Komunální volby 2022 – speciál z Uherského Hradiště

Letos v Uherském Hradišti kandiduje celkem 10 subjektů, v roce 2018 jich bylo 12.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?
  2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?
  3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?
  4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Zlín do odpovědí nezasahoval - jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Uherském Hradišti:

ANO 2011 s podporou nezávislých

Odpovídá lídr Lukáš Němeček.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Město bohužel prodává pozemky developerům, místo toho, aby podpořilo bydlení pro mladé. Pro naše hnutí je důležité nastartovat družstevní bydlení ve spolupráci s městem. Tady pak odpadá marže developera. V principu je to nejdostupnější možnost k vlastnímu bydlení pro mladé. Město poskytne pozemek, družstvo vezme úvěr, zajistí projekt, firmu a následný vlastník družstevního bytu v rámci nájmu zároveň splácí úvěr. Město by mělo být také možným investorem a dopomoct mladým rodinám k úvěrům, protože se snížila jejich dostupnost.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Navrhovali bychom povinné podzemní parkování pro nové zástavby nebo již diskutovaný parkovací dům, a to podle lokality. V našem městě je dále omezený přístup na tato sídliště a v dopravní špičce jsou přístupové cesty přetížené. Problematika parkování na sídlištích a v okrajových částech se řeší už příliš dlouho, a proto věřím, že si občané již zvolí na radnici změnu. Město myslí na stavbu bytů, ale nemyslí na to, kde lidé zaparkují. Parkovací domy by mohly být na okraji města. Rodiny by měli zdarma první vůz a druhé vozidlo by bylo zpoplatněno, aby bylo parkování spravedlivě dostupné pro všechny. Vše něco stojí, ale tato investice se nám jako městu v budoucnu vrátí – lidé se sem budou vracet, budou zde chtít žít a vychovávat své potomky a peníze se vrátí v podobě daní zpátky.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Naše hnutí by chtělo prosadit odkup budovy s pomocí grantů ministerstva kultury a za pomoci krajského úřadu. 
V roce 2016 navrhovala poslankyně za naše hnutí Margit Balaštíková tehdejšímu vedení radnice novou budovu divadla. Tehdy ministerstvo bylo ochotné poskytnout finance – návrh se líbil i ministrovi financí. Divadlo by platbou nájmu splácelo úvěr a budova divadla by byla ve vlastnictví města a toto řešení vyhovovalo všem spolkům – loutkové divadlo apod.  Tato šance byla promarněna a nyní budeme muset tuto problematiku řešit za velmi složitých podmínek.
Je zde drahý pronájem, a budova byla v minulosti zaplavená. Téměř veškerý zisk divadla je spotřebován na jeho náklady. Budova divadla není města a současný vlastník nechce uznat tyto vysoké náklady. Budeme o tomto problému chtít hovořit se všemi stranami, které se podílejí na vedení města. A bude nás zajímat názor občanů. V současné době nevíme, co nás z ekonomického hlediska čeká. Divadlo je tradice našeho města a je součást naší ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

V současné situaci budeme prosazovat pozastavení této změny spalovaného média. Ceny plynu jsou kvůli energetické krizi na vzestupu a změna tepelného média na plyn by přímo ohrozila bezpečnost našeho města. Chtěl bych upozornit, že se jedná pouze o pozastavení změny tepelného média a hned poté co se situace na trhu s energiemi stabilizuje bychom samozřejmě prosazovali změnu tepelného média na ekologičtější variantu. Je také potřeba myslet na rekonstrukci CTZ – aby bylo ekonomické a ekologické. Musíme vymyslet systémy, které pomohou zlepšit situaci občanů. V minulosti zde byla energetická pracovní skupina, která pracovala na tom, jak zlevnit provozy a pomoci občanům. Je nutné mluvit s odborníky a nechat si udělat analýzy a návrhy opatření. A určitě nás bude zajímat názor občanů. Chybí nám lepší komunikace s občany. Chceme se ujistit, že kroky, které děláme se občanům líbí a jsou s nimi spokojeni. Chceme narovnat komunikaci radnice s občany a firmami.

