Komunální volby 2022 – speciál ze Vsetína

Letos ve Vsetíně kandiduje celkem 9 subjektů, v roce 2018 jich bylo 12.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?
  2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?
  3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?
  4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Zlín do odpovědí nezasahoval - jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Vsetíně:

ANO 2011

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

KDU-ČSL

Odpovídá lídr Jiří Růžička.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

V otázce neplatičů jsem zastáncem rázného přístupu, a proto jsme se rozhodli zavést systém „třikrát a dost“. Na nastavení tohoto systému jsme dlouhodobě pracovali s odborníky a měl by vyřešit dva základní nešvary, a to záměrné odkládání plateb za nájemné ze strany některých nájemníků, kdy takzvaně „vytloukají klín klínem“ a rozhodnou se upřednostnit jiné platby před nájemným a také zanedbaný technický stav bytů. Tento systém umožňuje při opakovaném prodlení s placením nájemného či opakovaně zanedbané péči o byt nájem ukončit a uvolnit místo dalším lidem v pořadníku. Po třetí výzvě k nápravě technických závad nebo k uhrazení dlužného poplatku nájemník v bytě zkrátka končí. Důležitou součástí systému jsou také časté kontroly technického stavu bytů ze strany města, které včasně odhalí zanedbaný stav. Městské byty mají sloužit lidem, kteří si bydlení v nich váží a k městskému majetku přistupují zodpovědně.

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Obyvatelé Vsetína třídí odpad poměrně důsledně, což je pozitivní a důležité kvůli snížení množství směsného odpadu. K dalšímu dotřiďování využitelných složek z odpadu pak dochází v logistickém centru odpadů, které je ve vlastnictví města. Technické služby s.r.o. také zahájily pilotní svoz menšího množství odpadů do spalovny v Brně, zde však vnímáme problém jak s větší dojezdovou vzdáleností do spalovny, tak i s naplněností její kapacity.
Momentálně proto probíhají konzultace v rámci příprav na dovybavení logistického centra technologiemi umožňujícími úpravu odpadů na palivo, které bychom vozili do nově vznikajících spaloven v jiných městech situovaných blíže ke Vsetínu.
K dalšímu posílení motivace obyvatel Vsetína ke třídění připravujeme osvětovou kampaň nebo také vybudování re-use centra.

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Prioritou v oblasti investic je především zdárné dokončení rekonstrukce nádraží společně s přednádražním a zanádražním prostorem. Zásadní prioritou je také zahájení připravované regenerace sídliště Rybníky, dále se zaměříme na centrum Vsetína, zejména na revitalizaci prostoru na Svárově, včetně budovy městského úřadu. Plánujeme připravit koncept prostoru kolem Nádražní ulice směrem k poliklinice a dále na Ohradu. Zasadíme se o vznik sportovní haly u Masarykova gymnázia a za pomoci dotací chceme opravit atletický stadion na Ohradě. Budeme pokračovat v budování cyklostezek, zejména ve směru na Zlín, kde jsme s přípravami nejdále. Zaměříme se na fotovoltaiku na budovách v majetku města a také na vybudování nového veřejné osvětlení.

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Momentálně soutěžíme dodavatele energií nejen pro budovy, sloužící ke sportovním účelům, ale i pro ostatní nemovitosti v majetku města, například školy, školky či městský úřad. V případě výrazného navýšení cen plánujeme zavést úsporná opatření, například v provozních nákladech městského úřadu a hrozí také riziko omezení některých investic. Dotace do sportu momentálně snižovat nechceme, je důležité, aby se děti mohly v této době věnovat sportu a pohybovým aktivitám. Konkrétní čísla však uvidíme až při tvorbě rozpočtu na příští rok.

KOALICE PRO OTEVŘENÝ VSETÍN

Odpovídá lídr Michal Berg.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

Dluhy je jistě potřeba platit a město k tomu má své nástroje, ale 300 000 Kč je v rozpočtu města, který je téměř 800 milionů korun, velmi malá částka. Z hlediska bydlení je potřeba, aby město začalo znovu stavět městské byty, ať už pro mladé rodiny, pro seniory nebo pro potřebné profese, jako jsou lékaři. Město v minulosti privatizovalo většinu bytů a více než 44 milionů z privatizace se projedlo na jiné účely než je rozvoj bytového fondu. Chceme, aby město Vsetín začalo stavět nové městské byty a tento svůj dluh napravilo. Bydlení je základ a bez dostupného bydlení budou lidé z města odcházet i nadále.

