impresionismu a expresionismu. Jeho obrazy stojí na intenzívním vnitřním prožitku umělce, opakovaným hledáním a novými začátky se jeví jeho tvorba i v krátkém období vzniku poměrně různorodá. Do armády narukoval v červenci 1914, v srpnu byl povolán. Na bojišti padl měsíc před svými osmadvacátými narozeninami.

Karel Rachůnek

Karel Rachůnek s Romanem Červenkou během tréninku na hokejovém MS

Narozen 27. 08. 1979 ve Zlíně, zemřel 07. 09. 2011 v ruské Jaroslavli. Český hokejový obránce, zlínský odchovanec a reprezentant národního týmu. Působil kromě české nejvyšší soutěže v NHL a KHL. Dne 15. prosince 2011 byl uveden do Síně slávy českého hokeje. Byl spoluzakladatelem Slovácké benefice, která se pravidelně koná v Uherském Hradišti nebo v sousedním Starém Městě. Tragická letecká nehoda jeho týmu v roce 2011 zasáhla celý národ.

Josef Ruszelák

Josef Ruszelák, spoluautor smutečního oznámení Miroslava Zikmunda

Narozen 16. 06. 1938 v Nětčicích. Český malíř a grafik. Ve svých osmi letech se spolu s rodiči z Nětčic (část obce Zdounky) přestěhoval do tehdejšího Gottwaldova. Ve Zlíně žije doposud. Mezi lety 1953-1957 studoval na SPUŠ v Uherském Hradišti. Třicet pět let se věnoval profesi výtvarníka zlínského divadla. Zpracovával například divadelní plakáty a programy coby propagační grafik. Všestranně nadaný Josef Ruszelák se stal také autorem scénických výprav, zejména k pohádkám. Graficky upravoval knihy, ilustroval básnické sbírky.

František Xaver Richter

Narozen 01. 12. 1719 v Holešově, zemřel 12. 09. 1789 ve Štrasburku. Český barokní hudební skladatel a učitel hudby. Místo jeho narození není zcela jasné. Historici v holešovských matrikách zmínku o Richterově narození nenalezli. Dohledáno bylo naopak to, že v letech 1722–1727 studoval na jezuitském gymnáziu v Uherském Hradišti. Později působil v mnoha evropských zemích a jeho poslední působištěm byla Francie. V roce 1769 dostal nabídka arcibiskupa Rohana na místo kapelníka v kapitule katedrály Notre-Dame. Pro kapitulu skládal dvacet let – až do své smrti, a to hlavně chrámovou hudbu. Za svůj život složit přibližně 70 symfonií.

Břetislav Rychlík

Břetislav Rychlík

Narozen 23. 07. 1958 v Uherském Hradišti. Český herec, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagog. Začátkem 80. let 20. století debutoval ve Slováckém divadle, později hrál v brněnském HaDivadle a učil na JAMU. V posledních letech již odmítá hrát a věnuje se převážně filmové dokumentární tvorbě. Natočil více než 60 snímků.

Josef Stancl

Narozen 25. 02. 1851 ve Vysokém Mýtě, zemřel 25. 01. 1924 v Uherském Hradišti. Politik. Do Uherského Hradiště přišel roku 1877, kdy se jeho manželkou stala Antonie Schullernová, dědička místní lékárny. V roce 1880 kandidoval do obecního výboru. Byl dvakrát starostou Uherského Hradiště v letech 1896-1903 a 1906-1912. Jednalo se o prvního starostu Uherského Hradiště českého původu. Za jeho působení došlo k výstavbě Palackého náměstí, budovy krajského soudu, zprovoznění obchodní školy či výstavby sirotčince. Byl také zakladatelem Slováckých novin. O odkaze rodiny Stanclů v Uherském Hradišti si můžete poslechnout více ZDE.

Libuše Sušilová

Narozená 29. 10. 1908, zemřela 08. 05. 1986 v Uherském Hradišti. Folkloristka a lidová vypravěčka. Podílela se na činnosti valašskoklobouckého muzea, zabývala se sběrem lidových písní a tanců, lidové stravy, dětských her a lidové slovesnosti. Byla znalkyní jihovalašských lidových krojů a výšivek a pomáhala při výzkumech pracovníků Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Byla známá jako „tetička Sušilová“.

