Rodák z Uherského Ostrohu Otakar Borůvka byl světoznámý matematik, Slovácko miloval

Akademik Otakar Borůvka byl vynikající matematik, známý po celém světě. Rodák z Uherského Ostrohu například v roce 1926 vyřešil, jak by měla vypadat efektivní elektrická síť na Moravě. Tato vědecká práce mu přinesla světové prvenství v teorii grafů, s předstihem 30 let vyřešil minimální problém.

Otakar Borůvka se narodil se 10. května 1899 v Ostrožském Předměstí v budově školy č. 400 jako syn tehdejšího ředitele uherskoostrožské obecné a měšťanské školy Jana Borůvky a jeho manželky Emilie. V profesním životě se podílel na vývoji světové i československé matematiky, zejména v oblasti diferenciální geometrie, algebry a teorie diferenciálních rovnic. Působil téměř padesát let na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity. Je autorem 90 publikovaných vědeckých prací včetně několika monografií a řady dalších publikací.

Profesor Otakar Borůvka se stal stejně jako jeho tatínek čestným občanem Uherského Ostrohu, Zemřel ve věku 96 let 22. července 1995 v Brně.

Pan profesor se měl velmi rád Slovácko, ještě v 85 letech se zúčastnil setkání stařešinů na hradišťském gymnáziu.

Jméno a odkaz tohoto významného muže nese Společnost Otakara Borůvky, kterou v roce 1992 založili jeho žáci  František Neuman, Bedřich Půža a Eduard Fuchs. Současný předseda dozorčí rady Společnosti Otakara Borůvky Vladimír Kaňovský nám mimo jiné řekl: „Děkuji osudu, že jsem mohl prožít posledních cca 25 jeho života v těsné jeho blízkosti. Byl to vědec světového formátu, ale především skvělý člověk, který měl vřelý osobní vztah k obyčejné uklizečce jako věhlasnému světovému vědci.“ 

Na život a setkání s Otakarem Borůvkou vzpomínal i ředitel gymnázia v Uherském Hradišti Zdeněk Botek, se kterým hovořila redaktorka Petra Kopásková.

Další osudy a příběhy uherskoostrožských rodáků a osobností naleznete ZDE.

autoři: Petra Kopásková , Růžena Vorlová | zdroj: Společnost Otakara Borůvky
Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...