Česká pirátská strana

Odpovídá lídr Jakub Grós.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Hradiště je v oblasti bydlení extrémně drahé a je třeba, aby bylo bydlení dostupné nejen rentiérům, ale i např. mladým lidem a rodinám.
Nejjednodušším prvotním krokem je revize městského bytového fondu a hlavně transparentní pravidla i pořadník pro jejich přidělování.
K samotnému stavění je největší šancí na změnu pro bydlení areál “za nemocnicí.” Současná vize říká, že by zde měla vyrůst nová čtvrť pro tisíce lidí. Zatím to vypadá na soukromého developera. S tím nemůžeme souhlasit. Věříme, že město musí usilovat o získání těchto pozemků. Nesmí tu vyrůst nová čtvrť bez adekvátní dopravní a občanské obslužnosti v podstatě ve stylu budování sídlišť 80.let. Naopak, celý prostor má být budován postupně. Musí se zde kombinovat všechny druhy bydlení a flexibilně reagovat na přicházející potřeby. Ideálně soukromého, nájemního, sdíleného tak družstevního bydlení. Nesmí se zapomínat i na silně dotované startovací, dostupné a sociální bydlení, což také odpovídá na otázku financování.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Problém parkování vnímáme jako kritický, stačí na sídlištích zkoušet zaparkovat. Rádi bychom populisticky přišli s řešením, že prostě postavíme parkovací dům a vše se vyřeší, tak to bohužel není.
Pro řešení problému s parkováním je třeba mnoho navzájem si pomáhajících kroků. Minimem je neustupovat developerům a při nových výstavbách a chtít více parkovacích míst či výstavbu podzemních garáží. Zejména však máme odvahu otevřít diskuzi o správném nastavení pravidel parkování. Ve Štěpnicích, na Východě, ale i v Jarošově je spousta lidí, kteří zde bydlí, parkují a nemají v Hradišti trvalé bydliště. Za ty město nedostává příspěvek. Při pozitivním zvýhodnění Hradišťanů v podobě vymezeného parkování můžeme čekat více lidí přihlášených k pobytu a město příspěvek dostane. Ten se využije na budování parkovací kapacity, ideálně v podobě parkovacích domů.
V neposlední řadě nesmíme zapomínat na moderní řešení - chytré parkování, podpora carsharingu či P+R parkoviště, což by znamenalo i moderní MHD.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Hned na začátku musíme předeslat, že můžeme být ve střetu zájmů, jelikož trojka naší kandidátky - Jaroslav Ševčík - je starostou Sokola, jež vlastní budovu, kde naše divadlo sídlí. I tak ale máme současné sídlo divadla rádi a rádi tam chodíme, budeme se tedy snažit zjistit, na čem se zakládá výrok o nevyhovujícím pronájmu.
Rádi bychom slíbili, že postavíme novou budovu divadla. Město v minulých letech investovalo do nemovitostí a ještě je v procesu odkup Františkánského kláštera, pro který nemá účel. Je tedy nejdříve potřeba udělat řádnou revizi městského majetku i rozpočtu.
Co se týče financování divadla, tak to je velké břímě města. Divadla se nemůžeme vzdát a zároveň stojí velké peníze. Po těch zmatcích a vyhazování, které se tam událo, je jeho role a směřování takové nejasné. Slyšeli jsme mnoho příslibů, že přispěje kraj nebo ministerstvo kultury, ale jsou to spíše sliby. Město se musí ultimátně postavit za své divadlo a s našimi pirátskými zástupci na kraji to zvládneme.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Náš lídr Jakub Grós je předsedou petičního výboru Čisté Hradiště, který petici inicioval a je také člen správní rady Energetické agentury Zlínského kraje. Mluvili jsme s mnoha odborníky a čerpali ze zkušeností ostatních města a obcí.
Téma se prostě musí otevřít. Vzhledem k cenám plynu už ani studie (kterou si objednala soukromá společnost zaměřená na zisk a na základě které se město rozhodovalo) validní.
Nejvíce kritizujeme průběh výběru tohoto záměru. Neexistuje studie (a naši zastupitelé za ni bojovali), zda-li by nebylo vhodnější umístění teplárny, to současné není opravdu pro Hradišťáky ekologicky přívětivé. Neexistuje žádné rozebrání moderních alternativ a komplexního řešení pro město. Zde se můžeme bavit např. i o komunitních řešeních energetiky, geotermálních vrtech, solárních panelech, při správném umístění i bioplynová stanice. Věříme, že sázka na jeden zdroj se už ukázala jako velmi nepraktická a vlastně nesmyslná.
Naším řešením je tedy sundat klapky z očí a jít moderní ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá lídr Ivan Karpeles.

