Zámek v Bílovicích na Uherskohradišťsku není příliš na očích, pobyt zde ale inspiroval i malíře Josefa Mánesa

9. únor 2021

Zámek v Bílovicích na Uherskohradišťsku patří mezi bývalá šlechtická sídla, která nemají značku státní zámek. Neznamená to ale, že jeho historie je nezajímavá.

Zámek v Bílovicích na Uherskohradišťsku je krásný, a i když je jednou z dominant obce, stojí v jejím středu a dokonce na dohled od hlavní silnice, není přímo na očích. Chrání ho zámecký park a vzrostlé stromy dávají jasný signál, že už něco pamatuje. Stejně jako stavba samotná, vlastně celý areál. To je budova a zeleň okolo ní. Jak hluboko do minulosti sahá historie tohoto místa? Na to jsem se ptala přímo v Bílovicích.

Bílovice na Uherskohradišťsku zámek r. 1892

V centru vesnice původně stála tvrz. Koncem 16. století byla přestavěna na renesanční zámek. Začátkem 19. z něho nový majitel hrabě Laurencin-d’Armond nechal udělat rezidenci v empírovém slohu a kolem ní anglický park. Budova měla dvě poschodí a spolu s farou to v té době byly jediné vícepodlažní stavby v Bílovicích. Nejvýraznější stopy proměny zámku a života v něm po sobě zanechali Logothettiové. Vlastnili ho od poloviny 19. do poloviny 20. století. Nejenže přistavili budově jedno křídlo, a tím změnili její půdorys, ale taky pokračovali v úpravách parku. V roce 1854 na zámku pobýval a tvořil malíř Josef Mánes. Právě v Bílovicích namaloval slavný obraz Veruna Čudová. Díky Logothettiům mají bílovičtí taky jeden regionální primát, a to první sbor dobrovolných hasičů na Moravě, nebo jak je napsané na pamětní desce „první venkovský hasičský sbor“, v roce 1869 ho založil Vladimír Logothetti. Působení Logothettiů v Bílovicích zastavil rok 1945. Zámek i panství se staly národním majetkem a budova sídlem místního národního výboru, od roku 1990 je to obecní úřad. Nové poslání zámecké budovy si žádalo taky nové úpravy. Z původního vybavení zůstaly jenom vysoké stropy s klenbami a vrzající podlahy. Zaměstnanci úřadu s nadsázkou říkají, že aspoň vědí, že jsou v zámku. V 50. letech byl k budově přistavěn taneční sál, na začátku dalšího desetiletí ho bílovičtí přebudovali na širokoúhlé kino pro 350 diváků, fungovalo do roku 2013.

Zámecký park je teď sice o něco menší než ten původní, ale kompletně obnovený včetně jezírka, které už bylo zasypané. Zdravá zeleň, mobiliář pro odpočinek, dětské hřiště nebo pódium pro kulturní akce a taky svatební obřady, to je současný stav parku u zámku v Bílovicích. Krásné místo pro všechny.

Bílovice na Uherskohradišťsku - zámecký park

Bílovicemi prochází silnice ze Zlína do Uherského Hradiště a taky od Napajedel a Uherského Brodu. Křižují se v centru obce nedaleko zámku.

Objevte s námi i další památky v kraji. Vybrat si můžete na https://rozhl.as/PamatkyVeZLkraji.

Spustit audio

Související