Komunální volby 2022 – speciál z Kroměříže

Letos v Kroměříži kandiduje celkem 14 subjektů, v roce 2018 jich bylo 13.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?
  2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?
  3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?
  4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Zlín do odpovědí nezasahoval - jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Kroměříži:

ANO 2011

Odpovídá lídr Tomáš Opatrný.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Protože ceny nemovitostí v Kroměříži narostly do ohromných výšin a hypotéky jsou extrémně drahé, je pro velké množství lidí vlastní bydlení nedostupné. I z tohoto důvodu podporuji budování nájemních bytů v režii města, a to jak v podobě startovacích bytů pro mladé rodiny, tak i bytů pro sociálně slabší, jako jsou matky samoživitelky nebo senioři. V tomto ohledu se bohužel dlouhodobě ve městě málo investuje. Pro zajištění dostupnějšího bydlení je nezbytné, aby po více jak deseti letech příprav byl už konečně dokončen a schválen nový územní plán, který by měl definovat nové plochy pro výstavbu a tím podporovat stavby bytů i rodinných domů. Státní fond podpory investic vypisuje dotační tituly na výstavbu sociálních bytů, a to až do výše 100 % způsobilých výdajů. Těmito zdroji společně s nízkoúročenými garantovanými půjčkami můžeme výstavbu městských nájemních bytů financovat.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Kroměříž trpí nedostatkem parkovacích míst, což mimo jiné způsobuje problém zahušťování dopravy, kdy auta hledající místa k parkování zvyšují dopravní zátěž. Samotné navyšování cen parkovného nebo rozšiřování placených zón nevidím jako řešení. Pokud se s důvěrou voličů budeme podílet na vedení města, zajistíme nová parkovací místa v centru i na sídlištích. Chceme optimalizovat stávající parkovací plochy tak, aby byly využitelné pro zaparkování více vozidel, přičemž stání hodláme doplnit o dostatek zeleně. Žijeme v roce 2022 a tak po vzoru jiných měst zavedeme SMART technologie v podobě chytrého parkování (směrové naváděcí LED tabule, ukazatele volných míst a aplikaci do mobilních zařízení). Necháme také provést analýzu, zda by pomohlo zavedení parkovacích zón. Na rozdíl od stávajícího vedení města chceme úzce spolupracovat se Zlínským krajem v čele s hejtmanem Radimem Holišem zvoleným za hnutí ANO. Budeme jednat o vybudování dalších parkovacích míst na pozemcích a komunikacích ve vlastnictví kraje.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Ano, bohužel současný přístup k cyklistům je žalostný. Chceme to změnit a aktivně se cyklo infrastruktuře věnovat. Podporujeme budování sítě místních cyklostezek a souvisejících služeb, jako jsou úschovny a půjčovny kol. Chybí nám cyklostezky v rámci města, ale rádi bychom ve spolupráci s okolními obcemi i krajem stavěli také plnohodnotné a bezpečné trasy mezi Kroměříží a jejím okolím. Výstavbu hodláme financovat prostřednictvím vypsaných dotačních titulů pro oblast zvyšování bezpečnosti dopravy, které umožňují na budování nebo rekonstrukci chodníků a cyklostezek využít veřejnou podporu až do výše 85 %. Jejich budování bez využití dotačních titulů považujeme za mrhání městskými penězi, což se bohužel nyní běžně v Kroměříži děje.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Je smutným faktem, že vedení radnice dlouhodobě zanedbalo údržbu a péči o krytý bazén. Díky této neschopnosti je bazén v tak dezolátním a ostudném stavu, že oprava by byla stejně nákladná jako vybudování nového plaveckého areálu. Nový bazén je proto jednou z našich priorit, kdy oproti rekonstrukci stávajícího objektu má výstavba nového tu výhodu, že po celou dobu budou mít školy i veřejnost možnost navštěvovat dosluhující bazén a nebudou muset jezdit za plaváním do jiných měst. Při budování nového areálu se zaměříme na komfort návštěvníků, rozšíříme vodní zábavní prvky a vybudujeme plnohodnotné moderní wellness. Kombinací tepelných čerpadel, solárních panelů a fotovoltaického systému pak dosáhneme toho, že ani budoucí provoz plovárny městskou kasu nezruinuje.

Česká pirátská strana

Odpovídá lídr Vratislav Krejčíř.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty? 

Do budoucna to vidím jako trend, který by měla podporovat i naše vláda. Je to jedna z cest, jak se vyhnout spekulacím s byty a cenami nájemného. S dnešními cenami energií a také úroky hypoték se stává pořízení vlastního bytu nereálnou věcí pro většinu obyvatel. A to hlavně mladých lidí, kteří jsou naše budoucnost. Proto město musí mít plán, jak tomu pomoci a poslední volné pozemky si nechat pro svou vlastní výstavbu. 

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí? 

