Nový Dvůr v Kvasicích byl známý chovem ušlechtilých plemen ovcí, nyní slouží k bydlení i rekreaci

13. listopad 2021

Nový Dvůr Kvasice patří mezi takzvané poplužní dvory, To byly panské statky se zemědělskými pozemky, na kterých majitelé hospodařili.

Název Nový Dvůr znám už pěkně dlouho a taky vím, kde areál, kterému se tak říká, stojí. Nikdy mě ovšem nenapadlo, že právě tato část Kvasic byla v dávné minulosti důležitou součástí tamního panství. Nedávno, při procházce památnou kaštanovou alejí, která k místu vede, mě zaujalo panorama dvora, přesně jeho přední část. Stojí na kopci nad městečkem, úplně na samotě. Kolem dokola jsou pole, stromy a od posledních domů v obci, což je necelý kilometr, je krásně vidět. V tom volném prostranství silueta budov dobře vyniká i to, že už něco pamatují. Potvrdila mi to i kvasická spisovatelka a historička Květoslava Koutňáková.

Nový Dvůr byl jedním z poplužních dvorů kdysi rozsáhlého kvasického panství a existoval už v 17. století. Nechal ho postavit Jan z Rottalu. Kvasice získal od své manželky Heleny Bruntálské z Vrbna, vdově po Jiřím Bruntálském. Nový Dvůr se mu říkalo proto, aby si ho lidé nepletli se starým panským dvorem. Patřila k němu rozlehlá pole i pastviny. Členitá krajina nenabízela právě ideální podmínky pro pěstování výnosných plodin, zato chovu dobytka se dařilo, zejména ovcí. V tom Nový Dvůr vynikal, obzvlášť když v něm hrabě Jan Nepomuk z Lamberga, to byl další majitel panství, v roce 1803 založil chov ušlechtilých plemen ovcí Merino – Negretti. Získávala se z nich velice jemná vlna. Byl to jeden z nejkvalitnějších chovů na Moravě a Jan Nepomuk za něho dostal velké uznání. Na panství se vystřídalo několik majitelů. Posledním soukromým vlastníkem před rokem 1948 byl Arnošt Thun-Hohenstein, jeho otec Jaroslav byl švagrem následníka trůnu arcivévody Ferdinanda d’Este. Ve 20. letech minulého století do fungování panství výrazně zasáhla první pozemková reforma. V rámci parcelace velkostatku byla zemědělská půda rozdělena a v roce 1924 byl Nový Dvůr prodán šesti hospodářům ze sousední Nové Dědiny. V roce 1949 byla do areálu zavedena elektřina a z hospodářských budov se postupně stávaly domy k trvalému bydlení i rekreaci. Na další vymoženost, veřejný vodovod, si lidé museli počkat až do roku 2021. Do té doby byli odkázaní na místní studny, jenomže ty začaly vysychat a voda v nich byla už nějakou dobu závadná.

Nový Dvůr je vedený jako místní část Kvasic a i když je na samotě, bydlí v něm i rodiny s dětmi. Do uzavřeného historického areálu stále vede obloukový průjezd. Jak to vypadá za ním, to jsem to nikdy nezjišťovala. Mě okouzlil pohled na něho z dálky a taky informace o jeho historii.       

Hezký den přeje Věra Hotařová

Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...