Vážený pane redaktore,
vzhledem k bodu 6. Vašich podmínek, kdy redaktor při zpracování odpovědí zástupců politických stran do vysílání ČRo nemusí použít citace, ale může odpovědi parafrázovat při zachování jejich smyslu, jsem se rozhodl Vaší nabídky ve volebním speciálu nevyužít.

Prosím, aby toto bylo přečteno občanům jako naše odpověď na Vaše otázky ve volebním speciálu.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že v budoucnu ČRo uspořádá jinou formu vyjádření kandidátů politických stran, například online debatu formou kulatého stolu (stůl bych dodal).

HLAS PRO HRADIŠTĚ

Odpovídá lídr Ivan Mařák.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Bytová výstavba určitě v Uh. Hradišti není zanedbávána. Na sídlišti Východ a Štěpnice probíhá, avšak problém vidím v tom, že se jedná výhradně o developerské projekty, tedy pro mladé rodiny prakticky nedostupné. Na historických maximech jsou jak ceny bytů, tak i ceny hypoték. Proto je třeba začít stavět nájemní byty městské. V areálu uherskohradišťské nemocnice by se mělo uvolnit, po dokončení budovy č. 14, více než 15 ha pozemků. Město musí udělat vše proto, aby se tyto pozemky staly jeho majetkem a zde realizovat výstavbu městských bytů dostupných především mladým začínajícím rodinám. Byť je doba složitá, jediná možná cesta k financování vede přes úvěry, příp. pokud bude vypsán dotační titul ať z národních zdrojů nebo z evropských peněz, tak jejich prostřednictvím.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Doprava je velkým tématem prakticky ve všech městech, Uh. Hradiště nevyjímaje. Zlepšení situace vidím v dokončení už realizované dálnice D55, zatím v úseku Moravský Písek – Babice. Svedení především tranzitní dopravy na tuto komunikaci by významně pomohlo městu, proto je třeba i nadále s podporou výstavby ze strany města pokračovat, i když se jedná o investici ŘSD. Významnou pozitivní změnou je určitě také zatím odložená příprava i realizace tzv. severního obchvatu. Nedílnou součástí dopravy je také parkování, kde především na sídlištích se dá situace nazvat tragickou. Prostorově je složité najít plochy na úrovňová parkoviště, proto si myslím, že řešením by mohly být parkovací domy.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Osobně si nedokážu představit Slovácké divadlo v jiných prostorách, než ve kterých sídlí v současné době. Na stole už byly různé varianty řešení, jednou z nich například, že město postaví tělocvičnu se zázemím pro stávajícího majitele a divadlo „spadne“ do majetku města. Toto řešení by se mě asi zamlouvalo nejvíce.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Především v loňském roce bylo největším tématem zásobování teplem občanů města. Přechod na jiné topné medium byl velmi diskutován a výsledek studie zpracované VUT v Brně doporučuje kombinovanou výrobu tepla prostřednictvím spalování komunálního odpadu v kombinaci s plynem. Názory na takové řešení jsou různé, já osobně s touto variantou souhlasím. Pro konečného odběratele bude ekonomičtější a nezvýší ekologická rizika. Tato záležitost bude i v nadcházejících letech hodně diskutována a já věřím, že dojde ke shodě, která se pozitivně odrazí na životě občanů města.