Parkování je problém a je nutné ho řešit. Musí se udělat několik návazných kroků k uvolnění parkovacích míst, které jsou obsazeny dlouhodobým stáním. Jednak je to změna rezidenčního parkování v centru, ale také pobídka k parkování v parkovacím době pro lidi, kteří dojíždí do města za zaměstnáním. Město také osadíme informačními tabulemi o volných parkovacích plochách, které budeme sledovat pomocí chytrých technologií, takovou mám již nasazenou na Velkém náměstí. Další krok je také vybudování nových parkovacích ploch na sídlištích, ty musí být ale „parkového typu, se zelení a zasakovací dlažbou. Obecně jsem proti modrým zónám, ty navrhovat určitě nechci. 

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Cyklostezky chybí a pokud do toho v budoucnu pořádně „nešlápneme“, situace se nezlepší. Je to další jedna z cest, jak opravdu pomoci nejen dopravě, statické dopravě (parkování), tak hlavně i ekologii. Smolné je, že současná i minulá většina Rady a Zastupitelstva nejezdí na kole, tak tomu nedávala prioritu. To se musí změnit, musí přijít do zastupitelstva mladší generace, která si potřebu cyklostezek uvědomuje. Musíme změnit profil ulic a uvolnit místo pro cyklostezky. Značky na cestě nám nepomohou, stejně tak drahý cyklokoordinátor, který za roky neudělal nic.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Já jsem jasně pro nový krytý plavecký bazén. Současná stavba je v katastrofálním stavu, protože byl na okraji zájmů. Vše se vráželo na hokejové haly a kdovíčeho, protože to nejde nikde vidět. Stavba nového bazénu řeší všechny potřeby, nejen kontinuitu plavecké školy a sportovního klubu, ale hlavně to, aby byl vybaven vším. Moderní bazén má mít prostor pro sport, zábavu i relax. Při rekonstrukci by chyběl tobogán, skluzavky, vlastně celá zábavná část. Také by se tam nevlezl ani bazén pro plavání kojenců a další. Pokud má město investovat stejnou částku za rekonstrukci nebo nový bazén, nový plavecký bazén je jistá volba.

ČSSD a nezávislé osobnosti

Odpovídá lídr Karel Holík.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty? 

Město Kroměříž momentálně přestavuje dům bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na startovací byty pro mladé a na byty pro soběstačné seniory. Vznikne v něm 29 bytů, hotovo bude v příštím roce. Podle mého názoru by město mělo udržovat své byty a podle svých finančních možností zvažovat i výstavbu nových nájemních i družstevních bytů nejen pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Zvláště v této době, kdy lidé významně pociťují zdražení takřka všeho, je důležité, aby se město bylo schopné postarat o občany, kteří se bez pomoci neobejdou.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí? 

Parkování ve městě již začala řešit dosluhující koalice. Stojí nový parkovací dům, který nabízí dlouhodobé stání nedaleko centra města za výhodnou cenu. V novém volebním období bude úkolem vedení radnice nastavit nová pravidla parkování na území celého města. V centru města by mělo být levné parkování jen na omezenou dobu, například hodina za korunu, aby si lidé byli schopni vyřídit své věci na úřadech či si nakoupit. Každá další hodina by měla být výrazně dražší tak, aby se zde dlouhodobé parkování nevyplatilo. Pro parkování na delší dobu je určen parkovací dům či další parkoviště, například na Hanáckém náměstí. Rozšíření placených zón nepodporujeme. Ale budeme usilovat o rozšíření parkovacích míst na sídlištích i v dalších částech města. A navrhneme i zřízení rezidentního parkování, aby lidé měli lepší šanci zaparkovat poblíž svého obydlí.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace? 

V minulém volebním období jsem se touto problematikou zabýval. Ve frekventovaných ulicích, například v Albertově či Moravské ulici, byly instalovány piktogramy, značky na vozovce, které upozorňují řidiče automobilů na pohyb cyklistů. Cyklisté mohou také nově bezpečně a legálně projet po silničním mostě přes Moravu. Pracujeme i na projektech cyklostezek, například do Postoupek, Vážan či Kotojed. Je reálné, abychom alespoň některé z těchto záměrů v dalším volebním období realizovali.  

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající? 

Město Kroměříž se kromě bazénu momentálně zabývá plánováním modernizace zimního stadionu i fotbalového stadionu a také přípravou stavby nové sportovní haly. Jisté je, že Kroměříž samozřejmě potřebuje i moderní plavecký bazén. Připomínám, že město si nechalo zpracovat investiční záměr a architektonickou studii na výstavbu nového plaveckého bazénu a také aktualizaci nákladů na rekonstrukci stávajícího bazénu v Obvodové ulici. Osobně si počkám, až budeme mít k dispozici všechny tyto podklady. Je třeba rozhodnout se na základě relevantních údajů, jiné chování mi připadá jako nezodpovědné. Roli bude kromě výše nákladů hrát také čas, který bude potřeba k přípravě projektu, a zejména dotační možnosti, které budou v daném čase aktuální. Bez pomoci evropských či státních prostředků se totiž při realizaci tak velké investice neobejdeme. Moderní plavecký bazén určitě patří k prioritám, se kterými jdeme do voleb. 

