Stavba spalovny ve Vsetíně se komplikuje. Musí mít důkladnější posouzení vlivu na životní prostředí

Krajský úřad Zlínského kraje vrátil společnosti Zásobování teplem Vsetín, která plánuje stavbu spalovny ve Vsetíně, k přepracování dokumentaci o vlivu záměru na životní prostředí.

Krajský úřad, který v rámci takzvané EIA zjišťuje vliv spalovny na životní prostředí, požaduje například dopracovat rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části o nakládání s odpadními vodami či lépe rozpracovat část týkající se rizik a havárií, sdělila dnes ČTK mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Krajský úřad požaduje také lepší popis technologie záměru či následné nakládání se škvárou a popílkem nebo objasnit umístění záměru.

Zastupitelé Vsetína schválili, že nová spalovna bude jen, když bude zpracovávat pouze odpad z města a okolí

Situační model plánované spalovny

Někteří obyvatelé se záměrem výstavby spalovny nesouhlasí a podepsali proti chystané spalovně petici, podepsalo ji přes 4100 lidí. Nedávno se ve městě uskutečnil i protestní pochod.

"Město Vsetín je účastníkem řízení, proto jsme informaci z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu také dostali. Vítáme jeho snahu vyžádat si o projektu co nejvíce informací, my postupujeme stejně. Vrácení dokumentace k přepracování znamená, že se proces posuzování prodlouží a bude delší, než soukromý investor předpokládal," uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) mělo být podle záměru investora uvedeno do provozu v říjnu 2022.

Někteří obyvatelé Vsetína se spalovnou nesouhlasí a podepsali petici, v červnu ji podepsalo asi 5000 lidí. Ve městě žije kolem 26 000 obyvatel. Radnice již dříve uvedla, že by se ke spalovně mohlo konat referendum.

Zastupitelé města na konci června přijali usnesení o tom, že se nebude ve spalovně případně zpracovávat jiný odpad než z ORP (obce s rozšířenou působností) Vsetín. Město požaduje také vybudování měřicí stanice čistoty vzduchu v oblasti, v níž má spalovna stát.

"Radnice ve věci ZEVO nespoléhá pouze na konání krajského úřadu, ale vstoupila sama do jednání s investorem. Vyžádala si veškeré dostupné informace o projektu, z nichž některé již dostala a další investor nyní zpracovává. Došlá fakta hodlá město důkladně zanalyzovat a poté rozhodne, zda projekt podpoří či nikoliv. Trvá také na veřejném projednání projektu," uvedla Raszková.

Zařízení má primárně spalovat komunální odpad a také vyrábět teplo a elektrickou energii. Ročně se v něm má spálit asi 12 000 tun odpadu. Technické služby svážející odpad ze Vsetína a dalších okolních obcí předloni vyvezly asi 11 700 tun odpadu.

Spustit audio zdroj: ČTK

Související