Dům, ve kterém se vítězí nad nemocemi. Centrum Uherského Hradiště zdobí už staletí lékárna U Zlaté koruny

19. červen 2018

O lékárnu se stará už čtvrtá generace rodu Stanclů.

O Uherském Hradišti se říká, že je srdcem Slovácka. Bylo dokonce vyhodnoceno jako město s nejlepšími podmínkami pro život, a také pro turisty.

V roce 2011 získalo i titul Historické město roku. To byla velká událost a myslím si, že také zasloužené ocenění a pocta pro ty, kteří dělali vše pro záchranu architektonických památek. Město během několika let rozkvetlo do krásy.

Když procházíte historickým centrem v současné době, nevíte, na kterou z památek se podívat dříve.

Přiznám se, že velmi ráda chodím do lékárny na Masarykově náměstí. Určitě jste o ní už také slyšeli jako o Stanclově lékárně nebo lékárně U Zlaté koruny a hlavně o jejím nádherném interiéru. Nejkrásnější a obdivovanou místností lékárny je barokní oficína, což je prodejní část, s unikátní nástropní freskou z roku 1754.

Logo

Budova patří mezi nejkrásnější a zároveň nejstarší ve městě. Postavena byla zřejmě v polovině 13. století. Přesný letopočet není znám, ale při architektonických a historických průzkumech v suterénu domu byly objeveny gotické prvky, to je důkaz, že budova byla ve zmíněném období postavena.

Záznamy o prvních majitelích se nedochovaly proto, že knihy se jmény vlastníků se vedly až v 17. století. Podle nepotvrzených domněnek mohla lékárna vzniknout v roce 1689. Její existenci dokazuje zápis z roku 1719. Dům s číslem 148 tehdy koupil olomoucký lékárník Ignác Pilchowitz. Právě on v polovině 18. století nechal upravit vzhled domu i oficíny a nechal ji vyzdobit malbami. Práci zadal českému malíři Josefu Ignáci Sadlerovi, také z Olomouce. Sadler měl pověst vynikajícího autora obrazů i fresek. Jeho díla zdobila i olomoucké kostely.

V lékárně v Uherském Hradišti namaloval nástropní fresku, která znázorňuje řeckého boha vegetativní síly Herma a nejslavnějšího lékaře antiky Hippokrata. Další slavné antické lékaře a lékárníky vyobrazil v lunetách a výjevy čtyř ročních období, symbolizoval plynoucí čas.

Pozornost poutá i chronogram s textem: „S boží pomocí provázena úsilím za přispění štěstěny bude v tomto městě na příznivém místě Zlatá koruna“, Originál je samozřejmě psán latinsky a je v něm zašifrovaný rok vzniku fresek 1754. Jak se to dá zjistit?  Latinské nápisy na historických budovách nebo v jejich interiérech mají v textu zvýrazněná písmena. To jsou římské číslice, a pokud je dovedete odvodit, vyjde vám určitý letopočet.

Zlatá koruna, jako symbol vítězství, v tomto případě vítězství nad nemocemi, se stala domovním znamením. Byla umístěna do atiky nad budovou a stejný název dostala i lékárna. V horní části domu je i krédo lékárníka Pilchowitze: Úpornou bolest dokáže léčit lék, který na příkaz lékaře, připraví lékárník.

V barokní lékárně v Uherském Hradišti připravují léky nepřetržitě už několik století. Název U Zlaté koruny jí sice zůstal dodnes, ale o naplnění tohoto poslání se stará už čtvrtá generace rodu Stanclů.

Je to tedy Stanclova lékárna U Zlaté koruny. První majitel lékárny a předchůdce váženého rodu Stanclů přišel do Uherského Hradiště v roce 1855. Osudy jeho rodiny až do současnosti připomenu příště.

Logo

Související