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Dobrý den,
náš program je zaměřen na ochranu zvířat, jak vyplývá ostatně z názvu naší strany, resp. volební strany.
Ve vašich otázkách se bohužel toto téma vůbec neobjevuje. Jsme tudíž znevýhodněni oproti ostatním stranám, které odpovědi na vaše otázky mají ve volebním programu a mohou ho, oproti nám, ve vaší anketě prezentovat. Přitom nám ve své nabídce píšete: "Chceme dát prostor všem subjektům kandidujícím do zastupitelstev okresních a statutárních měst k prezentaci svých programových záměrů a priorit".
Z tohoto důvodu nebudeme na otázky, které se netýkají našeho programu odpovídat. Prosíme o zveřejnění naší odpovědi.
Děkujeme za pochopení, a též za zveřejnění důvodu neúčasti naší volební strany ve volebním speciálu ČRo.
Jiří Anderle, zmocněnec DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 

Jaroslav Němec - NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Jaroslav Němec.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

V současné době dokončujeme Polyfunkční dům na ulici Havlíčkova. Vznikne zde 27 nových startovacích bytů pro občany města. Nájemní bydlení určitě je dobrou cestou, jen se tak mělo přemýšlet před desítkami let při privatizaci bytového fondu nejen v Kroměříži. Bohužel dnes se jen těžko najdou investoři, včetně Města Kroměříž, kteří si tak rozsáhlé investice mohou dovolit.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí? 

Postavili jsme parkovací dům pro 137 aut, lidé se ho postupně učí používat. Dnes je denní obsazenost přibližně 50 %. Bohužel je nutné regulovat i jiná místa v centru, tím nemyslím sídliště. Zde jsou problémy velké, ale nejsou zde vhodné pozemky v majetku města pro vybudování větších odstavných ploch. Parkovací místa zde sice rozšiřujeme, ale jedná se o jednotky, maximálně desítky míst.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace? 

Snaha o rozšíření cyklostezek tu je, bohužel v historickém městě se spoustou omezení, kde hlavní průtahy městem nejsou městské, ale krajské je velmi problematické. Stejně těžká jednání vedeme s krajem i v opravě vozovek, kruhových objezdů a přechodů pro chodce. Budu rád když příští starosta v tomto bude úspěšnější.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající? 

Osobně se přikláním k rekonstrukci nebo stavbě malého, energeticky úsporného bazénu. Co víc chybí v Kroměříži je sportovní hala. Musíme si ale přiznat, že bez státních nebo evropských dotací ani jednu ze staveb nevybudujeme. Stejně jako parkovací dům a startovací byty kde dotace činí asi 50% z celkových nákladů.

KDU-ČSL a nezávislí

Odpovídá lídr Pavel Motyčka.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty? 

Určitě ano. Nicméně město Kroměříž vlastní okolo 600 bytů, jejichž přidělování by mělo mít jiná pravidla.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Jsme proti rozšiřování placených zón v centru a okolí. Iniciovali jsme vznik Plánu mobility, kde toto téma je systematicky řešené. V centru je důležité krátkodobé parkování, které se vyřeší vhodně nastaveným parkovacím systémem a na sídlištích je nutné hledat prostory pro nová parkovací místa. Musíme vybudovat záchytná parkoviště. 

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Stěžejní je cyklopruh podél průtahu města. Pak je nutné propojit roztříštěnou síť cyklopruhů a napojit místní části. Samostatnou kapitolou je cyklostezka ve směru na Postoupky, která je pokračováním důležité mezinárodní cyklostezky z jihu. Řešení jsme již přinesli v letech 2014 – 2018. Probíhalo už i stavební řízení. Projekt byl ale bohužel zastaven.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající? 

Jsme pro postavení nového krytého bazénu. Chceme městu přiměřenou stavbu, ne žádné velikášské řešení.

