Huslenky na Vsetínsku mají ve znaku housle a lípu, název obce s nimi ale nesouvisí

Název obce Huslenky se podle badatelů váže ke slovu husa. Proč jsou tedy v obecním znaku housle a lípa?

Huslenky se táhnou údolím Vsetínské Bečvy, nad kterým na severu vyčnívají kopce Vsetínských vrchů a na jihu hřebeny Javorníků. Jedna z nejmladších vesnic na Vsetínsku je v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ve znaku má housle a lípu. Na první pohled se může zdát, že tyto znaky symbolizují název obce, ale není to tak.  

Novodobé dějiny Huslenek se sice začaly psát teprve koncem roku 1949, do té doby byly součástí obce Hovězí, ovšem první písemné zmínky o osadě jsou z 15. století. V publikaci Okres Vsetín to uvedl historik Ladislav Baletka. V té době byla na území dnešních Huslenek osada Huslná. Její obyvatelé místo po nějaké době opustili, ale od 16. století přicházeli poddaní z Hovězí a začali zakládat pasekářské usedlosti. V písemných pramenech z roku 1505 se znovu objevuje ves s názvem Huslná, o pár let později Huslina. Osidlování probíhalo v období tzv. velké kolonizace a Huslná byla nejvýchodnější osadou vsetínského panství. Podle jedné verze mohl být název obce odvozený z osobního jména Huslí, Huslá, Huslín. Většina badatelů se přiklání k faktu, že označení Huslenky se váže ke slovu husa. Proč jsou tedy v obecním znaku housle a lípa? Housle symbolizují současný název obce a lípa zase připomíná památný strom. V době pobělohorské pronásledovaní evangelíci do jeho kmene ukrývali zakázané knihy. Torzo lípy je nedaleko usedlosti U Kretů v údolí Uherská.

V Huslenkách je i mnoho jiných zajímavostí. Z těch přírodních jsou to úchvatné rezervace. Galovské lúky, na nichž rostou vzácné vstavače a mečíky, lokalita Losový s teplomilnou vegetací a poblíž slovenských hranic Makyta. Na svazích stejnojmenného vrcholu je rozhlehlá plocha zachovalých bukových lesů. V oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů je to nejrozsáhlejší celek svého druhu.

Do výčtu pozoruhodností patří i architektonické skvosty. Třeba evangelický kostel z 19. století či skupina překrásných valašských dřevěnic v Kychové, celá lokalita byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Kychová je jedním z 13 obydlených údolí Huslenek. Je v něm taky zámeček, který dlouhá léta sloužil jako dětské sanatorium, nebo archeologické naleziště. V místě Na Žárech byly v roce 1943 objevené bronzové náramky datované do doby lužické kultury. V Papajském sedle ve výšce 691 m je pomník připomínající přechod 4. československé brigády, která osvobodila Vsetín. 

Poznávání Huslenek a jejich přírodních i jiných krás je nejlepší absolvovat pěšky nebo i na kole, ovšem to už chce být v kondici, ale stojí to za to. 

Hezký den přeje Věra Hotařová.

Spustit audio

Související