Volební průvodce pro 480 tisíc voličů. Ve Zlínském kraji si lidé vybírají z 13 tisíc kandidátů do zastupitelstev a třinácti uchazečů o Senát

Ve Zlínském kraji je 307 obcí, volebních okrsků je 685.

K volbám může přijít přibližně 480 000 oprávněných voličů, což je více než 80 procent z celkového počtu obyvatel kraje. Vybírat mohou z celkem 13 139 kandidátů starších 18 let.

V kraji se budou volit také noví senátoři, a to ve dvou senátních obvodech, zlínském obvodu 80 a vsetínském obvodu číslo 77.

Svůj hlas budou moci lidé v kraji odevzdat v evangelickém kostele, informačním centru či sportovní hale na stolní tenis. 

Český rozhlas Zlín bude v sobotu od 14 do 23. hodin vysílat speciální povolební zpravodajství. Na webu zlin.rozhlas.cz bude v online přenosu zveřejňovat průběžné i konečné výsledky z celého kraje i zajímavosti z voleb.

Jak můžete hlasovat v komunálních volbách?

Volíte jednu stranu. Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě označíte křížkem jednu stranu.

Pokud chcete své hlasy dát kandidátům jedné strany, ale nesouhlasíte s jejím lídrem, můžete křížkovat v rámci strany jednotlivé kandidáty. Není nutné křížkem označit celou stranu, označujete jen jednotlivé kandidáty v maximálním počtu podle počtu zastupitelů ve vaší obci.

Pokud nechcete volit stranu, ale osobnosti, které kandidují za různé subjekty, můžete křížkem označovat i kandidáty napříč stranami. Opět platí, že můžete udělit maximálně tolik křížků, kolik je v obci zastupitelů. Pokud jich označíte méně, tyto vaše hlasy propadají, křížky ale platí.

Pokud fandíte jedné politické straně, ale zároveň byste v zastupitelstvu chtěli i zástupce z jiných subjektů, můžete tímto způsobem také hlasovat. V jiných stranách označíte jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak vaši oblíbenou stranu.

Kdo může volit?

Každý svéprávný občan České republiky, který je podle zákona způsobilý a dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let. V případném druhém kole pak může volit i ten, komu je 18 let až v druhý den druhého kola.

Lze volit v kterékoli volební místnosti?

Pokud nemáte voličský průkaz, tak nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební místnosti. Kam jít volit, vás informuje starosta obce do 20. září. Oznámení může například vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, případně může využít také místní tisk nebo rozhlas. Informace také můžete dostat do schránky spolu s hlasovacími lístky, které by měly dojít do 2. října. Pokud je více volebních míst, upřesní starosta, do které volební místnosti máte jít hlasovat.

Co všechno si s sebou vzít k volbám?

Stačí doklad totožnosti. V prvním kole senátních voleb si můžete přinést i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu ale můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti. Lístky pro případné druhé kolo voliči nedostanou předem, ale obdrží je až ve volební místnosti.

Co když nemám občanský průkaz ani pas?

Pokud chcete získat občanský průkaz, abyste mohli jít volit, vydá vám obecní úřady obcí s rozšířenou působností občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který bude platný jeden měsíc. Získat ho můžete i na počkání. Žádost ale musíte podat spolu se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Musím jít za plentu?

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, komise vám neumožní hlasovat.

Může se mnou jít za plentu někdo další?

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise.

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?

Můžete se obrátit dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si vyřídit voličský průkaz. Pokud jste doma ve svém volebním okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti. Její členové k vám poté zdarma přijdou s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas.

autoři: Tomáš Fránek , Miroslav Urubek

Související