Nejčtenější články a reportáže roku 2022 na webu Českého rozhlasu Zlín

Nabízíme vám pohodové a oddechové články, které vás v roce 2022 na webu Českého rozhlasu Zlín nejvíce zaujaly. Třeba si je znovu rádi přečtete nebo si opět poslechnete oblíbené reportáže a rozhovory. 

V roce 2022 jsme vám ve vysílání i na internetu nabídli také tyto seriály a pořady:

* Na pohovce Jožky Kubáníka
   (pohodové rozhovory se zajímavými osobnostmi)
* Záhady a tajemství Zlínského kraje
   (seriál reportáží)
* Příběh Ukrajinky Julie Dančenkové: Nový život v nové zemi
   (seriál rozhovorů s uprchlicí Kyjeva, která našla nový domov
   v Holešově)
* Expedice Z101
   (Afrikou po stopách Hanzelky a Zikmunda)
* Stezka Českem
 
 (reportáže z putování redaktorky Veroniky Žeravové podél hranic
   Zlínského kraje se Slovenskem)
Rodáci známí neznámí
   (příběhy a osudy osobností spjatých se Zlínským krajem)
* Tradiční krajové speciality
  (reportáže o regionálních specialitách Zlínského kraje)
* 700 let Zlína
   (20 reportáží o zajímavostech Zlína a oblastech, které jsou pro Zlín
   typické)
* 750 let Uherského Brodu
   (výročí povýšení na královské město)
* 90. výročí úmrtí Tomáše Bati
* Ze života Jana Amose Komenského
* Emil Zátopek v archivních záznamech a ve filmu
   (seriál reportáží o Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně)
Konec druhé světové války v našem kraji
   (zajímavé osudy a příběhy)

Nej články podle data zveřejnění:

Stránky