Z Bečvy bylo odklizeno přes 40 tun otrávených ryb. Viník stále není znám

1. říjen 2020

Odborníci se nyní zaměřují na to, jak mají vrátit zpět do řeky život. Znečištění zaznamenali rybáři v Bečvě v úseku od Choryně na Vsetínsku po Přerov.

Z Bečvy, kterou kontaminoval kyanid, odvezli rybáři do kafilerie více než 40 tun otrávených ryb. Jak uvedl Pavel Kocián z Českého rybářského svazu, odklízení už skončilo. "Myslím, že likvidaci už máme za sebou. Čeká nás nyní druhá etapa," uvedl Pavel Kocián.

Ekologové chtějí nyní zjistit, zda je řeka životaschopná, a poté postupně řešit zarybnění. Není zatím jasné, jak moc je narušený celý ekosystém řeky, zvláště množství drobných živočichů, kteří slouží jako potrava pro ryby, ptáky i savce.

Odeberou vzorky vody a bahna k laboratorním analýzám. Výsledky analýzy chtějí ochránci přírody a zástupci státní správy zveřejnit co nejdříve.

Viník zatím není znám

Na případu masivního úhynu ryb v Bečvě pracují policisté ze Vsetína. Uvedli, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru Juřinky, části Valašského Meziříčí. Viník se stále hledá.

V této souvislosti padlo již několik trestních oznámení. Starosta Hranic Jiří Kudláček podal po trestním oznámení na neznámého pachatele další. Tentokrát pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení kvůli postupu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vytýká jí, že rybáři i dobrovolníci pracovali několik dní bez ochranných pomůcek, ničím nezabezpečeni a nijak neochráněni v prudce jedovatém kyanidu.

ČIŽP to odmítá. "Inspektoři ČIŽP nepochybili ani při práci s ochrannými pomůckami, ani v postupu zvládání havárie na řece Bečvě. Ten je jasně dán zákonem. Inspekce není podle vodního zákona ta, která je kompetentní k řízení prací při zneškodňování havárií. Inspekce nepochybila a ani nic nezanedbala," řekla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Ekologická havárie

Kontaminace se objevila v neděli 20. září mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Postupovala přes Hustopeče nad Bečvou a Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou a Přerovu, kde se zastavila v nadjezí. Riziku pro zasažení řeky Moravy, do které se Bečva vlévá, se snažilo systematicky zabránit i Povodí Moravy zvýšením odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Ke zlepšení situace přispěl i déšť.

Výskyt kyanidů v Bečvě znamená jednu z největších ekologických havárií posledních let na Moravě.

autoři: Gabriela Hykl , rvorlova | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související