Stovky raků v Rožnovské Bečvě zahubil mor. V Beskydech se objevil po deseti letech

Raky v rožnovské Bečvě zahubil koncem letošního dubna račí mor. Potvrdily to aktuální výsledky laboratorních testů.

Původně se rybáři domnívali, že korýše ničí dlouhodobě špatné podmínky pro život v řece.

Podle Miroslava Kubína ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy šíření infekční plísně nevědomky pomáhají lidé, kteří nepůvodní raky pruhované přenášejí z míst, kde žijí, do čisté vody.

Na kilometrovém úseku v Rožnově pod Radhoštěm nalezli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny 289 mrtvých raků. Předpokládají ale, že jich uhynulo mnohem více.

V České republice bylo zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. V Beskydech byl naposledy račí mor potvrzen v roce 2008 v říčce Senici u Lidečka.

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni z umělých chovů.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.

Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.

Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.

Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Související