Malebný kraj je to Slovácko. Proč se tak jmenuje je ale záhadou

Slovácko je oblast, která je ohraničená Ždánickým lesem a Chřiby, na jihovýchodě hřebenem Bílých Karpat, což je známé moravskoslovenské pomezí, a na jihu tokem řeky Dyje.

Jde tedy o okresy Uherské Hradiště, Hodonín, východní částí okresu Břeclav a zasahuje i do okresu Zlín.

V novém cyklu Českého rozhlasu Zlín Mezi kopci a loukami Zlínského kraje zjišťuje Věra Hotařová zajímavosti o jednotlivých místech regionu. A nyní se zaměřila právě na Slovácko.

Proč se Slovácko jmenuje právě Slovácko? Přesná definice není ani v etymologickém slovníku. V něm se píše pouze o Slovanech a spojení s názvy vodních toků nebo skupinou slov, která jsou vykládána ve smyslu srozumitelné mluvy neb kdo slyší či rozumí.

Je ale jasné, že spojitost názvu regionu Slovácko se Slovany tady je, a oprávněná. Je potvrzeno, že v této části Moravy Slované skutečně žili.

Slovácko je národopisná oblast na jihovýchodě Moravy, geograficky ohraničená na severu a severozápadě pohořími Ždánický les a Chřiby, na jihovýchodě hřebenem Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí a na jihu tokem řeky Dyje. Rozkládá se tedy na území dnešních okresů Uherské Hradiště a Hodonín, ve východní části okresu Břeclav a zasahuje i do okresu Zlín.

Archeolog Luděk Galuška, specialista na Velkou Moravu, ve své knize Slované doteky předků mimo jiné píše: „Slované na Moravu přišli v průběhu první třetiny 6. století z východu z území dnešního západního Slovenska. Po průchodu dolinami a průsmyky Bílých Karpat je stezky podél neznámých potoků a říčky Olšavy dovedly až k řece Moravě přibližně tam, kde je dnešní Uherskohradišťsko.“, uvedl ve své knize.

A určitě je potřeba zdůraznit význam Velké Moravy, která se po příchodu bratří Konstantina, později Cyrila, a Metoděje a přijetí křesťanství stala respektovanou říší. Největšího rozmachu i rozlohy dosáhla za panování knížete Svatopluka.

Slovácko je kromě bohaté historie proslulé i folklorními tradicemi.

Jízda králů a mužský tanec verbuňk byly dokonce zapsány do seznamu UNESCO, v něm je také Evropská biosférická rezervace Bílých Karpat. Možná se tam brzy dostane i unikátní Baťův plavební kanál, který lemuje už 80 kilometrů dlouhá cyklostezka.

Související