Rodák z Uherského Ostrohu Otakar Borůvka byl světoznámý matematik, Slovácko miloval

Akademik Otakar Borůvka byl vynikající matematik, známý po celém světě. Rodák z Uherského Ostrohu například v roce 1926 vyřešil, jak by měla vypadat efektivní elektrická síť na Moravě. Tato vědecká práce mu přinesla světové prvenství v teorii grafů, s předstihem 30 let vyřešil minimální problém.

Otakar Borůvka se narodil se 10. května 1899 v Ostrožském Předměstí v budově školy č. 400 jako syn tehdejšího ředitele uherskoostrožské obecné a měšťanské školy Jana Borůvky a jeho manželky Emilie. V profesním životě se podílel na vývoji světové i československé matematiky, zejména v oblasti diferenciální geometrie, algebry a teorie diferenciálních rovnic. Působil téměř padesát let na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity. Je autorem 90 publikovaných vědeckých prací včetně několika monografií a řady dalších publikací.

Profesor Otakar Borůvka se stal stejně jako jeho tatínek čestným občanem Uherského Ostrohu, Zemřel ve věku 96 let 22. července 1995 v Brně.

Pan profesor se měl velmi rád Slovácko, ještě v 85 letech se zúčastnil setkání stařešinů na hradišťském gymnáziu.

Jméno a odkaz tohoto významného muže nese Společnost Otakara Borůvky, kterou v roce 1992 založili jeho žáci  František Neuman, Bedřich Půža a Eduard Fuchs. Současný předseda dozorčí rady Společnosti Otakara Borůvky Vladimír Kaňovský nám mimo jiné řekl: „Děkuji osudu, že jsem mohl prožít posledních cca 25 jeho života v těsné jeho blízkosti. Byl to vědec světového formátu, ale především skvělý člověk, který měl vřelý osobní vztah k obyčejné uklizečce jako věhlasnému světovému vědci.“ 

Na život a setkání s Otakarem Borůvkou vzpomínal i ředitel gymnázia v Uherském Hradišti Zdeněk Botek, se kterým hovořila redaktorka Petra Kopásková.

Další osudy a příběhy uherskoostrožských rodáků a osobností naleznete ZDE.

autoři: Petra Kopásková , Růžena Vorlová | zdroj: Společnost Otakara Borůvky
Spustit audio

Související