Komenského citáty jsou moudré v každé době. Pojďte se spolu s námi nad některými zamyslet

16. listopad 2020

15. listopadu jsme si připomínali 350 let od smrti jednoho z největších českých myslitelů, spisovatelů a pedagogů, rodáka z Uherskobrodska Jana Amose Komenského.

Každý den v minulém týdnu jsme si představovali některou z jeho inspirativních myšlenek. Ty pro vás vybrala pedagožka z uherskohradišťského gymnázia Miroslava Poláková. Je až s podivem, jak aktuální jsou i v dnešní době.

Pondělí: Citát, který pochází z knihy Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské z roku 1650:

"Na tebe, národe, český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení…
Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český."

Jan Amos Komenský

V jaké době Komenský zapsal tuto myšlenku a co ho k tomu vedlo? Vrátil se po napsání této knihy ještě Komenský zpět do vlasti? "Vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí", tak to jsou i slova písně Marty Kubišové. Vypůjčili si je autoři textu Motlitba pro Martu od Jana Amose Komenského? Miroslava Poláková zná odpovědi. 

 

Úterý: krátká zpráva o morové nákaze, která v roce 1632 zasáhla Lešno:

"Mám za to, že kvůli Boží morové ráně i nesprávnému chování mnoha lidí během ní je i v těchto místech třeba všechny povzbuzovat ke skutečně láskyplnému jednání, abychom lásku neztratili…..
Bůh nedovoluje činit zlo, aby přišlo dobro."

Jan Amos Komenský

Jsou to slova, která se hodí i na dnešní koronavirovou dobu.
Jan Amos Komenský měl s morem svou osobní zkušenost, když mu zákeřná nemoc zabila jeho první ženu i dvě děti. Mohla právě tato zkušenost ovlivnit jeho názor na šíření moru, který později zachvátil téměř celou Evropu?

Středa: úvaha z vrcholného Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských:

„Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný… Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu!“
Jan Amos Komenský

Je touha po svobodě člověka aktuální i dnes, kdy stále více lidí volá po vládě silné ruky?

Čtvrtek: úvaha z díla Didaktica velká, které vyšlo v Amsterodamu v roce 1657:

"Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž nic není pod sluncem většího."
Jan Amos Komenský

Jakou pozici mají učitelé v dnešní společnosti? A jak vlastně Komenský vnímal učitelské povolání?

 

Pátek: úvaha, která se týká tiskařského umění a rychlého rozmnožování knih:

"Jak byla dříve o knihy nouze, tak ji dnes vystřídalo přesycení. K tomu přistupuje omezenost lidí, kteří skupují knihy jen podle titulů a kteří spoléhají na to, že jim knihy pomohou v každé situaci. Svého ducha se proto nesnaží vybavit znalostí věcí. Následkem toho naše doba má učené knihy, ale ne učené muže. Staří nosili moudrost v myslích, ale my ji nosíme v papírech."
Jan Amos Komenský

Platí to i dnes, kdy knih máme všude velké množství? Lze rozeznávat knihy, které předávají moudrost a které jsou pouhým brakem? 

Sobota: úvaha, týkající se výchovy dětí: 

"Bohužel, většina otců a matek vychovávají děti jen po tělesné stránce. Duše ať dělá, co umí. Mnozí jen do práce honí, aby měli větší zisk. Kdyby každý hospodář vedl lidi ve svém domě ke zbožnosti, i lidem by se dařilo lépe."
Jan Amos Komenský

Jak se výchova za 350 let v Česku změnila, mají rodiče jiné priority? Jak by Komenský reagoval na dnešní rodičovskou výchovu?

 

Neděle: citát, týkající se vzdělávání a školství: 

"Naprosto a bez výjimky musíme usilovat o to, aby ve školách a odtud dobrodiním škol v celém životě:
a) Duch byl vzděláván věděním a uměním
b) jazyky byly tříbeny
c) mravy vzdělávány ke všemu počestnému a potřebnému
d) Bůh byl upřímně milován."

Jan Amos Komenský

Platí jeho myšlenky i dnes? Lze shrnout Komenského poslání a odkaz současnému světu?

Spustit audio

Související