Uherský Brod, Komňa, Nivnice nebo někde na cestě? Víme, kdy se Komenský narodil, nevíme ale kde

Muzea, školy, náměstí, parky, ulice, sochy, časopisy, konference, dokonce i typ písma nebo anketa o nejoblíbenějšího učitele. To vše vzniklo nebo bylo pojmenováno z úcty k učiteli národů Janu Amosi Komenskému.

Byl vynikající pedagog, reformátor školství. Přestože žil a pracoval v 17. století, na jeho myšlenky a rady ohledně výchovy a vzdělávání se často odvoláváme.

Byl geniální a předběhl dobu. I jeho citáty jsou použitelné v současnosti. Třeba „Tělo nechť každodenní své hýbání má“, nebo: „Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost? Je jich celá řada a obrovské je i dílo, které po sobě zanechal. Není tedy problém dočíst se o jeho nelehkém životě

V novém cyklu Českého rozhlasu Zlín Mezi kopci a loukami Zlínského kraje zjišťuje Věra Hotařová zajímavosti o jednotlivých místech a tradicích regionu. Dnes se zaměřila na Jana Amose Komenského.

Datum narození je všude stejný

V čem není úplně jasno, kde se vlastně Komenský narodil. Datum a rok narození 28. březen 1592 je ve všech zdrojích stejný. Liší se právě až místo narození. Většina historiků je velmi opatrná. Někteří diplomaticky uvádějí, že se narodil na jihovýchodní Moravě. Jiní si už troufli dopsat Uherský Brod, Nivnici nebo Komňu.

Malebný kraj je to Slovácko. Proč se tak jmenuje je ale záhadou

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti

Slovácko je oblast, která je ohraničená Ždánickým lesem a Chřiby, na jihovýchodě hřebenem Bílých Karpat, což je známé moravskoslovenské pomezí, a na jihu tokem řeky Dyje.

V zápisu z historie města Uherského Brodu je zmínka: „Místo jeho narození, myšleno Jana Amose Komenského, není písemně potvrzeno, protože matrika se nevedla a byly zapisovány jenom narozené děti významnějších měšťanů. Komenský pocházel s českobratrské rodiny.

A Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě? To sice shromažďuje dokumenty o jeho životě a díle, ale v roce 1898 vzniklo jako Jubilejní krajinské muzeum a teprve v roce 1945 bylo přejmenováno na Muzeum Jana Ámose Komenského.

Dalším místem je Komňa, vesnička v podhůří Bílých Karpat. Na seznamu historických událostí obce je stručný fakt. 1592, 28. 3. narození J. A. Komenského. Jinde je zase uvedeno, že v Komni žili jeho předkové s příjmením Segeš, otec Komenského se jmenoval Martin Segeš, tedy i Jan Amos je rodným příjmením Segeš. Komenský je vlastně pseudonym odvozený od obce Komňa. Ve vsi je také kámen na místě, kde snad stál rodný dům Komenského.

Někde na cestě?

Zbývá ještě Nivnice. A ta je, jak se často uvádí nejpravděpodobnějším rodištěm učitele národů. Existují i věrohodné důkazy, že se narodil mlynáři Martinu Komenskému a jako rodný dům je uveden Bártkův mlýn, který už v roce 1592 fungoval, jako vodní mlýn. Na domě je i pamětní deska, kde si tuto informaci můžete přečíst.

A je ještě ještě jeden argument. Koluje mezi tamními lidmi. Jan Amos Komenský se narodil u studánky, přesně uprostřed cesty mezi Komňou a Nivnicí, když se jeho rodiče do Nivnice stěhovali. A co si teď počít s těmito informacemi? Existuje doporučení přímo od Jana Amose Komenského: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Regionální stanice Českého rozhlasu

Související