Moderní železnici do Vizovic brzdí jeden přejezd. Město souběžně oprášilo projekt pravobřežní komunikace

9. srpen 2019 16:58

Už v roce 2023 by měla být ideálně trať Otrokovice – Vizovice elektrizována a částečně zvoukolejněna. Problém je nyní u přejezdu v Přílukách. Město navíc chystá související stavby a projekty.

Město Zlín čelí častým dotazům připravované elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Nejvíce asi rezonuje otázka přejezdu přes koleje u společnosti Eurocar v Přílukách. Problém na daném místě trvá již přes dva roky. „Bývá mylně interpretováno, že Magistrát města Zlína učinil rozhodnutí o zrušení přejezdu u společnosti Eurocar. Návrh na zrušení přejezdu ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) s ohledem na bezpečnost, stavební úřad poté rozhodl o zrušení tohoto přejezdu,“ vysvětlil Českému rozhlasu Zlín mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

V současné době je řízení o zrušení přejezdu přerušeno. Žadatel, kterým je SŽDC, zastoupen projekční kanceláří SUDOP, byl vyzván k doplnění podkladů, tzn. návrh řešení, jak bude zajištěna dopravní obslužnost v dané oblasti apod. „Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, nedochází v současnosti k posouvání harmonogramu,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Nejde podle SŽDC o nic nestandardního

„V současné době je územní řízení přerušeno, a to především z důvodu nutnosti zajištění povolení zrušení jednoho železničního přejezdu. Toto povolení bylo v odvolacím řízení vráceno k novému projednání. U takto významného a především rozsáhlého projektu se jedná o standardní věci, které se můžou vyskytnout a které je nutné zdárně vyřešit,“ dodala Pistoriusová.

Odbor dopravy Statutárního města Zlína chystá doplňující řešení. Chce navázat na posunutý železniční přejezd směrem na Vizovice a vybudovat nové silniční napojení na Bartošovu čtvrt i přemostění přes řeku Dřevnici k areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zde je však nutné činit takové kroky, aby s daným řešením souhlasili obyvatelé Bartošovy čtvrti.

Statutární město Zlín chce vystupovat jednotně se svými organizacemi včetně souladu s postojem Zlínského kraje.
Tomáš Melzer, mluvčí zlínského magistrátu

Elektrizace trati je zásadní stavbou na území města Zlína, je zde tedy nutnost dohlížet a získávat informace o plánované stavbě. Ze zmíněného důvodu byl na pokyn radního pro dopravu Michala Čížka v měsíci červnu sestaven tým zaměstnanců statutárního města Zlína a Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice. „Statutární město Zlín chce vystupovat jednotně se svými organizacemi včetně souladu s postojem Zlínského kraje,“ vysvětlil Milan Čížek. Tým elektrizace nyní komunikuje s občany, řeší majetkové vypořádání i budoucí objízdné trasy včetně koordinace dopravy v době výstavby i po jejím ukončení.

Stavba přinese spoustu vyvolaných investic a navazujících dopravních staveb. V souvislosti s elektrizací tratě město začalo intenzivně připravovat navazující stavby. „Příkladem může být Prštenská příčka, pravobřežní komunikace od Prštného směrem k Lidlu,“ uvedl mluvčí magistrátu Melzer. “Podařilo se nám po několika letech dosáhnout dohody s důležitým vlastníkem pozemků. Postupujeme tak, abychom dosáhli co největšího kompromisu pro všechny zúčastněné strany, aby mohla tato klíčová dopravní stavba po několika letech spánku konečně vzniknout,“ doplnil Michal Čížek.

Větší informovanost o parkovacích stáních

Město chystá také nové dopravní napojení průmyslové zóny v Přílukách. "Rádi bychom zahájili realizaci stavby v roce 2020, čekáme nyní na stavební povolení této další nutné stavby. Součástí dopravního uzlu by mělo být i nově plánované záchytné parkoviště," komentuje věc Michal Čížek. Odbor dopravy chystá také informační navigační systém s dispečinkem v Technických službách. Zmíněný systém má přinést větší informovanost jak o parkovacích stáních, tak o případných dopravních uzavírkách a objízdných trasách.

„S kolegy Jiřím Jarošem a Pavlem Simkovičem z rady města Zlína chystáme mobilní aplikaci, která má obyvatelům Zlína přinést mimo jiné i možnost dostávat dopravní informace přímo do mobilního telefonu,“ uzavírá Michal Čížek.

Chystaná elektrizace zlínské tratě bude zřejmě i z hlediska celkových nákladů výrazně dražší než železniční stavby z posledních let. SŽDC dnes celkové náklady na modernizaci 25 kilometrů tratě odhaduje na 12 miliard korun. Za to dojde například ke zdvoukolejnění tratě mezi Otrokovicemi a Zlínem, elektrifikaci střídavým napětím, kompletní přestavbě největších stanic včetně kolejiště (ve Zlíně vznikne nová výpravní budova) nebo výstavbě mimoúrovňových křížení. Jedno z nich v Otrokovicích bude mít fakticky podobu dvousetmetrového tunelu, když se koleje zavrtají pod třídu Osvobození. Maximální rychlost by se měla zvýšit z dnešních 60 kilometrů v hodině na 100 kilometrů v hodině. S vydáním stavebního povolení počítají železničáři v roce 2019, na jaře 2020 by se pak v ideálním případě mohlo začít stavět. Hotovo by mohlo být do konce roku 2023. Jde ale jen o předběžné termíny.

autor: Tomáš Patrick Hyánek

Související