Hradišťáci

Odpovídá lídr Michal Dvouletý.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Ano, investici především do startovacích bytů pro mladé rodiny vnímáme jako velmi důležitý úkol. Začít musíme tím, že změníme bytovou politiku města. Rolí města má být pomáhat potřebným, tj. především mladým rodinám a seniorům, nikoliv pronajímat draze opravené byty za komerční nájemné. Proto musíme udělat pořádek s městskými byty, nevhodné byty transparentně prodat a získané peníze investovat právě do výstavby nových startovacích bytů s vhodnými parametry i nízkou energetickou náročností. Pro tyto byty zároveň musíme nastavit jasná, jednoduchá a především motivační pravidla, která umožní mladým rodinám dosáhnout na nájemní byt za dostupné peníze. Takových bytů potřebujeme desítky, proto do jejich výstavby vtáhneme také developery. V neposlední řadě chceme změnit plán na využití opouštěné části areálu nemocnice, kde chceme zabránit tuctové bytové výstavbě, ale naopak chceme tuto lokalitu využít právě pro startovací byty, komunitní bydlení pro seniory, ale také např. velký park.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Zaprvé musíme splatit historický dluh a zásadním způsobem navýšit parkovací kapacity. Řešení je jediné, postavit moderní a zelené parkovací domy, které nabídnou jak dostatečné množství parkovacích míst zdarma, tak možnost vyhrazeného parkování. Je třeba začít na Východě a v Jarošově, kde je situace již absolutně neudržitelná. Svých parkovacích domů by se měly postupně dočkat i Štěpnice, Stará Tenice a další lokality. Zadruhé chceme s občany najít shodu na způsobu regulace bezplatného parkování. Asi nikdo nemůže očekávat, že když bude mít v jednom bytě tři auta, tak je zdarma zaparkuje pod okny svého bytového domu. Takže jakmile navýšíme kapacitu parkovacích míst, zavedeme také jasná a spravedlivá pravidla, do jejichž tvorby naplno vtáhneme občany. K tomuto účelu využijeme nejmodernější „smart city“ technologie. Ruku v ruce s tím změníme způsob bujaré developerské výstavby tak, abychom zabránili vzniku betonové džungle a nevytvářeli jsme si nové problémy s parkováním.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Budeme usilovat o snížení ekonomické závislost Slováckého divadla na rozpočtu města. Prvním krokem musí být prosazení vyšší dotace ze Zlínského kraje, který by měl místo milionových dotací na komerční filmy raději podporovat lokální divadla, která nikdy neslouží jen občanům daného města, ale širokého okolí. Kromě toho se musí radnice zapojit do snahy o prosezení legislativních změn, které by umožnily lepší financování divadel z veřejných rozpočtů. V neposlední řadě musí také divadlo usilovat o růst vlastních příjmů, aby dále posilovalo svoji ekonomickou soběstačnost. Na druhou stranu za chybu pokládám nešťastné rozhodnutí ředitelky divadla, které vedlo k propouštění herců a neuvážené redukci činnosti divadla, byť bylo motivováno řešením ekonomické situace divadla během pandemie. Pokud jde o budovu divadla, chceme do tohoto rozhodování naplno vtáhnout občany města a s nimi rozhodnout buď o výstavbě nového divadla nebo odkoupení současné budovy. Důležité je ale konečně rozhodnout.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Rozhodně chceme přehodnotit celý plán modernizace teplárny. Jednak kvůli tomu, že radnice nevyslyšela hlas tří tisíce občanů města, kteří jasně řekli, že nechtějí v našem městě spalovnu komunálního odpadu, ale také kvůli tomu, že původní plán modernizace CTZ předpokládal mimo jiné tříleté období, během něhož by se teplo pro více jak pět tisíc domácností vyrábělo pouze z plynu. To si ohledem na současnou energetickou krizi a růst cen plynu nemůžeme dovolit, a to bez ohledu na otazníky, spojené se samotnou spalovnou. Navíc jsem opakovaně upozorňoval na to, že se zastupitelstvo rozhodovalo na základě jednostranně interpretovaných analýz. Důležité je také to, že došlo ke změně většinového majitele teplárny a o jeho záměrech v tuto chvíli nikdo nic zatím neví. Tento projekt proto zastavíme a o CTZ zahrneme do ucelené energetické koncepce města, díky které chceme posílit energetickou soběstačnost města a pomoci tak místním občanům i firmám k nižším cenám za energie.

IMPULS PRO HRADIŠTĚ

Odpovídá lídr Michal Brázdil.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám bytů je pořízení vlastního bydlení možné pro stále menší skupinu obyvatel. Cílem je zvýšit počet nájemních bytů vlastněných městem, nezbavovat se současných bytů (např. formou aukcí), aktivně vstoupit do projektu družstevního bydlení, zabývat se otázkou sociálního bydlení, tedy bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel. Dalším cílem je podpořit mladou a střední generaci a udržet ji v obci.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Budeme usilovat o navýšení počtu parkovacích míst především na sídlištích Štěpnice a Východ. Zpracujeme reálnou koncepci a urychlíme proces vzniku nových parkovacích míst. Na vyřešení parkování s dostatečným počtem parkovacích míst (navíc v době, kdy rodiny mnohdy vlastní dvě i více aut) budeme důrazně trvat už při projektování nových bytových domů, a i při následné výstavbě.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Budeme se snažit o větší zapojení okolních obcí do financování divadla. Jsme proti stavbě nové budovy pro divadlo.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Ne, tuto otázku již znovu otevírat nebudeme. V současné době považujeme otázku teplárny už za vyřešenou.

