Miliony pomohou unikátní přírodě. Jde o místa v okolí Bánova, Brodu nebo Rochus u Hradiště

Evropsky významné přírodní lokality Zlínského kraje dostanou na údržbu čtrnáct milionů korun.

Jde celkem o osm evropsky významných lokalit na území kraje, a to na celkové ploše 39 hektarů.

Peníze jsou určeny pro tyto lokality: Rochus, Újezdecký les, Mokřad u Slováckých strojíren, Údolí Bánovského potoka, Chvalčov, Mokřad Pumpák, Údolí Okluky a Remízy u Bánova.

Přírodní památka Údolí Bánovského potoka

„Půjde o odstraňování náletových dřevin a stařiny, potlačování obrostu, šetrné kosení, úklid sena, obnovu pastvy na vhodných stanovištích a likvidaci invazních druhů rostlin. Právě šíření invazních druhů způsobuje snižování biodiverzity a úbytek původních druhů," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

autor: rv

Související