Prosíme, nenastupujte ani nevystupujte předními dveřmi. MHD ve Zlíně přijímá preventivní opatření

13. březen 2020 16:04

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice reaguje na schválená usnesení vlády ČR a Krizového štábu města Zlína týkající preventivní ochrany před šířením koronaviru.

Trolejbusy a autobusy MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice budou jezdit od pondělí 16. března 2020 do odvolání v pracovních dnech podle tzv. letních či prázdninových jízdních řádů, tedy podle sloupce odjezdů, který je v zastávkových jízdních řádech nadepsán „Pracovní dny L a Z“.

„Přistupujeme k omezení provozu městské hromadné dopravy z důvodu výrazného poklesu počtu cestujících v době po zastavení výuky ve školách a po vyhlášení nouzové stavu, a rovněž abychom čelili zvýšenému počtu pracovních neschopností a karanténních stavů našich řidičů,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Dopravní podnik ve Zlíně zakázal nástup a výstup předními dveřmi

Trolejbusy a autobusy budou jezdit ve Zlíně a Otrokovicích v pracovních dnech podle jízdních řádů, které platily o hlavních letních prázdninách nebo krátce též v období mezi vánočními a novoročními svátky. Tyto jízdní řády jsou součástí trvale vyvěšených zastávkových jízdních řádů. Jde o sloupec časových údajů, který je nadepsán „Pracovní dny L a Z“.

Letní jízdní řády budou znovu zveřejněny i na internetových stránkách www.dszo.cz. Do celostátních elektronických informačních systémů se však tato mimořádná změna dostane pravděpodobně až se zpožděním. Na letní jízdní řády upozorní DSZO zvláštními nápisy na informačních tabulích, které jsou instalovány v blízkosti důležitých zastávek, a také na informačních LCD obrazovkách uvnitř vozidel.

Za účelem snížení rizika nákazy řidičů MHD koronavirovou infekcí od cestujících ruší Dopravní společnost Zlín – Otrokovice dočasně doplňkový prodej jízdenek u řidičů a rovněž používání předních dveří trolejbusů a autobusů pro nástup i výstup cestujících.

Čtěte také

 

Řidiči vozidel MHD jsou každodenně po celou svou směnu v kontaktu s množstvím neustále se střídajících lidí. Ani prosklená kabina je hermeticky neodděluje od okolního prostředí. Ke zvlášť blízkému kontaktu dochází, když si cestující u řidiče kupuje jízdenku nebo když cestující nastupují a vystupují předními dveřmi a procházejí v těsné blízkosti stanoviště řidiče.

„Abychom zvýšili ochranu řidičů před možností přenosu koronaviru od některého z cestujících, rozhodli jsme se dočasně, po dobu karanténních opatření v České republice, zrušit ve vozidlech MHD používání předních dveří cestujícími a rovněž prodej jízdenek u řidiče,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

„I když to bude znamenat pro cestující určité dočasné omezení, prosíme o pochopení. Zdraví řidiči jsou podmínkou toho, aby MHD vůbec fungovala, a pokud můžeme udělat něco pro snížení rizika přenosu nákazy, chceme toho využít,“ dodal ředitel.

DSZO označí přední dveře vozidel i kabiny řidičů zvláštní informační nálepkou. Jízdenky si musí všichni cestující v tomto kritickém období opatřit ještě před nástupem do vozidla na předprodejních místech, v jízdenkových automatech na zastávkách nebo prostřednictvím SMS a mobilního telefonu.

autor: Tomáš Patrick Hyánek
Spustit audio

Související