Z New Yorku do Holešova. Synagoga získala v aukci unikátní výtisk z roku 1677

29. leden 2018

Holešovská synagoga získala v aukci v New Yorku výtisk knihy rabína Šacha z roku 1677. Jde o jednu nejstarší z knih, které budou v synagoze k vidění.

Vzácná kniha vyšla 14 let po rabínově smrti. "Jde o Šachovo stěžejní dílo. Slavíme mimořádný úspěch, protože takové výtisky se na trhu téměř nevyskytují, narazíte na ně velmi zřídka," uvedl správce Šachovy synagogy v Holešově Vratislav Brázdil.

Přesto podle něj kniha přišla v přepočtu jen na zhruba 12 000 korun.

Výtisk z roku 1677 je Šachovým komentářem Šulchan aruchu, tedy díla shrnujícího židovské právo. Na přelomu 15. a 16. století je pro sefardské židy napsal Josef Karo.

Rabín Šach vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen patří mezi nejvýznamnější židovské učence na světě a je pohřbený v Holešově, kde působil a napsal některé ze svých knih. Místní synagoga byla pojmenována podle jeho komentářů Šulchan aruchu, kterým je říká šach. Stavba patří mezi nejstarší a nejdochovalejší synagogy v Česku.

První, kdo Karův kodex okomentoval pro potřeby židů ze střední a východní Evropy, byl krakowský rabín Moše Isserles.

Následovalo ho dalších pět nejvýznamnější židovských učenců, mezi nimiž byl i holešovský Šach. Těchto několik komentářů tvoří dodnes základ židovského práva. Nabádají Židy, jak se správně chovat, jak jednat a pracují i s halachou.

Na cestě ze Spojených států je přitom podle Brázdila ještě další kniha z roku 1711. Jde o stejný titul jako v případě knihy z roku 1677, jen novější vydání.

Brázdil začal Šachovu knihovnu budovat před několika lety, jednotlivé výtisky získává ve světových internetových aukcích. Aktuálně tvoří sbírku 25 kusů vystavených v Šachově studovně, která vznikla před dvěma lety ve druhém patře synagogy.

Šachova kniha z roku 1677
autoři: pes , Tomáš Fránek

Související