Ve Zlínském kraji jsou tisíce pozemků a nemovitostí bez jasného vlastníka, od ledna 2024 připadnou státu

17. říjen 2023 15:56

V celém Česku jsou desítky tisíc pozemků, které nemají žádného oficiálního majitele. To dělá problémy například místním samosprávám. Od začátku roku 2024 se to ale změní.

Na konci roku 2023 vyprší desetiletá lhůta, během které měli vlastníci nebo jejich dědicové čas si řádně zaregistrovat pozemky a nemovitosti, na které mají nárok, ale aktuálně se k nim nikdo nehlásí. Pokud to neudělají, přejde vlastnictví na stát.

Ve Zlínském kraji je takových zapomenutých staveb evidováno velké množství – podle mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaely Tesařové je to přes 14 tisíc pozemků a 109 staveb. Jedná se například o případy, kdy právnické společnosti zanikly po komunistickém převratu v únoru 1948. Ve Zlínském kraji jde třeba o lesní společnosti, pastevní družstva, ale také o pivovary nebo lihovary. U fyzických osob jde ve většině případů o lidi, kteří se narodili na konci 19. století, kdy často chybí adresa jejich posledního bydliště, nebo je uvedena adresa bydliště mimo území České republiky.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se aktivně snaží vlastníky dohledat, protože nevyřešené pozemky dělají problém hlavně místním samosprávám například při opravách cest. Od roku 2014 do konce září 2023 se úřadu ve Zlínském kraji podařilo vyřešit bezmála 3600 nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, kdy nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník už nežije.

Jaké konkrétní lokality už své vlastníky znají a kde je to naopak velký problém? A co bude s takovými pozemky a nemovitostmi po 1. lednu 2024? Dozvíte se v souhrnu redaktora Českého rozhlasu Zlín Michala Sladkého.

Spustit audio

Související