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Už při debatách o spalovně jsme nabízeli konkrétní řešení. Primárně je potřeba snížit množství biologicky rozložitelného odpadu v popelnicích, toho je někdy až třetina. Chceme proto zavést hnědé popelnice a kompostéry. Biologicky rozložitelné zbytky je navíc možné zužitkovat v bioplynové stanici. Také bychom chtěli zavést motivační systém, kdy ty domácnosti, které produkují méně odpadu, zaplatí méně za popelnice. A také bychom chtěli zřídit tzv. re-use centrum a nábytkovou banku, kam lidé mohou odevzdat nepotřebné věci, které někdo jiný stále může využít. Méně jich tak skončí v odpadu a naopak někdo jiný z nich bude mít užitek.

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Naprosto nejdůležitější investice města v nejbližších měsících bude do fotovoltaických elektráren na co nejvíce městských střech. Máme možnost získat velké množství peněz z Modernizačního fondu a instalovat fotovoltaické elektrárny. Spočítali jsme, že elektrárny na budovách v majetku města mohou ušetřit více než deset milionů ročně, které pak město může použít na všechny další investice, jako jsou opravy ulic a chodníků, dětská hřiště nebo podpora kultury a sportu.

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Ceny se navýší tak jako tak, proto je potřeba, aby město co nejvíce elektrické energie uspořilo samo díky vlastním elektrárnám. Také by kvůli nejisté situaci s cenami energií mělo město šetřit a omezit zbytné výdaje, jako je slavobrána na kruhovém objezdu a další nesmyslné projekty. Celkově bude potřeba hledat úspory kde to bude možné, a pokud se bude nutné snižovat podpory sportu nebo kultury, měl by k těmto úsporám přispět každý klub nebo spolek.

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr Zdeněk Vejpustek.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

Občané, kteří neplatí a bydlí v městských bytech, ve většině jsou příjemci sociálních dávek. Zde by mělo platit, že dávky na bydlení by měli jít zrovna městu! A ne jim do rukou. Neplatí nájem, a ve většině případů ještě ničí majetek města! Měřme všem stejným metrem a bude klid.

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Ne, že Vsetín odmítl spalovnu, ale neústupní zelení nechtějí přistoupit na žádné řešení. Nelíbí se jim spalovna, ale nemají žádný jiný návrh. Zajímavé, že se jim líbí zakopávat odpadky do země.
Navrhoval jsem odsunout spalovnu do vzdálenější kotelny, do bývalé Zbrojovky a zapojit do toho město. Neslyšeli na žádný návrh.
Prozatím spalování odpadu je nejlepší likvidace, než se najde lepší způsob. Možná by bylo přínosem, využít spoustu dřevní hmoty, která se v lesích spaluje bez užitku. (Větve po těžbě.)

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Ve Vsetíně je třeba jako sůl budova pro starší naše spoluobčany. Myslíme si, že by se mělo investovat do budovy bývalého ONV a přebudovat ho na Domov pro seniory. 

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Drahá energie je proto, že vláda není tento problém schopna vyřešit. Ve Vsetíně do tohoto problému musíme zaangažovat naše zástupce v parlamentu a senátu. Především senátora J. Čunka, je už tam dostatečně dlouho, tak by měl znát postup jak z té šlamastiky ven.   Prozatím se moc neukázali. Možná se, ale před volbami vytáhnou. Hokejisté dostávají z města nejvíce peněz, tak se musí i oni snažit přispět na svého koníčka.

Nestraníci

Odpovídá lídr Martin Metelka.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

S postupem města v dané oblasti se ztotožňujeme. Především ve smyslu motivačním, který může situaci celkově zlepšit.  

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Omezení skládkování znamená, že dle přijaté legislativy, nebude po roce 2030 možné skládkovat využitelné a recyklovatelné odpady. A problém je to proto, že Češi jsou sice výborní ve třídění odpadů, ale ekonomika a hospodářství v Česku takto vzniklou surovinu málo používá a ta končí na skládkách. Nejde tedy jen o obecní problém a jeho řešení je proto ve společném postupu a spolupráci s dalšími městy a obcemi při hledání vhodných zpracovatelů recyklovatelného odpadu, v podpoře firem využívajících principy cirkulární ekonomiky a v trvalém důrazu na minimalizaci produkce odpadu firmami i jednotlivci ve městě.

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Omezení skládkování znamená, že dle přijaté legislativy, nebude po roce 2030 možné skládkovat využitelné a recyklovatelné odpady. A problém je to proto, že Češi jsou sice výborní ve třídění odpadů, ale ekonomika a hospodářství v Česku takto vzniklou surovinu málo používá a ta končí na skládkách. Nejde tedy jen o obecní problém a jeho řešení je proto ve společném postupu a spolupráci s dalšími městy a obcemi při hledání vhodných zpracovatelů recyklovatelného odpadu, v podpoře firem využívajících principy cirkulární ekonomiky a v trvalém důrazu na minimalizaci produkce odpadu firmami i jednotlivci ve městě.