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr Michal Kostka.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Jsme proto, aby město budovalo vlastní nájemní byty. Nabídka bytů v Kroměříži nepokrývá poptávku po nich a tak rostou ceny bytů i nájmů a s tím i celkové náklady na bydlení. Navíc lze očekávat zvýšení zájmu o byty, s ohledem na pravděpodobný růst pracovních příležitostí na Kroměřížsku, který by mohla přinést výstavba distribučního centra Amazonu v Kojetíně a další zaplňování průmyslové zóny v Holešově, které se začlo dařit. Výstavba bytů tak může situaci zlepšit. Ve vyspělých zemích, např. v sousedním Rakousku, je naprosto běžné, že města mají velké bytové fondy. I v takovém Dánsku se stát a zastupitelstva mnohem více angažují v bytové politice. Oproti tomu v ČR se stát v oblasti bydlení angažuje velmi málo a radnice byty většinou privatizovaly, jak se týká i Kroměříže. Kromě toho usilujeme o to, aby město zbytečně neblokovalo ani soukromou výstavbu domů a bytů, pokud je urbanisticky smysluplná, a tak se zvyšoval počet bytů na trhu.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Jde o problém velmi složitý. Drtivá většina městské zástavby vznikla před masivním nárustem automobilismu, a tak něsto není dimenzováno na současné množství automobilů. Navíc často nejsou volné plochy, kde by mohla vznikat nová parkoviště či parkovací domy. Parkovací domy mají navíc vysoké stavební náklady (asi 700 tisíc Kč na 1 místo).
Problém je nutno řešit souběhem opatření. Důsledným zmapováním, kde je problém největší. Zavedením chytrých technologií, kdy bude možné řidiče informovat, zda v lokalitě jsou nebo nejsou volná místa. Motivací občanů, aby více využívali hromadnou dopravu, např. optimalizací linek (některým linkám trvá cesta srovnatelnou dobu jako pěší chůzí). Budováním nových parkovacích míst, která bychom rádi budovali tak, aby co nejméně ubývalo zeleně, s využitím zatravňovacích dlaždic.
Debatě o rozšíření placených zón se pravděpodobně nevyhneme, i když z toho nemáme radost. Důležité je pro nás zachovat levné parkování pro rezidenty. 

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Především mě překvapuje, že si vedení města nechalo udělat anketu o zavedení sdílených kol a koloběžek, kdy se hlasující občané přiklonili k zavedení této služby, a nakonec výsledky nerespektovalo. Rádi bychom tedy znovu projednali a případně přehodnotili závěry současné rady v této věci.
I zde je jádro problému v historii zástavby, která není na samostatné cyklostezky příliš dimenzovaná. Někde pak můžete vybírat, zda cyklostezku, zeleň nebo parkovací místa. Na druhou stranu jako opoziční strana musíme konstatovat, že za poslední dvě volební období došlo k rozšíření sítě cyklostezek. Na druhou stranu si myslím, že např. malůvky cyklopiktogramů na silnicích mnoho nepřinášejí.
Takže ani v tomto případě nehodláme hulákat, jak máme jednoduché a skvělé řešení. Za výhodné považuji cyklopruhy na chodnících, které minimalizují riziko fatálního střetu auta a cyklisty. O problematice hodláme debatovat s odborníky na cyklodopravu. Jen tak můžeme najít řešení, jak síť cyklostezek více propojit.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Současná rada města mluví o řadě investic v oblasti sportovišť (zimní stadion, krytý bazén, nová sportovní hala), moc daleko se ale většinou nedostala. Jako člen správní rady TJ SLAVIA také musím konstatovat, že vedení města se příliš nenamáhá své představy komunikovat se sportovními kluby. Pro nás bude naopak prioritou diskuze s těmito kluby, aby se rozhodnutí, do čeho bude město nejvíce investovat, odvíjelo kromě stavu sportoviště od potřeb sportovců, kteří město dlouhodobě reprezentují a mají dobré výsledky, zejména s mládeží.
Co se týče krytého bazénu samotného, je třeba si uvědomit, že ať už bude rekonstruován starý bazén nebo bude vybudován nový, bude to jedna z nejdražších investic města, a to nejen s ohledem na cenu stavby/rekonstrukce, ale i vzhledem k dalším provozním nákladům. Budeme proto pro naše rozhodnutí žádat jasné porovnání obou variant a pravděpodobně se přikloníme k levnější variantě, přičemž zohledníme i další parametry, jako životnost. 

KROMĚŘÍŽ PRO VŠECHNY

Odpovídá lídr Jan Klech.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

K otázce startovacích bytů a družstevního bydlení přistupujeme otevřeně, kdy jsme pro podporu těchto druhů bydlení. Domníváme se, že poptávka po těchto druzích bydlení bude stále naléhavější, a proto nebudeme podporovat rozprodávání městského bytového fondu, a naopak se budeme snažit tyto formy bydlení podporovat a vyhledávat možnosti pro jeho rozšíření. Máme za to, že v této problematice Kroměříž zaostává za jinými městy. V současné době je navíc s ohledem na začínající krizi tato problematika o to naléhavější, kdy mnozí obyvatelé si vlastní bydlení nemohou dovolit.
Naší prioritou je pak udržitelný rozvoj, kdy v případě identifikace vhodných příležitostí, bychom za přispění státu, mohli tyto typy bydlení budovat, a majetek obce tak rozšiřovat. Je to dle našeho názoru vhodný typ investice města, stejně tak jako investice týkající se energetické soběstačnosti a to nejen města, ale i domácností a firem ve městě.
Chceme, aby Kroměříž byla městem, ve které budou žít spokojení občané všech … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Jsme si vědomi toho, že parkování v Kroměříži není bezproblémové, kdy asi nejhorší situace je v historickém centru města. Nedomníváme se, že je nezbytné rozšiřovat placené parkovací zóny v centru a jeho okolí, avšak je dle našeho názoru nezbytné systém upravit tak, aby jednotlivé typy parkování byly lépe časově odstupňovány.
V této souvislosti považujeme za vhodné, aby se upravil poplatek za parkování tak, že by v centru např. u krátkodobého parkování došlo ke snížení ceny na symbolickou hladinu, za současného razantního navýšení ceny za dlouhodobé parkování tak, aby lidem byla umožněna rychlá návštěvě centra, ale zároveň by byli motivování v případě delších výletů svá vozidla zanechávat mimo historické centrum, a využít tak např. nově postavený parkovací dům. Stejně tak bychom uvažovali o možnosti vybudování odstavných parkovišť na okraji města, odkud by byla posílena hromadná doprava.
V případě plánovaných oprav a rekonstrukcí veřejných prostranství budeme požadovat co nejefektivnější … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Ekologicky i energeticky úspornou přepravu osob vítáme. I v tomto aspektu máme za to, že město trochu zaspalo, kdy jak uvádíte, ve městě chybí ucelená síť cyklostezek, kdy v jiných městech jsou již dále. Máme za to, že vše by se mělo řešit komplexně, a proto plánujeme zpracovat komplexní návrh těchto tras. Tyto cyklotrasy by měly být také měly být lépe napojené na cyklotrasy, které do Kroměříže vedou, na sebe navazovaly a dávaly smysl. Zároveň musí být bezpečné.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající? 

