Uherskobrodsko má účinnou ochranu proti velké vodě, zachráncem jsou místní mokřady

Retenční nádrže a mokřady v okolí Uherského Brodu pomáhají město ochránit před povodněmi. Velká voda zasáhla oblast v polovině října, Uherský Brod ale neohrozila.

Po velkých deštích v polovině října se na Uherskobrodsku rozvodnila řeka Olšava a hrozilo zaplavení níže položených míst. To se ale nestalo díky soustavě retenčních nádrží a mokřadů, které město v posledních deseti letech vybudovalo v okolí Olšavy a potoka Nivnička. Tyto nádrže chrání i obce podél toku Olšavy a Moravy, jako např. Strážnice nebo Břeclav.

Důležité jsou i z hlediska životního prostředí. Původní vykopané drobné tůňky se díky srážkám zaplnily a vznikl pravý mokřad. Jiří Barčík z odboru životního prostředí v Uherském Brodě k tomu doplnil: „Velký efekt to má hlavně pro část obojživelníků, konkrétně v této lokalitě pro vzácnou a ohroženou kuňku žlutobřichou a kuňku ohnivou.“

Logo

V příštích letech by v okolí řeky Olšavy měly vzniknout další detenční nádrže a mokřady.

Retenční nádrže a mokřady v okolí Uherského Brodu
Spustit audio

Související