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Omezení dotací nejen do sportu, ale ani v rámci dalších oblastí, není řešením a nemáme je na programu. Řešením je využití rezerv efektivnějším hospodařením města.

Občanská demokratická strana

Odpovídá lídr Roman Kalabus.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

V otázkách dlužných částek městu a to nejen na nájemném je nutno přistupovat individuálním posouzením situace každého dlužníka. Je dost pravděpodobné, že se počet osob dlužících nájem vzhledem ke stávající situaci s cenami energetických komodit zhorší a tak bude potřeba určitě minimálně u prvních dluhů situaci posuzovat opravdu individuálně. Pak jsou ovšem případy, které se opakují, je zřejmé, že i snahy o vštípení principů finanční gramotnosti u těchto lidí nenesou své ovoce. Teď prosím, aby to nebylo vnímáno jako paušalizace všech dlužníků, ale u některých z nich není jiné řešení než přísnost a jednoznačnost pravidel a hlavně důslednost při jejich vymáhání. Takže za mě nejdříve individuální posouzení důvodů dluhu, při jakési recidivě se přikláním k vystěhování dle principu třikrát a dost.

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Kdyby kdokoliv věděl ideální postup pro naše město, určitě by s ním přišel. Nebudu si vymýšlet, že máme s kolegy tuto otázku vyřešenu, protože problematika nemá nastaveno řešení ani na národní úrovni. Spalovna ve Vsetíně byla jednu dobu velké téma, likvidace odpadu bude téma i pro další vedení radnice. Spalovna tak jak byla navržena prakticky v centru města, s dopravním zatížením a dalšími negativními dopady ani mě nedávala a nedává smysl. Za mě je cesta uzavřít smluvní vztah na dlouhodobé období s některou ze stávajících spaloven na Moravě případně třeba na Slovensku. Pokud ve volbách uspějeme, budeme iniciovat vznik pracovní skupiny odborníků a také zástupců okolních měst a obcí a nastavíme možné řešení. Pokud by město mělo být místem, kdy bude odpad likvidován, musí být jednoznačně prokázány ekonomické přínosy pro jeho obyvatele, vliv na životní prostředí. Tím mám na mysli třeba osvobození od poplatků za odpad, stabilizace či snížení ceny za teplo apod.. Každopádně tato problematika  ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Přednádražní prostor je velmi důležitý a určitě dá Vsetínu tolik potřebný impulz k dalšímu nadechnutí směrem k budování a rekonstrukcím městského i soukromého majetku a nemovitostí tak, aby dostalo město moderní dynamickou tvář. Tento prostor však je jen malým procentem toho, co si zaslouží pozornost a investice. Doslova v kritickém stavu je téměř vše, od komunikací, nedostatku parkovacích stání, budovy městského úřadu, kulturního domu a tak bych mohl pokračovat. Já se profesně věnuji projektům v cestovním ruchu a sportu a rád bych v této oblasti posunul město na špičku na Moravě. Investice do komunikací, parkovacích systémů, elektromobility a moderních technologií, bezpečnosti a vzdělávání musí být, tam není jiná cesta. Moje vize jde ještě dál. Mimo uvedené chci s kolegy dát městu přidanou hodnotu v infrastruktuře do sportu a volného času. Ta vychází z jedinečného umístění města v horském prostředí. Městská sportoviště, kde by mohla být vykonávána jak profesionální, tak volnočasová tréninková ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Bude a už to je, velký problém. Určitě nesmíme dopustit snížení podpory sportu a pohybových aktivit. Aktivní člověk všech věkových kategorií je nesmírně důležitý pro zdravou společnost. Musí se udělat podrobný rozbor především mandatorních výdajů městského rozpočtu, u některých organizací města změnit strukturu a tím přesměrovat městské finance částečně do oblastí, které přinesou ovoce až za několik let. Neúspěšnost města při získávání dotačních prostředků je fatální, a domnívám se, že ani není tah na branku ze strany vedení a odpovědných pracovníků úřadu. Osobně jsem s mými kolegy jednal z vícero institucemi, které jsou připraveny nejen sportu ve Vsetíně pomoci, ale nemáme na to oficiální kompetenci. Každopádně chceme ihned po volbách na věci začít pracovat a stávající jednání nám mohou otevřít dveře k úspěšné cestě. Chtěl bych, aby město Vsetín bylo v tomto směru vzorem pro ostatní. Dokážu si představit i za pomoci bankovních úvěrů investice do obnovitelných energetických zdrojů u městských ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie s podporou politického hnutí Trikolóra a nezávislých kandidátů

Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Tomáš Pifka.

1. Městu Vsetín lidé dluží na nájemném v městských bytech aktuálně 300 tisíc korun. Město jako první v kraji proto přistoupilo k principu třikrát a dost, nájemníka při opakovaném porušení pravidel vystěhuje. Jak byste řešili otázku neplatičů?

