V Sazovicích na Zlínsku stojí kostel, ve kterém byste svatostánek nejspíš nehledali

Chrám, jehož stěny se stáčí jako smotek papíru, betonová podlaha, která kruhem opisuje půdorys pražské kaple svatého Václava, tak vypadá atypický válcový kostel svatého Václava v Sazovicích na Zlínsku. Jeho autorem je uznávaný architekt sakrálních staveb Jan Štěpán.

„Kostel je takový jiný, říkají v Sazovicích. I pro mě je něčím jiný. Jako architekt zkoumající hmotu a její působení vidím odraz božského v hmotné skutečnosti stvořeného světa i za jejím povrchem. Třeba někdo bude moci říct, že se tu ocitnul Bohu blíž,“ říká architekt Marek Jan Štěpán, který je podepsaný pod sazovickým kostelem.

Stavba se začala plánovat už před druhou světovou válkou, v roce 1935. Historický vývoj a politická situace však nedovolily záměr uskutečnit. Až v roce 2010, kdy přišel do farnosti v Mysločovicích nový farář František Král, znovu ožila myšlenka na vybudování kostela. A proč byl jako jeho patron vybrán Václav? Protože svatý Václav byl patronem Sazovic od nepaměti.

Ve stropě najdete velký trojúhelník, do kterého je zasazené obrovské kulaté okno.
Kostelní lavice se soustředí kolem kruhového presbytáře. Světlo dovnitř nepřivádí běžná okna, ale zářezy ve válci.

Stěny tvoří jakousi hmotnou ochranu vnitřního světa. Celé stavbě dominují dva materiály – beton a sklo. Ve stropě najdete velký trojúhelník, do kterého je zasazené obrovské kulaté okno. Trojúhelník znázorňuje svatou Trojici, okno Oko Boží.

Kostel v Sazovicích

„Při vstupu do kostela vás po levé straně uvítá svatá Zdislava, patronka rodiny. Rodina je v dnešní době v ohrožení. Snad na nás svatá Zdislava trochu dohlédne a ochrání nás,“ říká Marie Rapantová, členka spolku pro výstavbu kostela. Při svěcení, které proběhne 13. května, budou do oltáře vloženy ostatky svaté Zdislavy a svatého Václava.

Kromě náboženské funkce by se kostel měl stát i kulturním a komunitním centrem. V obci svatostánek dosud nikdy nestál, jedinou sakrální stavbou bývala zvonička z roku 1708.

„Kostel svatého Václava je zvláštní, ale nádherná stavba,“ dodává Rapantová.

Kostel v Sazovicích

Související