Valašskou galerii v přírodě najdete ve Hvozdné na Zlínsku

27. listopad 2020

Na místní stezce najdete nejen informační tabule, na kterých jsou údaje o místní flóře a fauně, názvu a historii dané lokality, ale i obrazy krajiny od místních umělců.

Hvozdná je půvabná vesnička vzdálená necelých 12 km severovýchodně od Zlína. Leží v pestrobarevném hvozdu lemovaném lesy, jak uvádí obecní místopis, a proto se jmenuje Hvozdná, už od 15. století. Pestrost krajiny dotvářejí ale i louky, pole, políčka, sady, vodní plochy nebo pěšiny a cestičky. Jistě si umíte představit, jak se v každé roční době barevné scenérie mění. Jak jinak to vnímat, než přímo v centru dění, tedy v přírodě. V Hvozdné to není žádný problém. Zajímavými místy od roku 2011 vede naučná stezka. Je společným dílem obce a sdružení Valašský názor, jehož členy jsou umělci a valašští patrioti. Naučná stezka je podle nich první valašskou galerií v přírodě.

Na trase dlouhé přibližně 16 km je 9 zastavení s informačními tabulemi. Kromě obvyklých údajů o místní flóře a fauně, názvu a historii dané lokality je na nich ještě něco navíc. Obraz krajiny jak ji vnímali výtvarníci spolku. Na každém panelu je dílo jiného autora. Jsou tam taky fotografie držitelů pamětních medailí Hvozdné, protož právě jim je stezka věnovaná. Trasa je okružní, tak se po ní můžete vydat z kteréhokoliv místa.

První stanoviště je na okraji vesnice U Větřáku. Je to rozcestí kousek od větrného mlýna ve Štípě. Zajímavé je hned druhé zastavení. Jednak je nejvyšším bodem obce, je 343 m nad mořem, a pak má zvláštní název, Osmek. Souvisí se sjížděním formanských vozů z kopce v době, kdy ještě neměly brzdy. Celý proces je popsán na panelu. V Hvozdné prý i malé dítě ví, kde je to U Hrušky, to je třetí bod naučné stezky. Strom tam skutečně roste kousek od křižovatky cesty na Slušovice a je památkově chráněný. Do kategorie významných dřevin ho řadí jistě jeho stáří, ale i to, že v dobách první republiky a ještě i po válce se u něho scházeli lidé 6. července při vzpomínce na upálení Jana Husa. O pár desítek metrů dál se dostanete až do Ameriky. To je lokalita, kde byla v minulosti na místní poměry nezvykle úrodná půda, jako v Americe. Tvrdil to majitel pozemku a založil na něm ovocný sad. Příběh je na panelu s číslem 5. Hned na dalším jsou informace o rybníku Argalaška. Nádrž měla sloužit jako zásobárna vody. Na jednom ze stanovišť je prostor pro pohyb i zábavné kvízové hry. Nesmím ještě zapomenout na velkou chloubu Hvozdenských, tou je kamenné divadlo a kroužek divadelních ochotníků. Vznikl na začátku 20. století a vlastní stánek má od roku 1929.

Spustit audio

Související