Ochranáři skoupili pozemky v kraji bohyň v Žítkové. Chtějí bránit komerci

5. květen 2020 12:29

Český svaz ochránců přírody vykoupil za pomoci sbírky Místo pro přírodu pozemky v přírodní rezervaci Hutě u Žítková v Bílých Karpatech

V lokalitě Hutě roste řada vzácných rostlin včetně orchidejí. Ochránci přírody tak chtějí zajistit, že rezervaci nezničí třeba nevhodná komerční aktivita,“ uvedl koordinátor sbírky Jan Moravec. Rozloha koupených pozemků je zhruba 0,75 hektaru.

Čtěte také

O lokalitu pečují členové a příznivci základního článku Hnutí Brontosaurus. Každoročně tam pořádají dobrovolnické tábory, při nichž nejcennější části rezervace ručně kosí.

"Mohlo by se zdát, že vykupovat pozemky v rezervaci je zbytečné, že existence rezervace je dostatečnou ochranou. Jenže zkušenosti z poslední doby ukazují, že tomu tak být nemusí. Proti vlastníkovi, který nectí zákony, je i státní ochrana přírody často krátká," uvedl Moravec.

Hnutí Brontosaurus se podle jeho člena a docenta botaniky na Masarykově univerzitě v Brně Michala Hájka stará o Hutě už 30 let.

"Riskovat jejich zničení nějakou nevhodnou komerční aktivitou, to bychom nepřenesli přes srdce. Když se před časem objevil jeden z klíčových pozemků na prodej, neváhali jsme a sami jsme si ho za vlastní úspory koupili. Když byl nyní na prodej další, naše finance na to již nestačily, a tak jsme požádali o pomoc Český svaz ochránců přírody," uvedl Hájek.

Jelikož se část nejcennějšího území s hojným výskytem orchidejí nachází mimo hranice přírodní rezervace, další výkupy na Hutích by ochránci rádi směřovali tam. Hutě jsou podle ČSOP pestrou mozaikou bývalých pastvin a květnatých luk s rozptýlenou zelení, starých ovocných sadů, lesíků a pramenišť s mokřady. Potkávají se tam teplomilné i podhorské druhy rostlin a živočichů.

Žítková v Bílých Karpatech

"Zejména co se rostlin týče, patří Hutě k druhově nejbohatším lokalitám v Evropě. Vedle celé řady orchidejí tu roste například hořeček žlutavý karpatský, tolije bahenní, bařička bahenní či nenápadná kapradina hadí jazyk. Z živočišné říše lze uvést alespoň motýla perleťovce dvouřadého, který se u nás nevyskytuje nikde jinde než právě na jihovýchodní Moravě, vzácné šneky vrkoče bažinného a útlého či užovku stromovou, našeho nejvzácnějšího hada," doplnil Moravec.

Český svaz pozemky vykupuje v projektu Místo pro přírodu. Za 17 let díky penězům od stovek dárců vykoupil více než 150 hektarů pozemků. O místa se starají pozemkové spolky, které jsou neziskovými organizacemi. Hnutí spolků zastřešených svazem ochránců zahrnuje v Česku více než 60 organizací.

Hutě

Související