Vsetínští zastupitelé vzali na vědomí petici proti spalovně, kterou podepsalo téměř pět tisíc lidí

Starosta na zastupitelstvu zopakoval své dřívější stanovisko, že svůj názor na spalovnu vysloví až v okamžiku, kdy bude mít dostatek informací od investora a bude také znám výsledek EIA.

Vsetínští zastupitelé ve středu 11. září oficiálně vzali na vědomí petici proti záměru soukromého investora, postavit ve městě spalovnu. Podepsalo ji téměř 5000 lidí, z toho asi 3800 ze Vsetína, řekl zastupitelům starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL). Ve městě žije asi 26 tisíc lidí. Zastupitelé také odsouhlasili, že se spalovnou budou zabývat na svém nejbližším plánovaném zasedání.

Stavbu spalovny plánuje společnost Zásobování teplem Vsetín. Krajský úřad při posuzování vlivu spalovny na životní prostředí (EIA) v létě vrátil investorovi k přepracování dokumentaci k projektu. Požaduje například dopracovat rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části o nakládání s odpadními vodami či lépe rozpracovat část týkající se rizik a havárií.

Starosta na zastupitelstvu zopakoval své dřívější stanovisko, že svůj názor na spalovnu vysloví až v okamžiku, kdy bude mít dostatek informací od investora a bude také znám výsledek EIA. "Vnímáme, že spalovna je problém, který hýbe Vsetínem, je to velmi diskutované téma," uvedl Růžička. Město oslovilo investora s žádostí o informace o spalovně. "Dostali jsme od něj poměrně podrobnou zprávu o rozsahu 40 stran, kterou podrobíme důkladné analýze," řekl starosta, který také ve věci zvažuje vyhlášení referenda.

Někteří zastupitelé však uvedli, že by město mělo zaujmout jednoznačné stanovisko i v okamžiku, kdy nemá všechny podklady. Zástupce investora na dřívějším zasedání zastupitelstva uvedl, že pokud si lidé nebudou spalovnu přát, nebude postavena.

Zařízení má primárně spalovat komunální odpad a také vyrábět teplo a elektrickou energii. Ročně by v něm bylo spáleno asi 12 tisíc tun odpadu. Technické služby, svážející odpad ze Vsetína a okolních obcí, předloni vyvezly asi 11 700 tun odpadu. Zastupitelé na konci června přijali usnesení o tom, že se nebude ve spalovně případně zpracovávat jiný odpad než z ORP (obce s rozšířenou působností) Vsetín. Město požaduje také vybudování měřicí stanice čistoty vzduchu v oblasti, v níž má spalovna stát.

Spustit audio zdroj: ČTK

Související