Memento zločinů komunismu. O osudu věznice v Uherském Hradišti má rozhodnout vláda nejpozději v únoru

Město Uherské Hradiště chce severní nádvoří, které sousedí se zdejším autobusovým nádražím, otevřít veřejnosti

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zpracoval komplexní materiál, který navrhuje jak rekonstrukci objektu bývalé věznice, tak i jeho budoucí využití.

Náklady na rekonstrukci se odhadují na zhruba čtyři sta milionů korun. Financovat opravy bude stát, jehož instituce by následně v objektu bývalé věznice měly sídlit. Vedle Muzea totality by tam měly být okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.

Už nikdy nic podobného nedopustit. Věznice v Uherském Hradišti znovu otevřela svoje brány

Věznice v Uherském Hradiště

Uherskohradišťská věznice, ve které v 50. letech umírali političtí vězni, se po půl roce opět otevřela veřejnosti.

Materiál předal na Ministerstvo financí, kde momentálně začalo připomínkové řízení.

Pak jej ministerstvo předloží vládě. Podle Zdeňka Vojtěcha z tiskového odboru ministerstva financí by se tak mělo stát nejpozději v únoru příštího roku. Vláda pak bude mít konečné slovo.

Ihned po schválení vládou by podle mluvčího Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radka Ležatky mohly být zahájeny přípravné práce, na které už má úřad v rozpočtu vyčleněné peníze.

Město Uherské Hradiště chce severní nádvoří, které sousedí se zdejším autobusovým nádražím, otevřít veřejnosti.

Záměrem je vybudovat vstup do muzea a celý rozsáhlý prostor upravit. Vzniknout by na nádvoří měl mimo jiné pietní prostor včetně venkovní expozice Muzea totality. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS by město mělo investovat asi 40 milionů korun.

Věznice v Uherském Hradišti byla postavena již v roce 1897. Během druhé světové války zde byla gestapem uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. Nechvalně proslulou se věznice stala po druhé světové válce a hlavně v 50. letech minulého století. Tehdy zde byly mučeny stovky nevinných lidí především z řad odpůrců komunistického režimu. Devětadvacet lidí zde bylo odsouzeno k smrti a popraveno.

Věznice zanikla spolu s krajským soudem v roce 1960.  Byly tam pak kanceláře a sklady, postupně se ale vyprázdnila. Dnes v budově justičního paláce sídlí střední uměleckoprůmyslová škola, objekt bývalé věznice ale stále chátrá.

Věznice v Uherském Hradišti
Fotografie na věznici v Uherském Hradišti

Související