Podporujeme možnost všestranného sportovního vyžití všech obyvatel našeho města, s tím samozřejmě souvisí i provoz krytého bazénu. Pokud jsme dobře informováni, tak v současné době probíhá studie, jejímž cílem je porovnat, zda je finančně výhodnější oprava stávajícího krytého bazénu nebo stavba nového. K této otázce se můžeme přesněji vyjádřit, až bude uvedená studie ukončena.

S určitostí můžeme potvrdit, že budeme prosazovat co nejvíce soběstačný energetický provoz krytého bazénu, stejně jako u ostatních budov ve městě, například s využitím fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod.

Občanská demokratická strana

Odpovídá lídr Jan Hebnar.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty? 

Nemyslíme si, že je rolí radnice, aby takto řešila otázku bydlení ve městě. Aktivitu výstavby bytů a to včetně startovacích a družstevních je třeba nechat na podnikatelích, kteří takovou poptávku ohodnotí jako zajímavou a chtějí se do těchto projektů pustit. Radnice dle našeho názoru nemá potřebný aparát, aby výstavbu realizovala levně a efektivně. Není to dle našeho názoru ani úkolem samospráv. Co radnice dělat musí, je dohlížet na to, aby výstavbou dotčené samosprávné orgány a orgány, které konají v přenesené působnosti, investorům v mezích zákona vycházely co nejvíce vstříc a stavbu tak neprodlužovali, nekomplikovali a v konečném důsledku tak neprodražovali.
Tam, kde má třeba radnice pozemky nebo budovy, které mohou být k bytové zástavbě využity a dosud jinak smysluplně využity nejsou by město mělo začít uvažovat o odprodeji soukromým investorům za předem stanovených podmínek (například právě výstavby bytů určitého typu).
Obecně věříme, že levné bydlení je potřeba řešit primárně navýšením nabídky a je ve finále druhotné, zda na trh nové byty pustí soukromí investoři, nebo je bude stavět stát nebo samospráva.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Chceme auta odsouvat mimo centrum města. Nechceme to ale realizovat zbrkle, v tomto ohledu je pro nás důležitější, jak zpívá Mňága a Žďorp, cesta. Chceme ale začít hned postupným a koordinováním omezováním parkovacích ploch například na Velkém náměstí. Kroměříž má nový parkovací dům za téměř 100 milionů korun a ten je poloprázdný. To se nezmění, dokud se na náměstí a v centru bude dát skoro zadarmo zaparkovat. Nechceme přitom omezit podnikatele, kteří mají v centru své obchody a restaurace, ale nepůjde to jinak, než že se lidé naučí, že do centra se chodí pěšky. Tak je to v řadě jiných evropských historických měst a nevím proč by naše Kroměříž měla vypadat jako jedné velké parkoviště. Samozřejmě budeme hledat další parkovací plochy mimo centrum, kde by mohla auta stát. A budeme také muset zajistit obslužnost centra veřejnou dopravou, na což budeme například potřebovat jiné autobusy, než dosud v Kroměříži jezdí.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace? 

