Lepší sociální služby, více cyklostezek a útulek pro zvířata. Lidé ve Vsetíně vybírali, co chtějí ve městě

Rekordní počet Vsetíňanů hlasoval o změnách ve městě

Zvýšení finančních prostředků pro sociální služby ve Vsetíně, rozšíření sítě cyklostezek s propojením na Rokytnici, Horní Lideč a Rybníky či vybudování nového útulku pro zvířata, hotelu a cvičiště.

To jsou vítězné podněty obyvatel Vsetína, kteří se zúčastnili veřejného hlasování s názvem Top 10 problémů a příležitostí města.

Tuto akci každoročně pořádá vsetínská radnice s cílem zapojit veřejnost do rozhodování ve Vsetíně. Na červnové akci více než sto padesát účastníků pojmenovalo přes sto příležitostí, následným hlasováním účastníci zvolili prvních deset příležitostí, které se zveřejnily na webových stránkách města Vsetína.

Dvoumiliardová přestavba vsetínského nádraží se přiblížila. Projekt schválili experti

Vsetínské nádraží

Přestavba nádraží ve Vsetíně má zelenou, projekt na jeho přestavbu schválila centrální komise ministerstva dopravy.

„Skokanem letošního roku se stalo téma zajištění dlouhodobého financování sociálních služeb a souvisejících aktivit, které získalo 454 hlasů, ze sedmého místa se toto téma dostalo na místo první. Dále následoval námět na rozšíření sítě cyklostezek s jejich propojením například s Rokytnicí, Horní Lidčí a Rybníky a na třetím místě se umístil požadavek vybudování nového útulku pro zvířata, hotelu a cvičiště,“ doplnila informace místostarostka Simona Hlaváčová

Jako každý rok, online forma hlasování přinesla další nové podněty, kterých bylo přes sto. „Patřila k nim například žádost o zajištění dalších lůžek v domovech pro seniory, zprovoznění bývalého železničního mostu přes Bečvu od polikliniky směrem k Albertu pro jízdu na kole, výstavbu sportovní haly, řešení hluku z koncertů v centru města, dohled nad dodržováním zákazu jízdy na koních po stezkách ve městě, vybudování další parkovací plochy, zřízení rezidenčních stání ve městě a hodnotnější ocenění dárců krve,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury Andrea Frňková, pod který patří projekt Místní Agendy 21 a Zdravé město.

Konečné pořadí včetně počtu hlasů:

1) Zajistit dlouhodobé financování sociálních služeb a souvisejících aktivit - 454

2) Rozšířit sítě cyklostezek – propojení např. Rokytnice, Horní Lideč, Rybníky - 397

3) Vybudovat nový útulek pro zvířata, hotel a cvičiště- 302

4) Zvýšit četnost policejních hlídek - 181

5) Dofinancovat platy pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ z rozpočtu města - 102

6) Vybudovat veřejné WC - 49

7) Obnovit atletický areál Ohrada - 27

8) Modernizovat vybavení v nemocnici - 20

9) Modernizovat technické vybavení Domu kultury Vsetín - 4

10) Zrekonstruovat školní hřiště u MŠ a ZŠ- 2

Související