Soutěž s Expedicí Z101

9. září 2022

Zářijovou sérii cestovatelských rad Expedice Z101 si můžete zpestřit i výhrou v soutěži o upomínkové předměty této expedice.

Čtěte také

Soutěž bude probíhat od 12. září 2022 celkem 4x vždy pondělí po půl třetí odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Výhrou bude v každém kole tričko s krátkým rukávem a plátěná taška Expedice Z101. U triček si výherce bude moci zvolit velikost a vybrat si z nabízených barev a motivů.

Princip soutěže

Moderátor ve vysílání Českého rozhlasu Zlín položí otázku, která se bude týkat nejnovější reportáže Expedice Z101 vysílané v předchozích dnech (pátek 14:15, sobota 14:30, neděle 8:40). První posluchač, který zavolá do studia na číslo 221 555 210, bude mít možnost na otázku odpovědět. Odpoví-li správně, získává výhru. V případě špatné odpovědi výhru nezískává nikdo.

Hodně štěstí přeje Linda a Tomáš z Expedice Z101

Dobrodruh Tomáš Vaňourek jede ve stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Expedice Z101

Vše o cestě Expedice Z101 najdete na rozhl.as/ExpediceZ101, všechny reportáže si můžete pustit i v podcastových aplikacích mujRozhlas, Spotify, Google Podcast nebo Apple iTunes.

Pravidla soutěže „Expedice Z101“

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  Termín trvání soutěže: od 12. září 2022 do 3. října 2022. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, má 4 výherní kola.

Účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže
Moderátor ve vysílání Českého rozhlasu Zlín položí otázku, která se bude týkat nejnovější reportáže Expedice Z101 vysílané v předchozích dnech (pátek 14:15, sobota 14:30, neděle 8:40). První posluchač, který zavolá do studia na číslo 221 555 235, bude mít možnost na otázku odpovědět. Odpoví-li správně, získává výhru. V případě špatné odpovědi výhru nezískává nikdo.

Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži bude v každém soutěžním kole tričko s krátkým rukávem a plátěná taška Expedice Z101.

Předání výhry
V případě výhry je nutné, aby výherce uvedl moderátorovi telefon a adresu. Nejpozději do 14 dnů bude telefonicky kontaktován produkcí Českého rozhlasu Zlín, kdy se upřesní forma výhry (velikost, barva, vzor trička) a konkrétně se domluví způsob předání výhry.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem. 

Prohlášení pořadatele
Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio

Související