Kde se objevil Zlín? A nazývalo se někdy město Zlaté japko? Pátráme po tom, jak vzniklo jméno krajského města

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Letná ve Zlíně

Napadá vás, proč se město na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů jmenuje právě takto?

Město existovalo dávno před tím, než ho proslavila obuvnická firma Baťa. První písemná zmínka o něm je z roku 1322 a v ní už se píše o Zlínu jako o řemeslnicko-cechovním středisku.

Ale proč se mu říkalo Zlín a co to vlastně znamená? Odpovědi jsem nejdříve hledala ve Starozlínských pověstech Karla Pekárka. V knize je hned několik verzí výkladu o původu jména Zlín.

Pověsti o Zlatém japku

Nejčastěji je dáváno do souvislosti s válečnými událostmi, které se v něm v minulosti odehrály. Dokonce v nich najdeme zmínku o tom, že obyvatelé ze strachu před dalším drancováním město přejmenovali na „Zlaté japko“. Existuje ale i opačný příběh, tedy že nejdříve bylo „Zlaté japko“ a pak Zlín.

Před 86 lety zahynul v troskách letadla „pan Šéf“ Tomáš Baťa. Byl na vrcholu sil

V Otrokovicích si připomněli tragickou smrt Tomáše Bati

Jeho smrt přišla jako blesk z čistého nebe. O tragédii informovaly světové tiskové kanceláře i deníky.

V jiné variantě se zase hovoří o tom, že Zlín získal své jméno podle jílovité půdy. Aspoň podle jednoho z úryvků ve starých dokumentech. „Zlín sa napřed menovál Slín. A to proto, že tady je všecko na slínu. Ten slín to je hlina, co se z ní dělajú tyhly a hrnce. Šak aj proto tu bylo prv tolik hrnčířů. Celé rodiny hrnčířské tu byly. A protože tady prý bylo odjakživa všecko samý slín, dostalo mjesto podle toho méno – Zlín." 

Co pověst, to jiný výklad. Je vůbec některý alespoň zčásti pravdivý? Zeptala jsem se na to známého zlínského historika Zdeňka Pokludy. Řekl mi, že pověsti jsou jistě půvabné, ale věrohodné jsou podle něho studie historiků a jazykovědců z minulého století.

Zla a přípona

Výkladem slova Zlín se kolem roku 1940 zabýval zlínský rodák a historik Karel Stloukal. Dospěl k závěru, že vzniklo spojením mužského křestního jména Zla s příponou -ín. Kromě Zla existovala také jména Zleš nebo Zlen. Podobně vznikl název města Kojetín nebo Vsetín.

Zlín má to štěstí, řekl mi historik Zdeněk Pokluda, že jeho název je po staletí stejný.   A „Zlaté japko“? Tak se nikdy město nejmenovalo, tento název se objevuje jenom v pověstech.

Dokazují to písemné dokumenty a zápisy od nejstarší doby až po současnost. Jedinou výjimkou bylo období od roku 1949 do roku 1989, kdy byl Zlín přejmenován na Gottwaldov a používání původního názvu Zlín bylo považováno za provokaci nebo za důkaz zaostalosti. Od 1. ledna 1990 je Zlín zase Zlínem a od roku 2000 i metropolí Zlínského kraje.

           

 

Spustit audio
autor: Věra Hotařová

Související