Janu Antonínu Baťovi byl po víc jak 70 letech vrácen čestný doktorát

22. listopad 2020

Jan Antonín Baťa získal čestný doktorát 15. prosince 1937 na tehdejší Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše, což je dnešní Vysoké učení technické v Brně. O titul dr.h.c. přišel z politických důvodů v květnu 1948.

Vědecká rada VUT v pátek 20. listopadu 2020 anulovala rozhodnutí z roku 1948 a Janu Antonínu Baťovi navrátila hodnost dr.h.c., doktor technických věd. Tento titul mu byl udělen za jeho inženýrské úspěchy při stavbě města Otrokovice, kdy pomocí vodních děl splavoval zeminu z kopce na protějším břehu, aby zvednul podmáčený terén, a rovněž za vybudování 50kilometrového Baťova kanálu.

Slavnostní promoce se uskutečnila 26. března 1938 a dokonce se z ní dochoval video záznam.

Na základě odsouzení tohoto slavného obuvnického podnikatele mimořádným lidovým soudem za zločiny proti státu mu profesorský sbor tehdejší brněnské techniky v květnu 1948 titul odebral. Až v roce 2007 se podařilo Baťu rehabilitovat a Městský soud v Praze původní rozsudek zrušil. Na základě toho nyní Vědecká rada VUT mohla anulovat i starší rozhodnutí svého profesorského sboru.

Čtěte také


Čestný doktorát z VUT obdržel i Tomáš Baťa, jemu ale odebrán nikdy nebyl. Celkem brněnská technika za víc jak 120 let své existence udělila 67 čestných doktorátů. Mezi držiteli jsou např. Nikola Tesla, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav hrabě z Kounic, Armin Delong, Eva Jiřičná nebo Viktor Rudiš.

Český rozhlas Zlín sídlí ve vile, ve které žil Jan Antonín Baťa. O to víc nás těší tyto zprávy. Podívejte se, o jak nádhernou budovu se jedná a jak se nám z tohoto prostředí vysílá.

autor: Růžena Vorlová | zdroj: Vysoké učení technické v Brně
Spustit audio

Související