Další kus Ščúrnice v Bílých Karpatech je díky dárcům ve správě ochránců přírody

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Větší část porostu ve Ščúrnici je ponechána bez zásahů

Komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech. Jádro lesa se rozkládá na východním úbočí vrchu Ploščiny.

Český svaz ochránců přírody rozšířil soukromou rezervaci Ščúrnica u Valašských Klobouk o další téměř dva hektary. V této lokalitě Bílých Karpat přikoupil také přilehlé horské pastviny s jalovci a orchidejemi. „V současné době zde vlastníme nějakých 37 hektarů,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Zlín koordinátor celorepublikové kampaně Místo pro přírodu Jan Moravec.

Jaké druhy rostlin a dřevin se vyskytují na nově vykoupených pozemcích?

Na lesním pozemku, stejně jako jinde na Ščúrnici, dominují jedle a buky. Kromě nich tu najdeme duby, javory, břízy a třešně ptáčnice. V podstatě přilehlou skladbu karpatských lesů. A co se těch lučních pozemků týče, jde převážně o orchideje, prstnatec bezový či hlavinku horskou.

Unikátní prales Ščúrnica se rozrůstá, lidé na něj poslali dva miliony

V karpatských pralesech převládají bučiny.

Další hektary vzácného lesa se letos na podzim podařilo vykoupit ochráncům přírody ve Valašských Kloboukách od soukromých majitelů. Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu tam rozšiřují jedinečný prales Ščúrnica.

Jaká je současná rozloha rezervace. A v jakém je režimu, mohou se do ní zájemci podívat?

Český svaz ochránců přírody má v oblasti v Ščúrnici vykoupených v současné době nějakých 37 hektarů. Co se režimu návštěvy týče – není nijak omezen, přijít může kdokoli, prohlédnout si co chce. Jen je potřeba vést v patrnosti, že jde o les, kde se nehospodaří. To znamená vstupovat zde s rozmyslem a vést v patrnosti, že vstup je na vlastní nebezpečí.

Kolik peněz už se vybralo na záchranu bělokarpatského pralesa?

Přímo na Ščúrnici to bylo zhruba nějakých 2,5 milionu korun. Jinak výkupy ve Ščúrnici jsou součástí širší kampaně pro přírodu, kde se kupují další pozemky v republice. A tam za šestnáct let její existence to mohlo být nějakých 17 milionů. Díky dárcům.

Historicky jde o původní selské lesy, kde se v minulosti hospodařilo typickým výběrným způsobem hospodaření – vyřezávaly se pouze konkrétní stromy dle potřeby, les nebyl nikdy úplně smýcen. Hospodaření nebylo nikdy příliš intenzivní a v posledních desetiletích na většině území neprobíhaly těžební zásahy vůbec. V roce 2003 dosáhla jedna z nejcennějších částí lesa mýtního věku a akutně tak hrozilo její smýcení. Český svaz ochránců přírody se rozhodl ho zachránit a proto ho v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ začal les vykupovat. Prostředky na výkupy jsou získány aktivitami, organizovanými místní ZO ČSOP KOSENKA.

autor: Tomáš Patrick Hyánek
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...