Při květnovém a červnovém sečení polí a luk umírají tisíce mláďat divoké zvěře. Jak tomu zabránit?

Pod žacími stroji zahyne v České republice ročně až 60 tisíc srnčat a dalších čerstvě narozených mláďat divoké zvěře a ptactva.

V květnu a červnu vyjíždějí zemědělci na pole a louky s žací technikou. Od května do června ale také srny rodí svá mláďata, a to do vysokého porostu. Srnčata jsou pak často ponechána samotná, aby k nim matčin pach nepřilákal predátory. V případě nebezpečí zareagují pouze tím, že se přikrčí. A právě to se při kontaktu například se sekačkou nebo žacím strojem pro ně stává osudným.

Co ukládá legislativa zemědělcům a myslivcům? Jakými způsoby se snaží trýznivému úhynu zvířat zabránit?

Pozvání do studia přijal a na tyto a další otázky odpovídal předseda Mysliveckého spolku Křiby Bohuslavice – Březnice Martin Chovanec.

Předseda Mysliveckého spolku Křiby Bohuslavice – Březnice Martin Chovanec
Spustit audio

Související