KDU-ČSL a nezávislé osobnosti

Odpovídá lídr Čestmír Bouda.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Otázka bydlení je palčivá ve všech okolních městech. Ano, chceme, aby město stavělo nájemní nebo družstevní byty. Hledáme i další vhodná řešení, například, kde je to možné, provádět střešní nástavby, půdní vestavby na městských bytových domech. Jednou z investic, kterou chceme zrealizovat, je právě střešní nástavba na bytovém domě v ulici Štefánikova. Zde je možné využít z cca 50% státní dotaci fondu SPFI.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

S parkováním mají potíže všechna města. Jistě chápeme, že plochy ve městě nejsou nafukovací. Hraje tady roli moc faktorů. V rodinách jsou běžně více jak dvě auta, málo se využívá MHD případně jiných alternativ jako je jízda na kole apod. Rekonstrukcí parkovacích ploch na sídlištích se dá získat nějaké množství parkovacích míst, ale dlouhodobé řešení to není. Parkovací domy je jedno z možných řešení, je to však především otázka financí, a právě také otázka priorit.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Jsem rád, že máme v Uherském Hradišti Slovácké divadlo s mnohaletou tradicí a výbornou úrovní. Co se týká budovy, budeme nadále působit na majitele nemovitosti, aby  daná budova divadla byla převedena na město. Pokud se to nepodaří, budeme uvažovat o výstavbě nového divadla.
Financování provozu není jednoduchou záležitostí. Snažíme se, aby vedení divadla našlo svoje zdroje financování například v oblasti marketingu. Ovšem úplně bez dotování to zatím nelze. Chceme také působit na ministerstvo kultury, aby i příspěvky ze strany státu byly vyšší.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Myslím, že řešením do budoucna je modernizace teplárny CTZ. Je nastartovaný proces, v němž příslušné úřady prověří a následně potvrdí, že je možné přejít na alternativní palivo. Alternativní zdroje energie a komunitní energetika, kdy energie se vyrábí a zůstává ve městě je cesta, kterou se musíme dát.

KRUH

Odpovídá lídr Radovan Jančář.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Měli bychom se zaměřit na vlastní bytovou politiku, zejména pro mladé rodiny a seniory. Město má v rezervě několik pozemků, s kterými se počítá pro výstavbu nových bytů právě pro výše uvedené skupiny obyvatel. Dovedu si představit startovací byty pro mladé i penzion či jiný druh bydlení pro seniory. Výstavbu družstevních bytů si dovedu představit pouze v případě, že vláda uvede do praxe nový investiční program pro družstevní byty, který byl nastíněn v koncepci bydlení ministerstva pro místní rozvoj v minulém roce. Abych byl konkrétní, jde o nastavení investiční podpory výstavby družstevního bydlení.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Bude nezbytné vybudovat nová parkoviště v dopravně problematických lokalitách, jakými jsou i vámi zmiňovaná sídliště a také pokračovat v zavádění dalších rezidenčních zón pro parkování. Nemůžeme ale celé sídliště obestavit jenom parkovišti, např. na úkor zeleně. Variantou jsou i vhodně umístěné parkovací domy. Jde ale o komplexní problém, který souvisí i s celkovou dopravou ve městě a kvalitou městské hromadné dopravy.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Ideální je samozřejmě vícezdrojové financování (město, kraj, stát), ale musela by k tomu být vůle všech jmenovaných. Naším cílem musí být přesvědčit silnými argumenty kraj a stát, aby se zapojily. Obávám se, že postavit nové divadlo na zelené louce není ve finančních možnostech Uherského Hradiště. Musíme věřit, že se v budoucnu objeví dotační titul, který by byl pro město finančně zajímavý, a dalo by se z něj postavit nové divadlo.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Modernizaci Centrálního tepelného zdroje podporujeme, stejně jako přechod ze spalování uhlí na ekologičtější palivo. Nicméně nyní jsme ve fázi, kdy čekáme na proces posuzování vlivu záměru (výstavby ZEVO) na životní prostředí, nazývaném zkráceně EIA, který bude ukončen až v roce 2024. V rámci tohoto procesu budou posouzeny všechny potencionální vlivy na životní prostředí. Všechny zpracované studie v rámci EIA posoudí nezávislý, státem autorizovaný odborník. Finální rozhodnutí na základě tohoto posudku učiní Zlínský kraj a my následně zvolíme optimální řešení. Ale je to ještě běh na dlouhou trať.

