Narodil se v hospodě v Mladcové, jmenuje se po něm knihovna. František Bartoš byl učitel i vlastenec

23. březen 2019

Další díl pořadu Rodáci známí neznámí je věnovaný významné osobnosti druhé poloviny 19. století, Františku Bartošovi.

František Bartoš byl moravský pedagog, vlastenec, jazykovědec, etnograf, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě, autor dosud jediného souborného moravského dialektologického slovníku

Narodil se v hospodě v Mladcové u Zlína. Obecnou školu navštěvoval ve Zlíně, i přes nedostatek prostředků pokračoval ve studiu na gymnáziu v Olomouci.

Po studiích ve Vídni vyučoval na piaristickém gymnáziu ve Strážnici, německém gymnáziu v Olomouci a německém katolickém gymnázium v Těšíně. Z Těšína odešel do Brna, kde působil téměř třicet let, nejprve jako profesor na slovanském gymnáziu, od roku 1888 jako ředitel na nižším českém gymnáziu.

Životu a dílu Františka Bartoše je věnována stálá expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlícím ve zlínském zámku s názvem Pamětní síň Františka Bartoše.

Na jeho rodném domě je umístěna pamětní deska, ve zlínské čtvrti nesoucí jeho jméno jej připomíná busta, kterou v roce 1948 vytvořil sochař Karel Řezník. V roce 1996 vzniklo Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy. Jeho jméno od 1. ledna 1996 má ve svém názvu Krajská knihovna Františka Bartoše.

Životopisná data:

16. 3. 1837 narozen v Mladcové u Zlína

1843-49 docházel do farní školy ve Zlíně

1852 studium na k. k. Diöcesan-Musterhauptschule v Olomouci

1853-1860 studium na německém gymnáziu v Olomouci

1860-64 studium na univerzitě ve Vídni

1864-65 vyučoval na piaristickém gymnáziu ve Strážnici

1865-66 vyučoval na německém gymnáziu v Olomouci

1866 aprobován z latiny pro vyšší gymnázia

1866-69 vyučoval na německém katolickém gymnáziu v Těšíně

1869 získal titul c. k. profesora

1869-88 vyučoval na I. českém gymnázium (tzv. slovanském) v Brně

1888-98 ředitelem II. (nižšího) českého gymnázia v Brně

1890 za Dialektologii moravskou získal cenu Kotljarevského od carské Akademie nauk v Petrohradě

1892 jmenován c. k. školním radou

1898 odchod do penze, návrat z Brna do rodné Mladcové

11. 6. 1906 zemřel v Mladcové

autor: Saskia Mišová
Spustit audio

Související