V řekách kvůli suchu chybí voda. Dřevnice je na dvaceti procentech, Olšava je na tom jenom nepatrně lépe

Kraj patří k oblastem výrazně zasaženým suchem.

Ve většině řek ve Zlínském kraji je kvůli suchu málo vody. Dřevnicí ve Zlíně protéká 20 procent dlouhodobého měsíčního průtoku, Olšavou v Uherském Brodě 28 procent, Vsetínská Bečva je na 45 procentech, řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Moravou v Kroměříži protéká 42 procent normálu a ve Spytihněvi 38 procent.

Průtok na žádné řece v kraji není pod hranicí sucha, výjimkou mohou být podle Chmelaře některé drobné vodní toky, u kterých je situace špatná už od počátku května. V místech zasažených intenzivními srážkami se naopak hladiny rychle zvedají, především na menších a středních tocích, v kraji se to týká především přítoků Bečvy.

Kraj patří k oblastem výrazně zasaženým suchem. "Nejde přitom pouze o krátká suchá období, ale o několik měsíců trvající sucha, během kterých klesají průtoky v řekách i pod deset procent normálu. Tento trend je dlouhodobý a naplno se projevil například v letech 2012, 2015 i 2017," uvedl Chmelař. Malé množství vody má vliv také na živočichy, vysychají tůně a vodní zdrže.

Průtoky některých toků se udržují díky vodním nádržím. "V současné době dochází na většině nádrží ke stagnaci hladiny, případně k lehkému poklesu hladin. Řada nádrží má zásobní prostor zcela plný," uvedl Chmelař. Na Zlínsku se připravuje stavba vodního díla Vlachovice. "Vodní nádrž je ve vztahu k hospodaření s vodou na řece Vláře potřebná jak z hlediska dotčeného povodí, tak celého zlínského regionu. Už v dnešní době se obce jako Újezd, Drnovice nebo Vysoké Pole potýkají s nedostatkem vody," uvedl Chmelař.

V některých obcích ubývá vody ve studních. "Vodoprávní úřad Magistrátu města Zlína v posledních asi třech letech zaznamenává zvýšený zájem o budování přípojek na veřejný vodovod tam, kde doposud lidé využívali vlastní studny, neboť se snížila vydatnost těchto studní. Z vlastní činnosti dále zjišťují pracovníci vodoprávního úřadu stále častěji, že jsou nízké hladiny ve vodních tocích, některé drobné toky i částečně vysychají a stávají se takzvanými občasnými toky," uvedl mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Napojení na vodovodní řad řeší také obce. "Co se týká pitné vody, tak ani v období velkého sucha, jako bylo vloni, naštěstí máme pitné vody dostatek. Díky dvěma klíčovým zdrojům v Tlumačově a Slušovicích a skupinovému vodovodu obce, které jsou na něj napojené, problémy nemají. U několika obcí, které mají svoje vodovody, sucho omezuje. Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín se situací postupně zabývají, v letošním roce například vyřeší důležité napojení Lukovečku na náš vodovodní řad," uvedl předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Města pociťují sucho například při péči o zeleň. "Je nutné posilovat závlahu zejména u letničkových a trvalkových záhonů a dále u nových výsadeb stromů a keřů. Starší výsadby snáší sucho lépe, ale přesto pozorujeme zasychání některých druhů dřevin, zejména bříz," uvedla zástupkyně uherskohradišťské radnice Dagmar Vacková.

zdroj: ČTK

Související