Otázka neplatičů je zdá se vyřešena. Od začátku minulého volebního období se zabýváme v radě města prodlužováním nájmů u předem vytipovaných nájemníků s tím, že pokud je byt v pořádku a nájemné je zaplaceno, může být prodloužena nájemní smlouva na délku 1 roku, pokud je problém, musí si jej nájemník vyřešit do dne vypršení smlouvy a pak se smlouva prodlouží na půl roku, pokud si věci nedá do pořádku do vypršení stávající smlouvy, smlouva se neuzavře. Vystěhování je pak vykonatelné díky notářskému zápisu. Díky tomuto systému se podíl dluhů na nájemném ve Vsetíně už léta nezvyšuje. Díky Milostivému létu se naopak snížil a věříme, že i to letošní přivede zlepšení stavu. Samozřejmě, že s lidmi, kteří se dostanou do stádia, že by přišli o byt se sociálně pracuje a jsou možné i nějaké výjimky, ale jak píšete, nejde to pořád dokola opakovat a proto se zavedl princip 3x a dost.

2. Vsetín odmítl stavbu spalovny v centru města, problém omezení skládkování ale řešit musí. Jaké řešení chcete volit?

Spalovna v centru města byla nesmysl. Je otázkou, zde mají města velikosti Vsetína řešit otázku nakládání s odpadem samostatně, či je to problém celého kraje. Já osobně si myslím, že varianta b je správně. Efektivnějším způsobem by bylo vzít si příklad ze vsetínského VaKu, kde jsou zapojeny pouze obce, které odebírají vodu, a tímto způsobem vytvořit celokrajskou společnost, která by provozovala velkou spalovnu a řešila tak nakládaní s odpadem v celém kraji tak, jak to mají v Brně, Liberci nebo nově v Přerově. Spalovna by musela být umístěna někde v průmyslové zóně, která by byla dosažitelná po silnici i po železnici, navíc, aby se dalo využít vznikající teplo efektivně.

3. Vsetín investuje v následujících čtyřech letech z rozpočtu města kolem čtvrt miliardy korun do proměny prostor v okolí nádraží. Jaká další investice má pro vás ve městě prioritu?

Je potřeba si uvědomit, že investice v přednádraží není prioritně investice pro obyvatele Vsetína a proto bychom kladli důraz na maximální využití dotačních prostředků, které jsou vyčleněny na budování multimodálních dopravních terminálů tak, aby z rozpočtu města Vsetína šlo co nejmíň prostředků na tuto akci a rozpočtové peníze byly využity ve prospěch vsetíňanů. Naší prioritou je konečně už započít s kompletní revitalizací sídliště Rybníky, na niž obyvatelé čekají několik, dalo by se říct i desítek, let, dále rekonstrukce bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě a důležitou oblastí pro toto volební období bude nový přístup k městské energetice tzn. budování komunitní sítě, vytipování a realizace solárních elektráren na veřejných budovách, kolektorů pro ohřev vody a vytápění, využití tepla ze země u nových realizovaných staveb apod. Ovšem důležité je také starat se a udržovat to, co už máme, tedy majetek, na kterém máme obrovský vnitřní dluh. Zde jsou nutné opravy a investice do chodníků ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Vsetín musí do konce roku najít dodavatele energií pro svá sportoviště. Jaký by měl být další postup radnice v případě, že se výrazně navýší ceny? Bude vaše strana navrhovat případné snížení dotací do sportu včetně snížení podpory pro hokejový klub?

Vsetín musí do konce roku najít dodavatele pro sebe jako městský úřad a většinu svých zařízení, tedy školy, mateřské školy, sportoviště, dům kultury apod. V současné době je situace kritická, protože z třech připravovaných obchodů nebyl proveden ani jeden vzhledem k vysoké ceně. V případě, že bude vyšší vysoutěžená cena elektrické energie, což bude, protože tříletý kontrakt, který končí k 31.12.2022 je na ceně necelých 1.400,- Kč za Mw/h, budeme se snažit hledat úspory v jednotlivých provozech, časem přejít na částečnou energetickou soběstačnost, viz výše, ale budeme se snažit zachovat chod všech zařízení včetně sportovišť. Důležité varování pro nás bylo covidové období a doba, kdy děti nemohly navštěvovat sportoviště a jejich návrat do sportů byl velmi problematický a pomalý. Výše podpory pro sport i pro vsetínský hokej bude dána další kondicí města a výškou daňových příjmů, je potřeba si ale uvědomit, že růst cen vede k vyššímu zdanění a to by mělo v důsledku přinést vyšší příjmy do veřejných ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Spustit audio

Související