U Fryštáku na Zlínsku začali stavět nejdelší a nejvyšší most nového úseku dálnice D49

Stavbaři začali betonovat základy dálniční estakády u Fryštáku na Zlínsku. Bude to nejdelší a nejvyšší most na právě budovaném úseku dálnice D49 mezi Holešovem a Fryštákem.

Čtěte také

Na stavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem už téměř rok pokračují stavební práce. Ty byly po letech soudních sporů opět obnoveny v prosinci 2021. Během letošního roku stavbaři realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů.

„Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Stavbaři nyní začínají u Fryštáku betonovat základ nejdelšího a nejvyššího mostu nového úseku D49. Projektový manažer Skanska Martin Fischer k tomu uvedl: „Na stavbě se denně pohybuje více než 300 pracovníků s více než 200 kusy těžké techniky, pracujeme sedm dní v týdnu. Práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období.“

Vzhledem k začátkem těchto prací bude částečně uzavřena křižovatka u Zahnašovic u Holešova. Omezení začne platit v úterý 8. 11.  Zcela neprůjezdná bude obslužná komunikace mezi Zahnašovicemi a Martinicemi (silnice Šindelná) minimálně do konce roku 2023. Zachován zůstane provoz mezi Žeranovicemi a Martinicemi. Objízdná trasa povede pro všechna vozidla přes město Holešov, než bude vyřešena náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t přes průmyslovou zónu Holešova.

Další dopravní omezení ve Zlínském kraji nabízíme ZDE.

Plánovaná trasa dálnice D49

D49 - informace o stavbě

Cílem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín.

Délka úseku: 17 300 m
Zahájení: 2008/2021
Počet mostů: na dálnici: 16, nad dálnicí: 9, na ostatních komunikacích: 5, celková délka mostů: 1773 m
Mimoúrovňové křižovatky: 2 (MÚK Třebětice, MÚK Holešov)
Délka protihlukových stěn: celková délka 5626 m (počet 10)
Cena dle smlouvy z roku 2008: 5 959 599 028 Kč (bez DPH)
Dokončení: 2024

Spustit audio

Související