Nestraníci pro Hradiště

Odpovídá lídr Jan Zapletal.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Obojí. Stavět nájemní i družstevní byty. Uvolníme městské pozemky! Tady v Hradišti se úmyslně šíří mýtus, jak nejsou stavební pozemky. Pozemků k výstavbě jsou tisíce metrů jen v samotných kasárnách, kde se na místo bydlení stále nachází polorozpadlé sklady. Tuto ostudu napravíme. V kasárnách si přejeme postavit nájemní byty. Okamžitě bychom v tomto duchu upravili rozpočet na rok 2023 a další léta tak, abychom do konce volebního období postavili několik desítek nových městských bytů. Nechceme město, kde obyčejní lidé zbohatlíkům, majetným a komerčním investorům platí vyšponovanými nájmy jejich úvěry a investice. 
Půjdeme jinou cestou než současná koalice. Poté, co se s krajem dohodneme na uvolnění nemocničního areálu, tak založíme družstvo, kam město vloží část nabytých pozemků. A zahájíme družstevní výstavbu pod vedením města. Vložené městské pozemky výstavbu zlevní o 15-20 %. Pozměníme regulační plán nemocnice tak, aby vyhovoval všem občanům. Odmítáme stavění na etapy, které výstavbu ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Koalicí prosazený Plán rozvoje města pro léta 2020-2025 v sekci „doprava a infrastruktura“ počítá s tím, že do nových parkovacích míst radnice investuje pouhých 25 mil. Což v každoročním více než 700 milionovém rozpočtu města dělá ubohých 5 mil.
Tento Plán upravíme. Chtěli bychom každý rok postavit parkovací dům na jednom z velkých sídlišť. A tak budeme pokračovat až do dalších voleb. A bude-li třeba, tak i poté. K tomu budeme opravovat stávající parkovací plochy a po developerech vyžadovat vytvoření reálného počtu parkovacích míst v nové výstavbě, nikoliv jen minimálního počtu, jak se to stále děje. A vše podpoříme zavedením rezidenčního bydlení, které pomůže napravit současný stav.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Výstavba nové budovy divadla je holý nesmysl. Současné místo je naprosto v pořádku. Město Sokolům (majitelé budovy) majetek pomáhá opravami zhodnocovat a zároveň to je reprezentativní místo, jak má být. Kulturu má pomáhat spolufinancovat kraj a stát. Za posledních 10 let ti stále stejní radní buď nechtěli, nebo ignorovali s tím něco dělat. To se musí změnit. A změnit se musí i vedení divadla. Ředitelka Habartová protiprávně (soud se v červnu zastal dvou hereček, které se na něj obrátily) a bez jakékoliv koncepce propustila 7 hereček a herců a další 3 dobrovolně odešli. Ředitelka to vůbec nezvládla.
Finančně (hlavní argument radních pro změny) si divadlo taky nepomohlo. Divadlo jede v režimu, kdy musí docela dlouhou dobu platit velké množství externích herců. Např. u „Ježíše“ je to asi 10 (i s hudebníky) ze zhruba 17. Nebavíme se o „drobných“. Jestliže plné divadlo generuje kolem 100 tis. Kč za představení, tak přibližně 40-50 tis. jde nasmlouvaným hercům a zbytek musí pokrýt náklady ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Plynová kotelna a spalovna v jednom - to vše se musí přehodnotit. Teplárna CTZ je v dnešní době a podobě „dinosaurus“. Od 90. let, kdy u nás v odpadovém byznysu vítězili „skládkovači“, se kyvadlo viditelně přehouplo na stranu „spalovačů“. Za spalovnu lobbovali jednatelé CTZ, s některými radními a inženýry z VUT, autory studií. Také se ukázalo, že kraj nemá odpadovou koncepci. Neexistuje plán páteřní spalovny. Předložené studie vůbec nepočítaly s variantou spalování odpadu v SAKO Brno, které samo nabízí kapacity, ani s tím, že asi 30 % popele (plného těžkých kovů a dioxinů) se bude muset dál likvidovat.
A fakta?: 1) Putinova agrese a obavy Evropanů vyšponovaly cenu plynu o 400 % výš, než jaká byla obvyklá.  2) Nižší ceny „nezachrání“ ani spalovna odpadů, protože zajistí maximálně 30 % tepla, plyn zbylých 70 %. Bez plynu ani nepůjde pálit samotný odpad. 3) Nový ceník tepla CTZka raději vydá až po komunálních volbách. Proč? 4) Další tři roky by teplárna kvůli přestavbě na spalovnu měla ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ - ODS, TOP 09, NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

Odpovídá lídr Stanislav Blaha.

