Jedinečná příroda, krajina plná krásných panoramat a množství památek. I to nabízejí Bílé Karpaty

Bílé Karpaty patří díky rozsáhlým loukám k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu.

Do Bílých Karpat vás nezvu poprvé. Touto nádhernou horskou krajinou jsme procházeli už několikrát. Vyprávěla jsem vám hlavně o obcích a památkách. Taky o tradici setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině nebo o tajuplném pralese, jednom z přírodních unikátů tohoto území.

Bílé Karpaty jsou jednak pohořím na moravskoslovenském pomezí, a pak taky chráněnou krajinnou oblastí. Po Beskydech druhou ve Zlínském kraji. Nejvyšším bodem pohoří je Velká Javořina, má 970 m. Nejvzácnější jsou louky s obrovským množstvím druhů vzácných orchidejí. Patří mezi nejcennější přírodní lokality v Evropě a díky tomu celé území Bílých Karpat bylo vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO.

Krajináři o Bílých Karpatech mluví jako o horách s prvky anglického parku, přírodovědci oceňují pestrost rostlinných i živočišných druhů a turisty okouzluje celá oblast. Je skutečně nezaměnitelná, přitom tvář krajiny není tak úplně dílem přírody, ale lidí.

Čtěte také

Když se před mnoha staletími usadili v této hornaté oblasti, začali obdělávat půdu, aby v drsné krajině přežili. Taky se museli naučit vnímat klimatické podmínky. Pak věděli, v kterém místě mohou pást dobytek, kde mohou sadit obilniny a další plodiny, nechali místo pro květnaté louky, zakládali sady, lesy, vinice. Přirozeně kultivovali krajinu, aniž si toho byli vědomi.

Dalo by se to říct i tak, že se k přírodě chovali citlivě. Podle odborníků vytvořili harmonickou krajinu s mimořádně cennými přírodními hodnotami. To jsou hlavně tisíce hektarů luk, na nichž rostou velmi vzácné orchideje, ale i jiné druhy.

Třeba střevíčník pantoflíček, to je kvítek, který má CHKO Bílé Karpaty ve znaku. Na celém území bylo vyhlášeno přes pět desítek zvláště chráněných lokalit. Například rezervace Hutě v Žítkové, ta je proslulá plejádou rostlinných a živočišných druhů.

Pohoří Bílých Karpat má rozlohu přes 700 km2. Táhne se podél hranice se Slovenskem přes Jihomoravský a Zlínský kraj. Na slovenské straně je jenom malá část Bílých Karpat. V našem regionu prochází Slováckem a známými turistickými centry, jako je Strání, Lopeník, Starý Hrozenkov nebo Žítková. Pokračuje do okrajové části jižního Valašska přes Brumov-Bylnici, Valašské Klobouky až k Lyskému průsmyku u Střelné.

Krajinou Bílých Karpat vedou naučné stezky s informacemi o přírodě a taky lidové kultuře.

Spustit audio

Související