Ve Valašském Meziříčí se výrazně zlepšilo ovzduší, potvrdil to výzkum mladých přírodovědců

Lišejník
Lišejník

Děti z oddílu Falco odhalily výskyt lišejníků ve městě a okolí. Ten je považován za indikátor znečištění ovzduší, zejména oxidem siřičitým.

Výskyt vzácných lišejníků potvrdil ve Valašském Meziříčí zlepšení ovzduší. Rostliny na stromech v okolí města mapovali několik týdnů mladí přírodovědci. Své výsledky porovnávali s výzkumem, který prováděli členové oddílu Falco před dvaceti lety.

„To byl projekt, který byl společný pro celou Českou republiku a my jsme použili stejnou metodiku a stejné záznamové karty, aby se to dalo srovnávat,“ vysvětluje vedoucí oddílu Falco Jitka Dvorská. Zatímco před dvaceti lety nenašly děti z oddílu Falco jediný lišejník, letos rostou na polovině stromů ve městě a okolí.

Potvrzuje to členka oddílu Dorota Příleská. „Našli jsme všechny druhy těch tří typů, i ty keříčkové, které jsou tady v okolí. Myslím si, že oproti těm záznamům před dvaceti lety je to opravdu velký pokrok,“ vysvětlila Příleská. Výrazné snížení obsahu oxidu siřičitého v ovzduší potvrdilo i měření Českého hydrometeorologického ústavu.

Lišejníky rostou na rozmanitých stanovištích - na skalách a kamenech, v štěrbinách, na kůře a větvích stromů, na holé chudé půdě, starém dřevě, najdeme je i na místech s extrémními klimatickými poměry. Podle podkladu je dělíme na zemní, skalní a rostoucí na kůře stromů. Podle tvaru stélky je můžeme rozdělit na keříčkovité, lupenité a korovité. Některé lišejníky jsou značně citlivé na změny přírodního prostředí a lze je využívat jako bioindikátory čistoty ovzduší. Nejvíce je poškozuje oxid siřičitý.

Spustit audio

Související