41 obcí ve Zlínském kraji nemá žádnou prodejnu potravin. Pro ohrožené provozovny jsou určeny dotace

23. březen 2023 17:23

Malé vesnické prodejny ve Zlínském kraji mají často finanční problémy. K jejich udržení mnohde pomáhá podpora od kraje i státu. Pro koho jsou peníze určeny a jaký byl o ně ve Zlínském kraji v roce 2022 zájem?  

Zvyšování cen elektřiny a plynu má mimo jiné za následek, že v mnoha vesnicích nejen ve Zlínském kraji končí malé prodejny. Ne každý provozovatel ale využil možnosti zažádat o dotaci až sto tisíc korun. To sice většinou nepokrylo všechny náklady, ale pomohlo provozovatelům chod obchodu udržet.

V roce 2022 o dotaci požádalo 79 provozovatelů prodejen. Podpořeno bylo nakonec 65 žadatelů. Celkově se mezi ně rozdělilo 6 milionu korun, Zlínský kraj spolufinancoval Program podpory malých prodejen na venkově částkou 3 miliony Kč.  Mezi hodnotící kritéria patřila velikost obce, vzdálenost od nejbližší další prodejny a počet zaměstnanců.

Stejný postup se předpokládá i v roce 2023, vyhlášení dalšího obdobného dotačního programu proběhne pravděpodobně v září.

Mimo dotace se snaží obchody podporovat i samotné obce. Téměř jedna čtvrtina z nich pomáhá provozovatelům obchodů s úhradou nájmu, poskytuje příspěvky na provoz, energie, mzdy, vytápění, telefonní poplatky a podobně. Například obec Strání na Uherskohradišťsku sama provozuje dvě ze tří restaurací nebo vlastní technické služby. Za služby řemeslníků ušetří nemalé peníze, navíc dává práci několika desítkám lidí.

Jaký je počet malých obchodů v regionu

V loňském roce provedl Zlínský kraj v obcích do 1000 obyvatel dotazníkové šetření. Vyplynulo z něj, že ve 120 obcích je 1 prodejna, ve 25 obcích jsou 2 prodejny a pouze v jedné obci jsou dokonce prodejny 3. Ve 41 obcích nemají prodejnu vůbec. Prodej zajišťují většinou fyzické osoby nebo družstva. 10 prodejen zřizují obce ve vlastní režii jako službu občanům.

Spustit audio

Související