1. V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstvení byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Ano, je to pravda, slyšíme to od lidí velmi často. V Hradišti žijí některé rodiny po generace, nikomu se nechce odcházet a sehnat teď byt za slušné peníze je problém. Ceny rostou všude, nejsme výjimkou. Máme plán na vybudování nových bytů pro mladé rodiny v uvolněném areálu nemocnice. A rekonstruovat chceme i městské bytové domy a to včetně v současnosti často nevyužívaných půdních prostor. Městské byty opečováváme a máme pravidla pro jejich přidělování. 

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Neznám město, ve kterém by teď parkování nebylo téma. Samozřejmě o tom vím a bohužel to nemá jednoduché řešení. Sídliště kdysi nebyla projektovaná pro tak velký počet aut, jako mají lidé dnes. Na jednu rodinu to bývají až tři auta. Nechceme sídliště připravit o stromy a zeleň na úkor parkovacích míst, betonovat zemědělskou půdu nebo parky. Jdeme proto dvěma cestami. Tou první je spuštění nového systému veřejné dopravy. Spoje budou jezdit jinak, přidali jsme trasy, zastávky. Kdyby se do autobusu vešlo 90 cestujících, tak to je asi 25 aut, které mohou zůstat v garáži. A to je umírněný odhad - lidé totiž v autech často cestují sami. Posílit chceme i síť cyklostezek. A druhou cestou je výstavba nových parkovacích míst a také parkovacího domu. Zapojili jsme stavaře, architekty a další odborníky, abychom nová parkovací místa nemuseli stavět na zelené louce a parkovací dům nikomu nepřekážel a zároveň ho využívalo co nejvíce Hradišťáků.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Slovácké divadlo přitahuje diváky z celého kraje. Slyším na něj chválu kudy chodím. Jeho financování řešíme už roky, ale teď, když stouply ceny energií, mi jeho budoucí provoz hodně přidělává vrásky. Zatím je to tak, že ho dotuje město. Já roky bojuji za to, aby na něj více přispíval nejen Zlínský kraj, ale také stát. V divadle žije kus naší kultury, tradic, sjíždějí se do něj mezinárodní hosté. Budeme se ho snažit udržet. Každý rok hledáme peníze kde se dá, ale letos na podzim to bude opravdu extrémně těžké. To je vlastně i důvod, proč jsem se rozhodl jít do toho potřetí. Nemám růžové brýle. Vím, že postupující klimatické krizi, inflaci, nebo stoupajícím cenám energie budeme čelit i v Uherském Hradišti. A u toho řešit i desítky dalších věcí - jako třeba financování divadla. Společně jsme město za poslední roky několika krizemi provedli. Nenechali jsme v tom lidi tehdy, nenecháme je v tom ani teď.  

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

O petici samozřejmě vím, je to dva roky stará záležitost, kterou rozjel předseda jedné místní opoziční strany v době, kdy ještě neměli všechny informace. Se zástupci petentů jsme jednali, vysvětlovali, odpovídali na otázky. A já samozřejmě chápu, že lidé chtějí informace - vždyť je to důležitý krok. O všem transparentně informujeme na webu města. Za nás je důležité hlavně to, že na tom všichni ušetříme. Teplo si budeme vyrábět v Hradišti, kde budeme určovat i jeho cenu. Budeme soběstační, nezávislí na cenách elektřiny, plynu. Nechali jsme si i experty z Vysokého učení technického v Brně zpracovat studii, která potvrdila, že se nám to ekonomicky vyplatí. Lidé se mě často ptají na to, jestli teplárna neovlivní ovzduší. Modernizovaná teplárna bude mít kvalitní a přesné filtry - daleko lepší, než ta současná. Do vzduchu se nedostane nic, co tam být nemá. Jsou na to velmi přísné normy. Nedovolili bychom postavit něco, co by mohlo ohrozit lidi nebo přírodu.

Spustit audio

Související