Vsetín je příkladem pro celou zemi. Město získalo ekologického Oscara za vratné kelímky i látkové sáčky na jídlo

Město Vsetín získalo ekologického Oscara s projektem zaměřeným na omezení spotřeby jednorázových plastů

Vsetín zavedl systém vratných nápojových kelímků při pořádání různých sportovních, společenských a kulturních akcí.

Ke snížení množství plastového odpadu mohou obyvatelé města přispět také používáním znovupoužitelných textilních sáčků, které jsou vyráběny ve spolupráci s neziskovým sektorem.

Město Vsetín začalo vratné kelímky s vlastním designem používat v rámci boje s jednorázovými plasty. Pořídilo 12 000 kelímků a již 3500 jich zapůjčilo. Nahradily tak přes 8600 jednorázových kelímků.

Látkové sáčky šijí klientky azylového domu ve Vsetíně, odebírá je od nich vsetínská radnice. Lidem radnice látkové tašky prodává za symbolickou cenu. K dostání jsou například v informačním centru.

Prestižní cena Energy Globe ČR nazývaná také Ekologický oskar byla letos v Česku vyhlášen pojedenácté.

Cílem je vyznamenat energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. V minulosti cenu vyhrál například dům vytápěný peckami ze švestek nebo vinařský hotel, který při provozu využívá přebytků tepla, odpadní vody a skleníkové plyny.

Vratné kelímky ze Vsetína jsou hit

Související