Je první invalidní absolventkou doktorského studia Baťovy univerzity. Magdalena Hanková si studium chválí

1. září 2018

O práci Magdaleny Hankové projevila zájem Kancelář veřejného ochránce práv

Magdalena Hanková je historicky první invalidní absolventkou doktorského studia Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nejvyššího stupně vysokoškolského studia dosáhla po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě své dizertační práce. V té se zabývala sociálními potřebami integrovaných žáků s tělesným postižením v prostřední střední školy. 

Před 86 lety zahynul v troskách letadla „pan Šéf“ Tomáš Baťa. Byl na vrcholu sil

V Otrokovicích si připomněli tragickou smrt Tomáše Bati

Jeho smrt přišla jako blesk z čistého nebe. O tragédii informovaly světové tiskové kanceláře i deníky.

„Fakulta mi vytvářela po celou dobu studia optimální podmínky, a přesto, že jsem fyzicky handicapována a pohybuji se především pomocí vozíku, vždy se našlo řešení, i když byla například pracovna doktorandů ve vyšším patře bez výtahu. Dnes jsou tyto otázky bezpředmětné, protože fakulta sídlí ve dvou bezbariérových moderních budovách, které jsou pro mne bezproblémově dostupné. Během studia jsem se setkávala se vstřícným a rovnocenným přístupem k mé osobě, měla jsem možnost i vycestovat a pravidelně aktivně vystupovat na vědeckých konferencích doma i v zahraničí," říká Magdalena Hanková.

O kvalitách dizertační práce svědčí také skutečnost, že o práci a výzkumná zjištění z ní vyplývající projevila zájem Kancelář veřejného ochránce práv, která se touto problematikou v kontextu práv osob se zdravotním postižením aktuálně rovněž zabývá.

autor: Andrea Kratinová
Spustit audio

Související