Zdeněk Svoboda

Narozen 05. 07. 1927 ve Slavkově nebo Uherském Hradišti, zemřel 19. 02. 2021 ve Zlíně. Farář, básník, textař a překladatel. V letech 1938–1945 vystudoval gymnázium v Uherském Brodě. Poté studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a na Husově československé bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy. Jako farář či pomocný duchovní působil na 12 místech, jeho posledním působištěm byl v letech 1991 až 1996 Zlín.

Ladislav Šupka

Narozen 15. 08. 1940 v Uherském Hradišti. Politik. Kvůli třídnímu původu jej opakovaně nepřijali na medicínská studia. Přes špatné zkušenosti vstoupil v roce 1967 do Komunistické strany Československa. Při prověrkách, které následovaly po roce 68, vyjádřil Ladislav Šupka nesouhlas se sovětskou okupací, a byl proto ze strany vyloučen. Během sametové revoluce se zapojil do činnosti uherskohradišťského Občanského fóra. V roce 1990 se stal starostou Uherského Hradiště. Funkci vykonával dva roky, v městském zastupitelstvu pak setrval až do důchodu.

Joža Uprka

Joža Úprka: výstava ve Valdštejnské jízdárně

Narodil se 25. října 1861 v Kněždubu, zemřel 12. ledna 1940 v Hroznové Lhotě. Byl slováckým patriotem, malířem i grafikem, mimo to rád cestoval. Mezi jeho kamarády patřili Alfons Mucha či architekt Dušan Jurkovič. Jeho dílo je k vidění mimo jiné v uherskohradišťské galerii Joži Uprky. S jejím ředitelem Ladislavem Bednaříkem si o Uprkově životním příběhu povídala Petra Kopásková. Rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Vladislav Vaculka

Keramický reliéf Vladislava Vaculky na zdi Obchodního domu Zlín

Narozen 03. 01. 1914 v Uherském Hradišti, zemřel 27. 09. 1977 tamtéž. Český malíř, grafik, keramik a později také učitel pocházející z městské části Jarošov. Jeho profesory na Akademii výtvarných umění byli Willi Nowak a Max Švabinský. Tématem tvorby Vladislava Vaculky byly často lidové tradice Moravského Slovácka. V důchodovém věku byl jeho žákem a spolupracovníkem sochař Otmar Oliva. Manželkou Vladislava Vaculky byla umělkyně Ida Vaculková. Od 80. let nese jedna z ulic městské části Mařatice v Uherském Hradišti jméno Vladislava Vaculky.

Ida Vaculková

Narozená 08. 03. 1920 v Uherském Hradišti, zemřela 16. 10. 2003 tamtéž. Česká keramička a sochařka. Po absolvování reálného gymnázia v Uherském Hradišti v roce 1939 začala studovat kreslení na Vysokém učení technickém v Praze, kde se seznámila se s budoucím manželem malířem Vladislavem Vaculkou. Později zanechala malířství a orientovala se na keramickou tvorbu. Podnikla studijní zájezdy do Francie, Libanonu, SSSR, Itálie, Řecka, Kypru, Malé Asie, Německa a Rakouska.

Miki Volek

Miki Volek

Narozen 21. 05. 1943 v Uherském Hradišti, zemřel 14. 08. 1996 v Praze. Český rokenrolový zpěvák, hudebník a showman. Zvaný též Mickey, rodným jménem Michal Vítězslav Volek. V roce 1958 zakotvila jeho rodina natrvalo v Praze. Od svých 26 let žil již pouze se svou matkou, s níž ho poutal velmi blízký vztah a která v něm také probudila zájem o hudbu. V roce 1984 natočil své první a jediné sólové album. Jeho život i kariéru výrazně ovlivnila a také ukončila závislost na alkoholu.

autoři: Český rozhlas Zlín , Petr Krygel , Růžena Vorlová , David Jabůrek
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.