HOLEŠOV - příběhy, životy a osudy významných osobností

Holešov je město v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, 17 km severozápadně od Zlína, na západním okraji Hostýnských vrchů. Holešov se nachází na hranici mezi Hanou a Valašskem na řece Rusava. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel

Osobnosti, které se v Holešově narodily, nebo zde žily a tvořily:

Karel Bednařík

Narozen 19. 12. 1920 v Holešově, zemřel 26. 02. 2011 v Kroměříži. Palubní střelec a navigátor. Na podzim 1939 se rozhodl, že odejde do zahraničního odboje. Po krátkém pobytu ve výcvikovém táboře u Krakov odjel do Francie. Po ústupových bojích odplul 28. června 1940 do Velké Británie, kde se účastnil dvou operačních turnusů. Po návratu do Holešova chtěl v roce 1948 emigrovat, ale byl zatčen. Musel pracovat v dělnických profesích. V roce 1991 byl Karel Bednařík rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Zemřel v nemocnici v Kroměříži.

Josef Drásal

Narozen 04. 07. 1841 v Chromči, zemřel 16. 12. 1886 v Holešově. Nejvyšší člověk v historii českých zemí. Narodil se v chudé rodině jako třetí z šesti dětí. Dorostl do výšky cca 241 cm; žádný hodnověrný doklad o jeho výšce se sice nedochoval, lze ji však poměrně přesně stanovit z kosterních pozůstatků. Jeho porucha ho asi dvacet let živila, když Josef vystupoval jako varietní a cirkusová atrakce po celé Evropě. O tom, jaký byl život Josefa Drásala se více dozvíte ZDE.

Ladislav Jaroš

Narozen 10. 05. 1880 v Čechách u Přerova, zemřel 18. 06. 1942 v Brně. Profesor a ředitel holešovského gymnázia. Podílel se na veřejném životě. Byl starostou sokolské jednoty, zakladatelem oddílu házené, organizátorem mnoha večírků a besed. V den jeho 60 narozenin, jej obecní zastupitelstvo za jeho veřejnou činnost jmenovalo čestným občanem města Holešova. Ladislav Jaroš byl bojovníkem za pravdu, za demokracii a za tyto ideje obětoval i život. Na Kaunicových kolejích byl nacistickou mocí zastřelen. Na jeho počest nese gymnázium v Holešově jméno Jaroslava Jaroše. Poslechněte si rozhovor o životě Ladislava Jaroše ZDE.

Philipp Kneisl

Kdy se Philipp Kneisl narodil není známo, zemřel však v roce 1887. A jisté je pro jeho život a rozhodně pro město Holešov důležitější datum – 30. listopadu 1863. V tento den získal tento muž německého původu živnostenské oprávnění provozovat výrobu cukrovinek. Začal s ní ve svém domě a firmu pojmenoval svým příjmením. Svou výrobu však rozrostl velmi rychle, mimo jiné skvělým zpracováváním kandovaného ovoce, ale třeba i výrobou na zakázku. Po válce byla firma přejmenována na Sfinx a koncem 20. století se stala součástí švýcarského nadnárodního koncernu Nestlé. Dnes vyrábí takové známé bonbóny jako Jojo, Bon Pari či Hašlerky. Životní příběh Philippa Kneisla nabízíme ZDE.

Jan Kobzáň

Narozen 09. 07. 1901 v Liptále, zemřel 10. 10. 1959 na Soláni. Český malíř, grafik a spisovatel. V 15 letech začal pracovat jako dělník na pile Baťových závodů ve Zlíně, kde svým výtvarným talentem zaujal Tomáše Baťu. Díky jeho podpoře mohl začít studovat na výtvarné umění, mimo jiné u Maxe Švabinského. Je autorem loga firmy Baťa. Expozici Kobzáňova díla nabízí rožnovské sídliště Záhumení, které je ozdobené množstvím jeho sgrafit. Jeho sgrafita či fresky lze nalézt také na budovách ve Valašském Meziříčí nebo Holešově. V závěrečném období svého života žil a tvořil na chalupě na Soláni ve Velkých Karlovicích.

Miroslav Lorenc

Narozen 09. 06. 1896 v Holešově, zemřel 11. 02. 1943 v polské Vratislavi. Český architekt, legionář a odbojář. Od roku 1930 působil ve Zlíně, odkud pocházela jeho žena. Ve Zlíně realizoval přes padesát staveb. V období první světové války bojoval v řadách československých legií v Itálii, po Mnichovu a následné okupaci se Lorenc aktivně zapojil do odboje. Po více než jednoletém skrývání byl prozrazen a 24. října 1940 zatčen. Byl popraven 11. února 1943 ve Vratislavi. Od listopadu 1946 je po něm pojmenována jedna ze zlínských ulic a na jeho domě je pamětní deska.

František Xaver Richter

Narozen 01. 12. 1719 v Holešově, zemřel 12. 09. 1789 ve Štrasburku. Český barokní hudební skladatel a učitel hudby. Místo jeho narození není zcela jasné. Historici v holešovských matrikách zmínku o Richterově narození nenalezli. Dohledáno bylo naopak to, že v letech 1722–1727 studoval na jezuitském gymnáziu v Uherském Hradišti. Později působil v mnoha evropských zemích a jeho poslední působištěm byla Francie. V roce 1769 dostal nabídka arcibiskupa Rohana na místo kapelníka v kapitule katedrály Notre-Dame. Pro kapitulu skládal dvacet let – až do své smrti, a to hlavně chrámovou hudbu. Za svůj život složit přibližně 70 symfonií.

autoři: Český rozhlas Zlín , Petr Krygel
Spustit audio