Název vesničky Ublo nedaleko Vizovic má dvě verze vzniku, obě mají spojitost s místními studánkami

Ublo je malá vesnička nedaleko Vizovic vklíněná mezi kopce Vizovické a Hostýnské vrchoviny. O původu jejího zvláštního názvu kolují dvě vysvětlení. Jedno lidové, druhé jazykovědné. Verze, která pochází z ústní lidové slovesnosti, objasňuje i jména několika sousedních osad.

Příběh je o bratrech, kteří šli na lov a místu, kde se zastavili, začali říkat Bratřejov. Pak pokračovali až ke studánce či pramenu. Tam jeden z nich zůstal, takže jich ubylo a bylo z toho Ublo. Zbylí bratři kráčeli ještě dál, ale my zůstaneme v Uble. Podle jazykovědců název Ublo pochází z praslovanského slova „ombl“, někdy se uvádí gbl nebo obl, česky řečeno studánka či pramen. V tamních lesích studánky a prameny jsou, je to tedy jasné zdůvodnění. Ostatně i v lidové historce je zmínka o vývěru podzemní vody. U nás je obec Ublo skutečně jenom jedna. Zato v Řecku je jich několik, z dějin víme, že v dávné minulosti tam Slované žili.

Ublo není zajímavé jenom díky názvu, vesnicí prochází taky zemská osa. A to jsem si myslela, že zemskou osu mají jenom v Mrlínku u Bystřice pod Hostýnem. O té ubelské se dokonce psalo v roce 1904 ve Vlastivědě moravské. Stálo tam: „Ublo je Ublo, škaredá dědina, není v něm kostela, ani toho mlýna, ale naprostřed světa je přece, a maže se tam osa.“ Každý v Uble ví, nebo skoro každý, že je před hospodou, tak ji místní štamgasti každý rok pořádně namažou.

Kostel ani mlýn v Uble není dodneška, ale mají tam Tunel UBlanka, ovšem s tím pražským nemá nic společného. Je totiž daleko významnější. Je to pozůstatek nedokončené železnice, kterou v 30. letech minulého století začala budovat firma Baťa. Jednokolejná železniční dráha měla vést ze Zlína přes Vizovice a Valašskou Polanku až na Slovensko. Baťa tam chtěl najít nové zaměstnance. Po válce proběhlo ještě několik pokusů o dostavbu, jenomže o jednokolejku nebyl zájem, tak zůstala nedokončená. Zbyl po ní nápadný násep, teď funguje jako místní komunikace, a zmíněný betonový tunel. V okolí Zlína je takových valů s podjezdy víc. Jenom tunel v Uble se po mnoha desetiletích dočkal slavnostního otevření. Dostal jméno a cedulku s údajem, že je 13 575 mm dlouhý a nachází se ve výšce 401 m n. m. Zmíněný, spíš odlehčeně pojatý akt, proběhl v roce 2018. Měl přilákat i turisty. Obec míjí hlavní silniční tah ze Zlína do Vsetína, a kdo chce vidět, v jak krásné krajině leží, musí si trochu zajet a hlavně nepřehlédnout odbočku v Lutonině. Nebo se vydat pěšky přes kopečky a lesy po žluté z Vizovic.

Hezký den přeje Věra Hotařová

Spustit audio

Související