V minulých letech se řada cyklostezek dobudovala, došlo i pokusům vyčlenit pásy cest k cyklistické dopravě (někde úspěšně, někde to dle našeho názoru dává smysl menší). Do cyklostezek chceme dále investovat, pokud se nám podaří omezit provoz aut v centru, přibude prostoru právě pro kola. Samozřejmě ne všude je technicky možné cyklostezky dostat, uděláme pro to však maximum.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Stávající plavecký bazén je problematický z několika úhlů pohledu, takže to není jen o tom, že se opraví a pojede se dál. Některé parametry opravou nezměníme – vždy bude příliš hluboký, takže ohřev a čištění vody bude drahé a vždy bude mít příliš vysoký strop, takže i tady bude jeho provoz neekonomický (opět náklady na vytápění). Na druhou stranu já mám kroměřížský bazén tak jak je rád, chodíme tam s dětmi každý týden. Navíc rozhodnutí zbourat takovou stavbu samo o sobě není jednoduché a demolice levná. Co tedy uděláme? Radnice si zadala studii porovnání rekonstrukce a výstavby nového bazénu. Pokud je nám známo, zatím tato studie hotová není. Až hotová bude, pečlivě obě varianty porovnáme. Jestli bazén opravovat nebo stavět není politikum, je potřena, aby to rozhodli stavaři, projektanti a technici – prostě lidé, co tomu opravdu rozumí. Na jejich názor tedy dáme.

OK občané Kroměříže

Odpovídá lídr Jiří Kašík.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

V obecné rovině za předpokladu, že dobře funguje svobodný trh s byty a bydlením obecně, není úkolem místní samosprávy tuto otázku řešit. Protože ale v celé ČR  z mnoha příčin dobře fungující trh s bydlením neexistuje, musí se samospráva zajímat i o tuhle problematiku. Město Kroměříž nějaké byty vlastní a pronajímá je a další buduje. Myslíme si, že je to správná cesta, a umíme si představit, že pokud nedojde k výraznému zlepšení trhu s bydlením, budeme prosazovat v rozumné míře výstavbu dalších obecních bytů a to jak startovacích, tak nájemních.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Kdo v Kroměříži bydlí a pohybuje se kolem historického centra tak dobře ví, že zásadní problém s parkováním je vždy od pondělí do pátku v pracovní době, kdy přijedou lidé do práce. O víkendech je situace jiná. Jediným možným řešením této situace je podle nás výstavba záchytných parkovišť na vytypovaných místech na pokraji města a odsud využít městskou dopravu, případně jít pěšky. Ze všech stran Kroměříže je to do centra max. 20 min. chůze, takže žádný problém. Máme vymyšleno i financování MHD tak, aby mohla být zdarma, a přitom to nezatěžovalo městský rozpočet, příkladů v jiných městech se nabízí dostatek. Pokud by tato opatření byla realizována, bylo by potom možné i historické centrum Kroměříže, nebo jeho část, pro osobní auta úplně uzavřít. Není možné to ale udělat naopak, jak to někdy slyšíme od představitelů jiných politických stran. Co se týče placených zón, už Vaše otázka jasně ukazuje na to, že tato opatření daný problém neřeší. Takže ne, nerozšiřovat.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Dojíždění do práce na kole, je určitě významnou pomocí pro ucpané centrum města, ale je to opět pouze dílčí řešení, které není vhodné pro všechny. Navíc budování dalších a dalších cyklostezek zase v jistém smyslu omezuje ty, kteří je prostě nepotřebují. Na některých místech Kroměříže došlo namalováním pruhů pro cyklisty k zásadnímu omezení parkovacích míst, to také není dobře a části občanů se to nelíbí. S privátním používáním elektrokoloběžek nemám žádný problém, ať si každý svobodný občan v této zemi jezdí na čem chce, ale jsem zásadně proti podpoře ze strany samosprávy. Myslím, že různé služby spojené s používáním elektrokoloběžek mají smysl ve velkých městech, ale v Kroměříži, kde z kopce Barbořina při normálním tempu chůze přijdete na Hulínskou ulici za 25.min. nedává nic podobného žádný smysl. Nemluvě o tom, že v této oblasti prudce narůstá množství úrazů a vznikají nové a nové problémy.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Podle mého názoru existuje pouze jedno rozumné řešení a to postavit nový plavecký bazén s parametry jaké potřebují naše plavecké oddíly ke své seberealizaci. Jednalo by se tedy o sportoviště, které ale bude samozřejmě využíváno školami k výuce a občanskou veřejností, takže s nějakým parním a saunovým centrem a to včetně části pro úplně nejmenší, začínající plavce. Takový krytý bazén můžeme postavit s využitím nejmodernějších technologií, které budou umožňovat minimalizovat energetickou náročnost. Stávající bazén by měl být poté zbourán a uvolněné místo smysluplně využito například na jedno z možných záchytných parkovišť mimo historické centrum, které by v pracovní době sloužilo k parkování dojíždějících do práce a v podvečer k parkování návštěvníků našich sportovišť, která se nachází bezprostředně vedle stávajícího krytého plaveckého bazénu.

