Pásmo veršů: Petr Veselý - Břemeno to nésti...

24. říjen 2011

Malíř, výtvarný pedagog a básník doc. Petr Veselý (nar. 1953) je vedoucím oboru Užitá malba na Střední škole umění a designu v Brně. Pro Zelný rynk připravil pásmo „dušičkové“ poezie od různých autorů.

Soubor básní, které uslyšíte, vznikl užším výběrem z přibližně pětistovky shromážděných textů na dané téma. K okolnostem vzniku souboru Petr Veselý říká:

„To byla otázka asi dvou tří měsíců, kdy jsem se tomu věnoval poměrně intenzivně. Ale vlastně to vychází z nějaké dávnější touhy nebo potřeby přivlastňování si některých básní, možná touhy po osobní antologii... A konkrétně tady ten impuls vznikl výstavou, kterou dělal kamarád Petr Kamenický na pedagogické fakultě na katedře výtvarné výchovy, která se jmenovala Chladnou zemí. Otevírala se tou výstavou jejich fakultní galerie. A protože se otevírala v listopadu, tak to byl asi jeden z důvodů toho dušičkového tématu. Mě tam nějak napadlo – co kdybych k tomu začal přiřazovat poezii, a listoval jsem prakticky jenom v knížkách, ve sbírkách, které mám kolem sebe, které mám doma. Původně tam byla úvaha, že pozveme asi dva autory, dva básníky, a uděláme takový podvečer, třeba jako derniéru té výstavy, ale to se nakonec z organizačních důvodů nepodařilo...“

Pásmo veršů Břemeno to nésti... zazní v Zelném rynku v režii Radima Nejedlého a interpretaci Aranky Lapešové, Ladislava Koláře a Michala Bumbálka. Poslouchejte Zelný rynk v sobotu 29. října. Pořad začíná v 17 hodin.

Spustit audio