Matyášova brána, která je součástí středověkého opevnění v Uherském Hradišti, dočasně přišla o svou klenbu

24. říjen 2023 11:29

V Uherském Hradišti probíhá rekonstrukce Matyášovy brány, která je součástí středověkého opevnění. Kvůli vlhkosti hrozilo její zřícení.

V dubnu 2023 začaly v Uherském Hradišti opravy pozůstatků městského opevnění s takzvanou Matyášovou branou. Hradby v parku Jezuitská zahrada naproti vlakového nádraží byly podmáčené a vlhkost způsobovala degradaci zdiva a pískovcových kamenů. V plánu proto bylo opravit nejen nadzemní, ale i podzemní část hradby a odvést vlhkost od opevnění.

V průběhu prací se zjistilo, že je narušená i samotná klenba Matyášovy brány. Kvůli bezpečnosti proto bylo ve spolupráci s památkáři rozhodnuto, že se celý oblouk strhne a vystaví znovu. Práce by měly být hotové v polovině listopadu.

Na sociálních sítích se strhla velká diskuze, kde se lidé vesměs vyjadřovali v tom smyslu, že se spíš než o rekonstrukci jedná o demolici Matyášovy brány. To však zástupci města odmítají. Radka Borunská z odboru památkové péče uherskohradišťské radnice uvedla, že hrozilo uvolnění některé z cihel oblouku a pokud by se situace neřešila, v budoucnu by se v krajním případě mohl zřítit celý oblouk.

Klenba, která šla dolů, nebyla původní. Matyášova brána je sice jedinou dochovanou bránou z původního opevnění města, které je kulturní památkou, dnes je ale víceméně rekonstrukcí původní středověké brány. Ta byla zbourána po požáru v roce 1609. Jak potvrdila historička Blanka Rašticová, na počátku 18. století byla brána dokonce zazděná a znovuobnovená byla až v roce 1931. V tomto roce byla vystavěna současná klenba, kterou teď dělníci obnovují.

Matyášova brána v Uherském Hradišti, rekonstrukce 2023
Spustit audio

Související