Právo Respekt Odbornost

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

SPOJENCI pro Kroměříž a místní části

Odpovídá lídr Vít Peštuka.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Co se týče startovacích bytů, nebyly zatím vedením města podmínky startovacího bydlení vymezeny. Určitě by měl minimálně jeden z nájemníků dané bytové jednotky mít práci a být zaměstnán. Startovací byty by měly být k dispozici
do určitého věku nájemníků, například do 35 let. Podmínky však musí být nastaveny tak, aby nebyly diskriminující. V polyfunkčním domě na Havlíčkové ulici má být cca 30 bytových jednotek. Část má být určena pro seniory a část z těchto malometrážních bytů má být určena jako byty startovací. Dostupnost bydlení zcela určitě zlepší přijetí nového územního plánu. V návaznosti na přijetí nového územního plánu připravujeme také zastavovací studie pro určité lokality, které řeší koncepci využití dané lokality pro účely bydlení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Všechna fakta vnějšího světa svědčí o tom, že nás čeká velmi obtížná doba. Opravdu lépe nebude.
Proto je podpora další výstavby startovacích bytů pro mladé lidi pro SPOJENCE klíčová. Vzhledem k … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

SPOJENCI chtějí pokračovat v rozvoji konceptu chytrého města, a to i v oblasti dopravy a parkování. Prostřednictvím aplikace v telefonu by měl mít občan Kroměříže možnost zaplatit si parkovné na všech zpoplatněných parkovacích místech ve městě. Stejně tak chceme, aby bylo možné mít v mobilu přehled o obsazenosti zpoplatněných parkovacích míst ve městě. V některých místech, kde by to dávalo smysl, z hlediska délky parkování (například u nemocnice), budeme navrhovat zavedení parkovacích hodin. V tuto chvíli nelze paušálně říci, že jsme pro rozšíření zpoplatněných míst ve městě. Nedostatek parkovacích míst na sídlištích chtějí SPOJENCI řešit budováním dalších parkovacích míst tam, kde je to možné. Zcela jistě ale chceme například řešit parkování aut u prodejny COOP na Barbořině, protože během školního roku jsou z velké části obsazená studenty škol. Nyní pracujeme na studiích a projektech parkovacích míst na ulici Zborovská a na sídlišti Zachar. Důležité je myslet při budování nových … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Nápor aut v centru může zcela určitě zmírnit větší podpora cyklodopravy. Spojenci podporují cyklodopravu i další alternativní způsoby dopravy vzhledem k dopravě automobilové. Znamená to pokračovat v koncepčním rozvoji cyklostezek, smíšených stezek, cyklopruhů nebo piktogramových koridorů pro cyklisty ve městě, tak jak se začalo již v rámci tohoto vedení města. Ucelená síť cyklostezek je cílový stav, ke kterému se můžeme dostat postupnými kroky. Ne všichni současní radní cyklodopravu podporovali, přesto se řada věcí – cyklostezek, smíšených stezek i piktogramových koridorů podařila a SPOJENCI chtějí v nastaveném trendu pokračovat. Na cyklodopravu myslíme i při vytváření nové dopravní koncepce v rámci návrhu nového územního plánu. Při přípravě nového územního plánu dbáme na to, aby cyklostezky vycházející s města navazovaly na cyklostezky regionálního významu. Celá řada nově navrhovaných cyklostezek jsou nyní ve fázi přípravy nebo dokončování projektu. Namátkou bych uvedl cyklostezku mezi … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Přesto, že vedení města dosud nerozhodlo o tom, zda opravovat starý krytý bazén nebo zda stavět nový (je zadána studie rekonstrukce studie výstavby nového bazénu – nejen z pohledu finanční náročnosti, ale zejména z pohledu umístění případné stavby bazénu nového) jsou SPOJENCI v tuto chvíli jednoznačně pro stavbu bazénu nového. Řeknu vám proč. Stavba nového bazénu umožní plynulý přechod z plavání ve starém krytém bazénu do nového. Finančně to sice může být o něco dražší, ale také nemusí.  Často se stane, že se rekonstrukce z nepředvídatelných důvodů v průběhu stavby prodraží oproti původním předpokladům. Nový bazén umožní, podle našeho názoru, lepší uspořádání vnitřních prostor a kvalitnější nabídku služeb pro občany: plavání pro kojence, oddělené atrakce od plaveckého bazénu, prostornější zázemí pro veřejnost i závodní plavce a další vymoženosti, které staré prostory ani po rekonstrukci nabídnout nemohou. Uvažujeme také o malém speciálním bazénu se slanou vodou pro atopiky. To jsou … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídryně Sabina Foltýnová.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Podporujeme výstavbu nových družstevních bytů, zvýšení kapacity bytových prostor v Kroměříži.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Podporujeme rozšíření parkovacích míst a nová neplacená parkovací místa v Kroměříži s časově omezenou dobou parkování (3h - 4 h). Prosazujeme nižší sazbu na nakládku a vykládku zboží v centru Kroměříže.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Větší množství cyklostezek, širší cyklostezky, podpora elektrokoloběžek, ale jejich omezení v centru města z důvodu vyššího počtu turistů.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Rekonstrukce či výstavba nového krytého plaveckého bazénu v závislosti na konkrétních parametrech. Jedná se o více aspektů, které je třeba brát v úvahu, např. vybavení vodního centra, územní plán, pozemky města, atd. Pokud by mělo být například součástí wellness centrum, aquapark s tobogany/skluzavkami, jsme pro výstavbu nového krytého vodního centra. Rekonstrukce by mohla být nákladnější než stavba samotného nového vodního centra. Při stavbě nového vodního centra by bylo možné využití moderních technologií z důvodu nižších nákladů na provoz.

