Modernizace trati Zlín-Vizovice by měla začít v roce 2022 budováním tunelu pod otrokovickou křižovatkou

18. listopad 2019 13:54

Podle zlínského magistrátu se stále objevují zavádějící interpretace připravované elektrizace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Ta by měla začít v roce 2022 a potrvá asi 3 roky.

Na modernizaci železniční tratě z Otrokovic do Vizovic přes Zlín se čeká již řadu let a stejně tak dlouho se o ní mluví a projektuje. Do země se ale ještě nekoplo. Práce by podle současných odhadů měly začít přibližně za tři roky. V projektu se stále objevují menší i větší komplikace. Podle zlínského magistrátu stále nejvíce rezonuje otázka přejezdu přes koleje u společnosti Eurocar v Přílukách. I přes všechny komplikace se stále počítá se zahájením stavby v roce 2022.

Problém na daném místě trvá již přes dva roky. Bývá však mylně interpretováno, že Magistrát města Zlína učinil rozhodnutí o zrušení přejezdu u společnosti Eurocar. „Návrh na zrušení přejezdu ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) s ohledem na bezpečnost, stavební úřad poté rozhodl o zrušení tohoto přejezdu,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

U takto významného a především rozsáhlého projektu se jedná o standardní věci, které se můžou vyskytnout, a které je nutné zdárně vyřešit.
Radka Pistoriusová, mluvčí SŽDC

Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství bylo dne 11. 7. 2018 vydáno rozhodnutí, kterým bylo zrušení přejezdu u společnosti Eurocar zrušeno a vráceno k novému projednání.

„V současné době je řízení znovu obnoveno. Žadatel, kterým je SŽDC, zastoupen projekční kanceláří SUDOP, doplnil všechny požadované podklady, tedy návrh řešení, jak bude zajištěna dopravní obslužnost v dané oblasti apod,“ dodal Melzer. „U takto významného a především rozsáhlého projektu se jedná o standardní věci, které se můžou vyskytnout, a které je nutné zdárně vyřešit,“ uvedla Českému rozhlasu dříve mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

„Doufám, že se jedná o poslední odložení stavby a apeluji na všechny dotčené subjekty, aby se pokusili najít tolik potřebný kompromis. Město Zlín investici do elektrizace tratě nutně potřebuje, jelikož je na ni navázána spousta doprovodných staveb, které nebudou mít bez investice SŽDC tak zásadní efekt. Společně máme velkou šanci zmodernizovat tolik potřebnou dopravní mapu Zlína,“ řekl radní Michal Čížek.

Čtěte také

Město Zlín nechce nijak komplikovat už tak složitou situaci při povolování stavby, proto se nyní soustředí na stanovení podmínek výstavby. „Je potřeba si říci, jak celý proces povolování probíhá. Prvním krokem je získání územního rozhodnutí pro železniční trať, současně se pracuje i na územním rozhodnutí navazujících dopravních staveb SŽDC. Následně musí mít všechny stavby stavební povolení. Stavby města jsou sice připravovány v koordinaci se stavbou SŽDC, ale neovlivňují přímo stavební povolení samotné železniční tratě,“ doplnil Michal Čížek.

Tři roky příprav, tři roky stavby

Nejvíce stěžejních bodů, kterých se kompletní modernizace trati dotkne, bude právě ve Zlíně. Z tohoto důvodu inicioval radní pro dopravu Michal Čížek sestavení týmu pracovníků města i dopravní společnosti (DSZO), kteří mají dohlížet na průběh stavby a mají za úkol domluvit takové podmínky, aby Zlín mohl dopravně fungovat i při výstavbě nové železniční tratě, která potrvá nejméně 3 roky. Po zdvoukolejnění trati musí město stavbu SŽDC doplnit jednotlivými stavbami, které jsou stěžejními body pro dopravu ve Zlíně.

"Dle informací, které má město Zlín k dispozici, počítá SŽDC i nadále s financováním modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice. Jedná se o důležitou stavbu, na jejíž přípravu byly investovány nemalé finanční prostředky. Zdroje z operačního programu OPD 1 jsou v tuto chvíli vyčerpány. Intenzivně se připravuje nové programovací období s využitím evropských dotačních prostředků pro roky 2021 až 2027," uvedl Melzer. Podle předpokladu, budou ve zmíněném období prostředky i pro železniční infrastrukturu.

Přípravné práce se stále směřují na druhou polovinu roku 2021. Stavební práce by měly být zahájeny v roce 2022 budováním tunelu na Kvítkovické křižovatce v Otrokovicích. „Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, nedochází v současnosti k posouvání harmonogramu,“ uvedla dříve mluvčí SŽDC. Důležitým faktorem ve vývoji situace bude majetkové vypořádání v rámci pozemků kolem železniční tratě a případné obstrukce v územním a stavebním řízení.

autor: Český rozhlas Zlín
Spustit audio

Související