Na začátku příběhu poplužního dvora Bojkovice stojí žena a konec jednoho manželství

23. listopad 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zámek Nový Světlov

Historie poplužního dvora Bojkovice na Uherskobrodsku je spojena se zámkem Nový Světlov. Nyní stojí zbytky tohoto statku v lokalitě Útsko a současní majitelé se snaží o jeho obnovu.

Bojkovice leží v údolí pod kopci Bílých Karpat ani ne dvacet kilometrů od hranic se Slovenskem. Nejvýraznější a jistě i nejznámější památkou je zámek Nový Světlov. Ten naopak stojí na kopci nad městem. Právě s tímto architektonickým skvostem a světlovským panstvím souvisí příběh bojkovického poplužního dvora. Panství vzniklo už v 15. století, statek až v polovině 19., a to díky Žofii Haugwitzové. Podle ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka to byla velice moderní a emancipovaná žena a zasloužila se o velký rozvoj světlovského panství.

Koupila ho i se zámkem v roce 1803 po rozluce s manželem. V 19. století to byla forma definitivního ukončení manželství. Panství jí patřilo 32 let. Za tu dobu sice podporovala hlavně umění, ovšem nezapomínala ani na praktické stránky života. V roce 1830 založila hospodářský statek, který produkoval potraviny, jimiž zásoboval dvůr a dodával je i na trhy, tedy klasický poplužní dvůr. Nechala ho vybudovat na kopci nad Bojkovicemi v lokalitě Ústsko. Podle ní se mu říkalo Žofiov. V katastrální mapě z poloviny 19. století je dokonce označený jako Žofinský Dvůr. Dá se z ní vyčíst, že budovy, podle nákresu jich bylo asi sedm, byly postavené do čtvercového půdorysu. Bylo to rozlehlé hospodářské teritorium, k němuž patřily i rozsáhlé pozemky. Bližší informace o pěstovaných plodinách nebo chovaných zvířatech už dostupné nejsou. Nepochybně to bylo všechno, čemu se v místě dařilo, a co si žádalo panstvo. Zato jsou k dispozici zprávy o parcelaci půdy v rámci první pozemkové reformy, která probíhala po první světové válce. Ředitel Muzea Bojkovska z dobových spisů vyčetl, že část půdy odkoupili statkáři ze sousedních obcí, zbylé pozemky byly připojené k světlovském dvoru.

Zbytky poplužního dvora, což je několik značně zchátralých budov, stojí v lokalitě Ústsko hned u silnice směřující na Luhačovice. Ještě před pár lety to vypadalo, že budou jenom smutnou vzpomínkou na kdysi důležitý hospodářský statek, avšak areál se pomalu a jistě probouzí k životu. Jednak je známý pořádáním festivalu Mišmaš, akce s podtitulem bez plotů a bez sponzorů má za sebou už přes dvacet ročníků, a pak současní majitelé se před pár lety pustili do postupné a zároveň velice citlivé rekonstrukce, a taky začali farmařit. Původním stavbám dávají novou podobu i využití. Žofii Haugwitzové by se proměna poplužního dvora na kulturní areál se sezónním bistrem určitě líbila, nadšení jsou z něho i výletníci. Posezení v okouzlujícím prostředí je pro ně odměnou za zdolání pořádného kopce.

Hezký den přeje Věra Hotařová

Spustit audio

Související

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...