Zdravé Kroměřížsko

Odpovídá lídr Richard Kreml.

1. Jak se stavíte k otázce startovacích bytů a družstevního bydlení? Měla by radnice nyní budovat vlastní nájemní byty?

Rozhodně ano, výstavba bytů je nutná, jasně se ukazuje, že rozprodej městských bytů v nedávné minulosti byla chyba. Město potřebuje nejen startovací byty, ale hlavně bydlení jako motivaci pro přilákání odborníků, kterých je nedostatek – třeba některých lékařských profesí, např. zubařů. Nebo i specialistů na některé odbory města, třeba na Stavební úřad, kde zoufale schází pracovníci, nedaří se je nabírat a řízení se neúměrně táhnou. V Kroměříži k výstavbě připadá v úvahu prostor na ulici Lutopecké, ale je třeba pracovat i na dalších rozvojových lokalitách. Současné vedení města bohužel pozemky převážně prodává, a pak nemá kde stavět. Do budoucna chceme rozprodej parcel výrazně omezit. Preferujeme směnu pozemků před prodejem.

2. Jakým způsobem navrhujete řešit komplexně problém s parkováním ve městě? Budete pro rozšíření placených zón v centru a jeho okolí?

Základem je moderní urbanistika - koncept města krátkých vzdáleností, kde je většina potřeb dosažitelná pěšky, případně na kole. Co se týče parkování – koncepci je třeba svěřit profesionálům. To, co zatím předvedla radnice, je prostě chaos. Dojíždějící nemůžou počítat s tím, že budou celý den blokovat místa v centru, ale musí do parkovacího domu, který je poloprázdný. V centru naopak chceme zavést zóny krátkodobého parkování bez poplatku. „Zaparkuji, vyřídím, odjedu, neblokuji místo“. Samostatnou kapitolou je parkování na sídlištích. Tady budou rezidenční zóny potřeba, aby snáze zaparkovali místní. První auto v bydlišti zdarma, každé další zpoplatnit. Rádi bychom jednali o možnosti parkování pro občany s vlastníkem Výstaviště, kde po většinu roku zejí prázdnotou stovky míst. A do budoucna parkovací domy na sídlištích.
Hudbou budoucnosti je podzemní parkování v centru, pro které je poloha centra na kopečku jako dělaná. Nepůjde to hned, ale je třeba ho prosadit do územního plánu.

3. S parkováním částečně souvisí i další otázka. Nápor aut může zmírnit využívání jízdních kol případně elektrokoloběžek, v Kroměříži ale ucelená síť cyklostezek chybí. Jaké kroky chcete udělat pro zlepšení situace?

Přeprava na kole se na rovinaté Hané přímo nabízí a potřebujeme ji podporovat, protože kdo jede na kole, nejede do města autem. Cyklostezky jsou bohužel stále jen na papíře, ale věříme, že se blýská na lepší časy - rýsuje se směr Postoupky a Hradisko, dále Kotojedy – Vážany. Tam nechceme na projektu nic měnit. Naopak chceme zlepšit průjezd centrem, včetně možnosti jízdy cyklistů v protisměrném pruhu jednosměrek. Chceme apelovat na Městskou policii, aby na 1. máje vymýtila nešvar šikmého parkování nezodpovědných řidíčů, protože takto zaparkované auto nutí cyklisty k vybočení pod kola projíždějících aut. Na zvážení jsou pruhy pro cyklisty na průtahu městem, i když je to na hranici proveditelnosti. Myslíme si, že Kroměříži je potenciál k zavedení sdílených kol, tzv. Rekola, takže je budeme podporovat.

4. Jste pro to, aby se v Kroměříži postavil nový krytý plavecký bazén, nebo byste opravili ten stávající?

Krytý bazén potřebuje chytrou investici. Je v dobrém místě, nosné struktury jsou podle studie v solidním stavu. Neradi bychom se dočkali toho, že s velkýma očima někdo prosadí investici do nového bazénu, a pak zjistíme, že město na ni nemá. Pak by mohla nastat situace, že se ocitneme na suchu, neboli nebudeme mít nový bazén, ani modernizovaný stávající. Rozpočet města zcela jistě neumožní souběžnou výstavbu bazénu, sportovní haly a třeba ještě druhé ledové plochy. Taková je realita. A mimochodem, máme Bajdu, ikonické letní koupaliště, do kterého město prakticky neinvestuje mnoho let. Tady můžeme za relativně málo peněz udělat z nudné vody atraktivní místo, kde to bude děti bavit.

autoři: Markéta Janíková , Lukáš Veselý , Tomáš Fránek , Růžena Vorlová
Spustit audio

Související