Na okraji Kroměříže v lokalitě Stonáč najdete hanáckou palmu i žabku kuňku

29. duben 2022

Přírodní památka Stonáč je v Kroměříži Bílanech. Podle Věry Hotařové je to ideální lokalita i k pěšímu nebo cyklistickému výletu.

Bílany jsou okrajovou částí Kroměříže. První písemná zmínka o vsi je z roku 1267, ke Kroměříži byla připojená v roce 1976. Přírodní památka Stonáč je na jihozápadním okraji Bílan a asi dva kilometry od Kroměříže, to je směr severovýchodní. Začíná v polích a končí u železniční trati, která vede z Kroměříže do Hulína. Celý asi pětihektarový úsek je lemovaný hustým porostem dřevin a do jeho střední části přitéká od Bílan potok Stonáč. Na seznam chráněných území se lokalita dostala v roce 1955.

Tenkrát si přírodovědci všimli, že v polích kolem potoka Stonáč jsou zbytky původních slepých ramen řeky Moravy. Při zkoumání území objevili mokřady s živočichy i rostlinami typickými pro takové prostředí a taky železitý minerální pramen, proto má voda v tůních oranžové zbarvení. Uvědomili si, že mokřadní stanoviště v zemědělsky obhospodařované lokalitě je výjimečné, a je potřeba ho chránit, proto navrhli, aby bylo zařazené na seznam přírodních památek. V současnosti už patří i do společenství evropsky významných lokalit Natura 2000.

V historických dokumentech je popsané, že za vznik dnešní přírodní památky mohla vlastně řeka Morava, která protéká Kroměříží. Je v nich uvedené, že ještě do první čtvrtiny 19. století se při intenzivních deštích rozlévala do širokého okolí. Do Bílan to měla přibližně pět kilometrů a při povodních tam dokázala vytvořit až sedm ramen, začalo se jim říkat hanácké tůně. Ovšem ani potok Stonáč nebyl stranou dění. Místy se i on rozléval a zanechal po sobě mokřady a tůně, kdysi byly známé jako Benešovy rybníky.

Přírodní památka Stonáč to je vlastně úzký, listnatý lesík s původními tůňkami uvnitř. Zdálky vypadá jako větrolam, nebo ochranná bariéra Bílan. Mezi dřevinami vede vrba hlavatá, doslechla jsem se, že má přezdívku hanácká palma. To je strom z rodu Salix, kterému naši předkové pravidelně ořezávali větve, a pak je používali na pletení košíků. Dnes je podle znalců už dost vzácný. Stonáčskou vzácností z živočišné říše je Bombina bombina, to je latinský název žabky kuňky obecné, je na seznamu chráněných obojživelníků. K vidění jsou i vážky nebo motýli. V celé oblasti se daří ohroženým druhům vodních a vlhkomilných rostlin. Do chráněného území se vešly i kulturní památky. Boží muka u bývalé polní cesty z Bílan do Kroměříže a památkově chráněný kamenný kříž s chronogramem z roku 1831, ten je umístěný na náspu zvaném Válek nedaleko mostku.

Přírodní památka Stonáč je dobře přístupná. Vede kolem ní stejnojmenná naučná stezka a přibližně uprostřed ji protíná pěší a cyklistická cesta z Kroměříže do Bílan.

Hezký den přeje Věra Hotařová

Spustit audio

Související