Nový Dvůr v Kvasicích byl známý chovem ušlechtilých plemen ovcí, nyní slouží k bydlení i rekreaci

Nový Dvůr Kvasice patří mezi takzvané poplužní dvory, To byly panské statky se zemědělskými pozemky, na kterých majitelé hospodařili.

Název Nový Dvůr znám už pěkně dlouho a taky vím, kde areál, kterému se tak říká, stojí. Nikdy mě ovšem nenapadlo, že právě tato část Kvasic byla v dávné minulosti důležitou součástí tamního panství. Nedávno, při procházce památnou kaštanovou alejí, která k místu vede, mě zaujalo panorama dvora, přesně jeho přední část. Stojí na kopci nad městečkem, úplně na samotě. Kolem dokola jsou pole, stromy a od posledních domů v obci, což je necelý kilometr, je krásně vidět. V tom volném prostranství silueta budov dobře vyniká i to, že už něco pamatují. Potvrdila mi to i kvasická spisovatelka a historička Květoslava Koutňáková.

Nový Dvůr byl jedním z poplužních dvorů kdysi rozsáhlého kvasického panství a existoval už v 17. století. Nechal ho postavit Jan z Rottalu. Kvasice získal od své manželky Heleny Bruntálské z Vrbna, vdově po Jiřím Bruntálském. Nový Dvůr se mu říkalo proto, aby si ho lidé nepletli se starým panským dvorem. Patřila k němu rozlehlá pole i pastviny. Členitá krajina nenabízela právě ideální podmínky pro pěstování výnosných plodin, zato chovu dobytka se dařilo, zejména ovcí. V tom Nový Dvůr vynikal, obzvlášť když v něm hrabě Jan Nepomuk z Lamberga, to byl další majitel panství, v roce 1803 založil chov ušlechtilých plemen ovcí Merino – Negretti. Získávala se z nich velice jemná vlna. Byl to jeden z nejkvalitnějších chovů na Moravě a Jan Nepomuk za něho dostal velké uznání. Na panství se vystřídalo několik majitelů. Posledním soukromým vlastníkem před rokem 1948 byl Arnošt Thun-Hohenstein, jeho otec Jaroslav byl švagrem následníka trůnu arcivévody Ferdinanda d’Este. Ve 20. letech minulého století do fungování panství výrazně zasáhla první pozemková reforma. V rámci parcelace velkostatku byla zemědělská půda rozdělena a v roce 1924 byl Nový Dvůr prodán šesti hospodářům ze sousední Nové Dědiny. V roce 1949 byla do areálu zavedena elektřina a z hospodářských budov se postupně stávaly domy k trvalému bydlení i rekreaci. Na další vymoženost, veřejný vodovod, si lidé museli počkat až do roku 2021. Do té doby byli odkázaní na místní studny, jenomže ty začaly vysychat a voda v nich byla už nějakou dobu závadná.

Nový Dvůr je vedený jako místní část Kvasic a i když je na samotě, bydlí v něm i rodiny s dětmi. Do uzavřeného historického areálu stále vede obloukový průjezd. Jak to vypadá za ním, to jsem to nikdy nezjišťovala. Mě okouzlil pohled na něho z dálky a taky informace o jeho historii.       

Hezký den přeje Věra Hotařová

Spustit audio

Související