Kruté trápení, elektrické šoky. Věznici v Uherském Hradišti využili komunisté k nelidskému mučení

25. únor 2018

Věznice desítky let chátrala. Nyní by v ní mělo být Muzeum totality, okresní soud, Okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba. Přestavba má stát přes čtyři sta milionů korun.

Bývalá věznice v Uherském Hradišti má pohnutou minulost.  Nejtemnějším obdobím byla padesátá léta, kdy v celách skončili lidé z komunisty zinscenovaných procesů.

Ve věznici tehdy trpěly stovky lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Státní bezpečnost je vyslýchala způsoby, které si nezadaly s vyšetřovacími metodami gestapa.

„Je spojeno s vyšetřovacími metodami příslušníků Státní bezpečnosti z padesátých let, které byly opravdu velice kruté a velmi tvrdé. Nejznámější případ je použití takzvaného indukčního přístroje, jakýchsi elektrických bot," popsal před časem historik Slováckého muzea Pavel Portl.

Právě elektrické boty byly specifikum věznice v Uherském Hradišti v rámci metod vyšetřování Státní bezpečnosti. Byly to kovové vložky do bot spojené dráty napojenými na elektřinu. Nepoužívalo se to u všech vězňů, jen u těch nejdůležitějších. Vyšetřovatelé dali vložky do bot, a pustili elektřinu, která vězňům proudila do těla.

Cela věznice v Uherském Hradišti

Existuje například lékařská zpráva z 50. let, ze které vyplývá, že téměř všichni vězni, se kterými lékař mluvil, byli mučeni elektrickým proudem, a biti do chodidel. Působil tu i Alois Grebeníček, otec poslance a bývalého předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka.

Z kaple třeba zmizel oltář i veškeré náboženské motivy. Nahradila je velká rudá hvězda a nápis Proletáři všech zemí, spojte se!

Nyní se jedná o využití věznice. Mohlo by v ní být muzeum totality, okresní soud, Okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba. Studie zabývající se využitím prostor bývalé věznice v Uherském Hradišti preferuje právě tuto variantu jejího obsazení mezi dalšími deseti.

Jako nevhodnou přitom označila například takzvanou nulovou možnost, tedy pouhé realizování Muzea totality. Pro uskutečnění takových plánů je však nutné najít téměř čtyři sta třicet milionů korun ve státním, krajském i městském rozpočtu.

„V tuto chvíli máme v rukou studii, která představuje devět konkrétních variant řešení areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Rada kraje nemá problém s žádnou z navržených možností, avšak nedoporučujeme realizaci pouze takzvané Nulové varianty, která počítá pouze s umístěním Muzea totality při odborném zakonzervování zbylých prostor areálu a zastavení procesu jeho stavební degradace," řekl krajský radní Miroslav Kašný.

Bývalá věznice v Uherském Hradišti
Logo
Bývalá věznice v Uherském Hradišti
Bývalá věznice v Uherském Hradišti

Související